Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Consulent interventiemobiliteit (A1a-A3a)

Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor haar burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten. De preventiedienst van Brandweer Zone Antwerpen is een hooggeschoolde afdeling met een gespecialiseerd takenpakket gericht op dienstverlening en controle. De dienst is nauw verweven met de operationele afdeling. De combinatie van nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen, de toenemende complexiteit van de stad met ondere andere de bouw van tunnels, de overkapping van grote verkeersassen, specifieke klimaateisen, duurzaamheid en verkeersveiligheid vragen een specifieke inzet van de brandweer op deze domeinen die van invloed zijn op de interventiemobiliteit van de brandweer. Om hier sterk op in te zetten zijn we momenteel op zoek naar een consulent interventiemobiliteit (A1a-A3a).

Wat doe je?

 • Je volgt de overlegstructuren intern en extern op inzake de nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen, de aanleg openbaar domein, de klimaatkamers van de stad Antwerpen en andere overlegorganen die rechtstreeks of onrechtstreeks de betrokkenheid van de brandweer vragen.
 • Je gaat mee op zoek naar gepaste oplossingen in bovenvermelde domeinen, rekening houdend met de specifieke belangen van de brandweer.
 • Je werkt intern samen met collega’s die deelfacetten van de interventiemobiliteit opvolgen.
 • Je coördineert intern de gevolgen voor de brandweer van de stedenbouwkundige innovaties, klimaateisen en specifieke ingrepen op het openbaar domein.
 • Je bestudeert in hoofdzaak omgevingsplannen van de aanleg van nieuwe straten en pleinen, verkavelingsvergunningen en stadsuitbreidingsgebieden.
 • Je bestudeert plannen voor (her)aanleg van straten en pleinen en beoordeelt of de doorrit van de brandweerwagens en de bereikbaarheid van de gebouwen gegarandeerd blijft.
 • Je wordt daarnaast ingeschakeld in de beoordeling van bouwplannen en geeft een advies over de brandveiligheid van het ontwerp. Je baseert je hiervoor op wetgeving en normering.
 • Je gaat ter plaatse nakijken of gebouwen conform zijn aan de wetgeving en of ze brandveilig zijn.
 • Je beantwoordt telefonische en schriftelijke vragen over brandveiligheid in al haar aspecten, zowel van burgers, bedrijven als openbare diensten.
 • Je neemt deel aan werkgroepen binnen de brandweer, binnen de stad en ook met vertegenwoordigers van andere brandweerzones en overheidsdiensten om reglementen en normen inzake brandveiligheid uit te werken.
 • Je bouwt kennis en expertise op en deelt deze met je collega’s.

Hoe solliciteren?

Solliciteren is niet meer mogelijk. De vacature werd afgesloten op 7 november 2021.

Bekijk de volledige selectieprocedure

 

Alle andere informatie lees je in de infobrochure

 

Meer weten?

Heb je alles grondig gelezen en toch nog een vraag? Ondervind je problemen bij het invullen van het
sollicitatieformulier?
Neem contact op met de dienst Loopbaanbegeleiding:

Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Zwijndrecht en Wijnegem.
Brandweer
607000+