Contacteer stad Antwerpen

Proefopstelling Uitbreidingstraat

Om de woonwijken en schoolomgevingen zo weinig mogelijk te belasten met autoverkeer, heeft het district Berchem beslist een proefopstelilng in te voeren in de Uitbreidingstraat tussen de Grotesteenweg en de Willem Van Laarstraat.

3D zicht op het deel van de Uitbreidingstraat waar een proefopstelling komt

Opzet

De proefopstelling laat de werknemers van het kantoorgebouw naar de ondergrondse parking rijden via het hogere wegennet; de Singel en/of Grotesteenweg, maar dus niet via de woonwijk (niet via de Uitbreidingstraat).

Het district Berchem laat een afbakening plaatsen zodat verkeer vanaf de Grotesteenweg naar de Uitbreidingstraat enkel toegang heeft tot de parking van de kantoorgebouwen. Plaatselijk verkeer dat in de wijk moet zijn, rijdt vanaf de Grotesteenweg via de Vredestraat of de Driekoningenstraat. Werknemers die uit de parking komen, kunnen enkel afdraaien richting Grotesteenweg. Uitrijdend verkeer van de Uitbreidingstraat naar de Grotesteenweg blijft steeds mogelijk.

Proefopstelling wordt definitief

Na evaluatie van het project werd beslist om de proefopstelling definitief in te voeren. In 2023 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de heraanleg van het kruispunten Grotesteenweg / Binnensingel en Grotesteenweg / Elisabethlaan. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de proefopstelling definitief aan te leggen.

Meer info over de heraanleg van de kruispunten en de gewestweg vindt u hier.

Meer info

Communicatie en participatie district Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem
tel. 03 338 40 18
wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door