Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Deskundige aankoop (B1-B3)

Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. De aankoopdienst realiseert dit door een aankoopstrategie te ontwikkelen, aankoopgedrag te analyseren, marktverkenningen te doen, raamovereenkomsten af te sluiten, contracten op te volgen en aankoopprocedures op te stellen. Ben je hands-on, heb je logisch inzicht, leg je gemakkelijk contacten en sta je stevig in je schoenen? Dan is de functie van deskundige aankoop (B1-B3) zeker iets voor jou!

Wat doe je?

Als overheidsinstelling is Brandweer Zone Antwerpen gebonden aan de wet inzake
overheidsopdrachten. Aankopen dienen te gebeuren volgens vastgelegde procedures die voorzien
zijn in deze wetgeving. De aankoopdienst faciliteert en begeleidt het aankopen van goederen en
diensten en de vernieuwing van contracten.

  • Je verzorgt het hele aankoopproces (van opmaak bestek, beoordeling offertes tot toewijzing van de opdracht) en houdt hierbij rekening met de regelgeving rond overheidsopdrachten.
  • Je verzamelt informatie bij de interne klant (vakofficier, afdelingshoofd, directeur,...) en brengt de behoeften in kaart.
  • Je denkt pragmatisch mee met de interne klant, geeft advies en neemt beslissingen bij de vergelijking van aanbestedingsdossiers (bv. bij uitsluitingen van deelnemers, problemen bij lopende dossiers…).
  • Je organiseert mee de planning van de aankopen binnen Brandweer Zone Antwerpen en houdt hierbij rekening met strakke timings en deadlines.
  • Je bent mee verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en uniformiteit in documenten en procedures (type documenten, raamovereenkomsten, modelbrieven).
  • Je doet aan marktprospectie en voert onderhandelingen in functie van bestaande en nieuwe raamovereenkomsten. Je volgt de uitvoering van de contracten en de leveranciers op.
  • Je bewaakt een kwaliteitsvolle toepassing van het aankoopbeleid en zorgt dat bestekken, administratieve bepalingen, externe brieven en contracten juridisch correct zijn.
  • Je evalueert het aankoopproces op regelmatige basis en formuleert voorstellen tot verbetering van processen en procedures. Je werkt hiervoor nauw samen met andere afdelingen.

Hoe solliciteren?

Solliciteren is niet meer mogelijk. De vacature werd afgesloten op 7 november 2021.

Bekijk de volledige selectieprocedure

 

Lees alle andere informatie in de infobrochure

 

Meer weten?

Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag? Ondervind je problemen bij het invullen van het
sollicitatieformulier?
Neem contact op met de dienst Loopbaanbegeleiding:

Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem.
Brandweer
607000+