Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Duurzame tewerkstelling van Antwerpse nieuwkomers: sociale impactmeting

Nieuwkomers krijgen begeleiding in Centraal Onthaalbureau Coevelt. AP Hogeschool deed voor stad Antwerpen onderzoek naar de werking van deze dienst.

Enkele belangrijke onderzoeksresultaten

 • Hoe langer mensen in een traject zitten, hoe meer hun kansen op werk stijgen:
  • na 1 jaar en enkele maanden zou 40 % van de nieuwkomers een eerste keer gewerkt hebben
  • na 15 tot 39 maanden heeft de helft werk gevonden
    
 • Klanten met technische skills en een basiskennis Nederlands hebben de beste kansen op snel en duurzaam werk, zeker wanneer ze ervaring hebben in een knelpuntberoep.
   
 • Gebruik van een contact- of moedertaal stimuleert een goede informatie-uitwisseling met de klant.
   
 • De Nederlandse kennis van nieuwkomers (die juist in Antwerpen zijn komen wonen of die pas erkend waren en de opvang hebben verlaten) blijkt vaak onvoldoende om geïntegreerde hulpverleningstrajecten mogelijk te maken.
   
 • Een traject op maat van de klant werkt het best door de gecombineerde  expertise van Maatschappelijke Hulp, Activering, Atlas en de VDAB:
  • Samenwerking onder 1 dak bevordert de onderlinge communicatie tussen die partners.
  • De aanwezigheid van een coördinator is essentieel voor de goede werking van het netwerk, en om het gemeenschappelijke doel te bewaken.
    
 • In en rond de werking van het COB is er veel communicatie en afstemming tussen verschillende diensten. Na de doorverwijzing loopt dat vaak moeilijker.
   

Het onderzoek kort voorgesteld

De onderzoekers zochten naar antwoorden op deze vragen:

 • Hoe en in welke mate draagt de werking van het COB Coevelt bij tot ‘een snelle en duurzame tewerkstelling’ van Antwerpse nieuwkomers met recht op leefloon?
  • Wat leren de cijfers over klanten ons?
  • Wat werkt het best om de doelgroep snel en langdurig aan het werk te krijgen?
  • Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden (bevorderende factoren en eventuele drempels) die daarbij een rol spelen?
    
 • Welke profielkenmerken van klanten geven de beste kansen op werk?
 • Wat zijn de voorwaarden voor een goede netwerksamenwerking tussen de betrokken organisaties?
   

Hoe gebeurde het onderzoek?

De onderzoekers deden hun analyse op basis van:

 • registratiedata (cijfers), aangeleverd door de studiedienst van stad Antwerpen, van klanten die in 2017 en 2018 hun intake hadden bij het COB
 • interviews en focusgroepen met meer dan 40 medewerkers en coördinatoren van stad en partnerorganisaties, klanten en andere experts


Meer info

Lees het volledige rapport.
cob@antwerpen.be