Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Meer groen en geschiedenis op het centrale deel van de Scheldekaaien

21 juli 2021, 7 uur

Het college keurde het schetsontwerp goed voor de heraanleg van het centrale deel van de Scheldekaaien. Dat is het deel tussen het Noorder- en Zuiderterras. De parking maakt plaats voor onder meer een groen plein. Het Scheldezicht blijft behouden.

Het schetsontwerp toont hoe de Scheldekaaien er in de toekomst zal uitzien en heeft 7 grote ambities voor het centrale deel:

1. Geschiedenis van de stad tonen onder de hangars

Onder de hangars wil het schetsontwerp het verhaal van de stad en haar ontstaansgeschiedenis opnieuw tot leven wekken. Bovengronds is nu enkel Het Steen nog zichtbaar. De geschiedenis kan ook opnieuw zichtbaar gemaakt worden door archeologische vondsten van de middeleeuwse burcht, de middeleeuwse kaaimuur en de napoleontische kaai bloot te leggen.
 

2. Het Steen als toeristisch onthaal over land en water

Het Steen wordt stevig verankerd in de omgeving. De herinrichting van het openbaar domein, de herstelling van de Antwerpse rede met watertoerisme en watervervoer en het restaureren van de hangars dragen hier aan bij. Ook de historische relatie met het Vleeshuis wordt weer hersteld.
 

3. Trappen tussen kaaivlakte en wandelterras

Het schetsontwerp wil de kaaivlakte beter laten aansluiten op de binnenstad door de bestaande betonnen waterkeringsmuur te vervangen door een nieuwe mobiele waterkering dicht bij het water. Zo kan ook de ruimte onder de hangars continu benut worden. Het schetsontwerp stelt een trap of enkele trappen voor als verbinding tussen de kaaivlakte en het wandelterras.

4. Vervoer over water optimaal organiseren

Het ponton aan het Steenplein is de aanlegplaats voor het Sint-Annaveer en de Waterbus. Samen met de stadshavenmeester en partners onderzoekt de stad hoe het vervoer over water optimaal wordt georganiseerd.
 

5. Centrale plek van mobiliteit

Naast de centrale plek voor watervervoer komt er ruimte voor deelmobiliteit en openbaar vervoer.


6. Activiteiten op de kaaivlakte

Het schetsontwerp wil de kaaivlakte nieuw leven inblazen met nieuwe mogelijkheden voor activiteiten. Onder de hangars is er ruimte voor kleine evenementen.
 

7. Vergroenen

Het centrale deel van de Scheldekaaien is een verharde vlakte, waar geparkeerde auto’s en kasseien overheersen. Het schetsontwerp wil de kaaivlakte met groen verzachten. Op het Steenplein worden de bestaande bomen zo veel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe bomen zodat een groen plein ontstaat. Ook de ondergrond en de wandelterrassen worden vergroend. De parking verdwijnt, het Flandria-paviljoen blijft. Het unieke Scheldezicht blijft behouden.
 

Masterplan Scheldekaaien

Het ontwerp maakt deel uit van een groter Masterplan: de heraanleg van de Scheldekaaien. Die strekken zich uit over zo’n 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De werken gebeuren in fases en duren 15 jaar. Zo opende in 2019 de Belvédère in het Droogdokkenpark en vond de heraanleg van de kaaivlakte plaats aan Sint-Andries en Zuid.
 

Coördinatie & Timing

AG Vespa coördineert de heraanleg en Tractebel Engineering en Palmbout Urban vormen samen het ontwerpteam. Het voorontwerp van het centrale deel van de Scheldekaaien is klaar tegen de zomer van 2022.
 

Meer info

Kijk op de website van Antwerpen Morgen.
 

Vacatures stad Antwerpen

Meewerken aan de stad van morgen? Je kan nu solliciteren voor deze vacatures:

Bekijk alle vacatures bij stad Antwerpen op www.antwerpen.be/vacatures. 

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
69500+