Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Antwerpse woonbegeleiding: sociale impactmeting werkzame principes

Woonbegeleiding is in Antwerpen belangrijk in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Samen met een team van onderzoekers van de Universiteit Antwerpen (UA), Karel De Grote Hogeschool (KdG) en AP Hogeschool deed de stad Antwerpen een onderzoek en impactmeting naar de werking van deze dienst.

Sociale impactmeting in woonbegeleidingsdiensten

Woonbegeleiding is een belangrijk instrument ter preventie van en in de strijd tegen dak- en thuisloosheid. In opdracht van de stuurgroep ‘Project Impactmeting’ van de stad Antwerpen, zijn de onderzoekers met dat thema aan de slag gegaan. Het onderzoek had als doel een antwoord te formuleren op volgende onderzoeksvragen:

 • Wat zijn de werkzame principes van de praktijk van woonbegeleiding in Antwerpen?
 • Op welke manier kan de impact van woonbegeleiding in Antwerpen zichtbaar gemaakt worden?

De bedoeling was om:

 • een overzicht weer te geven van de werkzame principes die verklaren waarom bepaalde interventies leiden tot bepaalde resultaten en dat voor een bepaalde doelgroep
 • via het onderzoek een kader te bieden dat als basis kan dienen voor een verdere denkoefening over indicatoren om impact te meten
   

Belangrijkste resultaat: transversaal impactmodel

De resultaten van het onderzoek geven aan dat er 5 overkoepelende werkzame principes zijn die ervoor zorgen dat:

 • woonbegeleidingsdiensten impact realiseren
 • klanten een duurzame woonst vinden.

Die werkzame principes zijn:

 • basishouding gerecht op nabijheid
 • doelgericht werken
 • werken aan het netwerk van de klant
 • monitoring klant
 • ter beschikkingstelling woning


Hoe gebeurde de test?

Om inzicht te verwerven in wat er binnen de woonbegeleidingsdiensten werkzaam is, voor wie, waarom en onder welke omstandigheden, werd het onderzoek opgedeeld in twee fases.

1. Documentanalyse

De documentanalyse gebruikte het CAIMeR-model om informatie te verzamelen van en te structureren over de woonbegeleidingen. Het model helpt de praktijk te beschrijven aan de hand van zijn context, actoren, interventies, mechanismen en resultaten.

2. Diepte-interviews

Daarnaast werden er diepte-interviews afgenomen bij klanten, woonbegeleiders en coördinatoren om hun visie te capteren:

 • over wat men doet
 • welke resultaten ze beogen
 • welke resultaten ze realiseren
 • uit te leggen waarom ze geloven dat bepaalde interventies onder bepaalde omstandigheden tot gewenste resultaten leiden

Vanuit de documentanalyse en de interviews werden de woonbegeleidingen geanalyseerd en werd de impact beschreven.
 

Meer info

Lees het volledige rapport