Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Drie nieuwe projecten in experimenteel jeugdwerk

29 september 2021, 22 uur

De stad selecteerde drie projecten in expedrimenteel jeugdwerk na een tweede oproep in April 2021.  De projecten, van de vzw's De Wereld van Rayaan en N'Wicha, hebben een focus op wijkgerichte werking, het mentaal welbevinden van jongeren en inclusie. 

Twee jongens die een high five geven.

De stad ondersteunt de professionele jeugdwerkorganisaties die maatschappelijk relevant zijn en die werken voor, door en met kinderen en jongeren tot en met 26 jaar. De organisaties zijn vernieuwend op vlak van methodiek, inhoud, doelgroep, locatie, samenwerkingsverbanden of ruimte-invulling. 

De projecten zullen ervoor zorgen dat er meer aanbod gecreëerd wordt voor kinderen en jongeren uit wijken waar een beperkt vrijetijdsaanbod is. Het open aanbod zal aandacht besteden aan kruisende levensdomeinen, zoals school, werk, sport, cultuur en thuis.

De schepen voor jeugd, Jinnih Beels, vindt mentaal welbevinden cruciaal. “Mentaal welbevinden is cruciaal, in het bijzonder voor jongeren, want je kan pas je talenten ontplooien en capaciteiten ten volle benutten als je je goed voelt. Jeugdorganisaties zijn een plek waar jongeren die nodige ruimte en ondersteuning kunnen vinden, eentje waar íedere jongere terechtkan. Jongeren geven zelf ook aan dat dit een belangrijk thema is, door de coronacrisis kwam het mentaal welbevinden van onze jeugd immers onder druk te staan. Daarom besteedden we hier extra aandacht aan bij deze oproep.”

Wat zijn de drie projecten?

De ingediende dossiers werden beoordeeld op verschillende criteria:

  • Inhoudelijke motivering,
  • Doelgroep,
  • Locatie en bereikbaarheid,
  • Complementariteit met de bestaande jeugdpartners.

De stad koos uit 24 ingediende dossiers van 20 organisaties drie projecten, namelijk:

  • De werking voor jongeren met een functiebeperking van De Wereld van Rayaan vzw in Borgerhout,
  • De werking rond mentaal welbevinden van N'Whicha vzw in Deurne,
  • Een nieuwe wijkgerichte werking van N'Whicha vzw in Hoboken.

Wat doen deze vzw's?

De Wereld van Rayaan is een sociaal-inclusieve vereniging die kinderen en jongeren met en zonder een functiebeperking samenbrengt met activiteiten en workshops. Hun aanbod vertrekt steeds vanuit de noden van jongeren en met het perspectief of een grotere participatie aan de samenleving. De activiteiten en workshops vinden plaats op woensdag- en zaterdagnamiddag en de schoolvakanties en zijn vooral gericht op 14- tot 18-jarigen. Je kan deze volgen in een aangepaste ruimte in Het Werkhuys in Borgerhout. 

N'Whicha vzw bereikt maatschappelijk kwetsbare jongeren in Deurne, die geen aansluiting vinden bij traditionele werkingen, met sport. Daarnaast focusen ze zich ook op de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Hoboken, waarvoor sportlessen en workshops worden aangeboden. Bij deze projecten is er specifieke aandacht om kinderen en jongeren met een beperking te bereiken.