Contacteer stad Antwerpen

CO2-uitstoot in Antwerpen blijft verder dalen

Uit het meest recente rapport van stad Antwerpen blijkt dat de CO2-uitstoot in 2019 maar liefst 25,2% daalde in vergelijking met 2005. Daarmee haalt Antwerpen ruimschoots de vooropgestelde vermindering van 20% tegen 2020.

Klimaat Antwerpen

Antwerpen klimaatneutraal tegen 2050

In 2009 sloot Antwerpen zich als een van de eerste steden aan bij het Burgemeestersconvenant, een initiatief van de Europese Commissie. Daarmee engageren steden zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied af te bouwen. De doelstellingen van stad Antwerpen: tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uitstoten en klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Van huishoudens tot handel

Stad Antwerpen rapporteert jaarlijks over de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied. De oorzaken van deze daling liggen sterk uiteen:

  • De uitstoot van de Antwerpse huishoudens daalde met 39% tegenover 2005. Dit komt vooral door een sterke daling in het energieverbruik. Een opmerkelijk resultaat, want de Antwerpse bevolking groeide in dezelfde periode met 12,3%. 

  • De stad engageerde zich ook om tegen 2020 13% van de totale elektriciteitsvraag op eigen grondgebied te produceren in de vorm van hernieuwbare elektriciteit. Volgens de inventaris van 2019 zit de stad al aan 16%.

  • De uitstoot van handel en diensten lag in 2019 24,6% lager dan in 2005.

  • De stedelijke diensten (inclusief hun voertuigen) stootten 43% minder uit. 

  • De uitstoot van de industrie die niet onder de Europese emissierechtenhandel valt, nam af met 53%. 

De enige stijging zit bij het weg-, binnenvaart- en spoorverkeer (+2%). De transportuitstoot nam wel licht af tegenover 2018.

Grafiek CO2-uitstoot Antwerpen
Grafiek CO2-uitstoot Antwerpen

Ambitieuze initiatieven

Antwerpen is al halverwege de doelstelling uit het Klimaatplan 2030: een CO2-reductie van 50 tot 55% tegen 2030 in vergelijking met 2005. Er bestaan al heel wat initiatieven die zich inzetten om de doelstelling te halen. Denk maar aan:

  • de warmtenetten op Nieuw Zuid en Blue Gate. Die zijn een volgende schakel in de realisatie van het stedelijke warmtenet. Zo kunnen op termijn tienduizenden gezinnen hun woning fossielvrij verwarmen.

  • een collectieve renovatiegolf van grote appartementsgebouwen.

Aan ambitie geen gebrek in Antwerpen! Bekijk hier het volledige rapport met alle grafieken. Meer info over het klimaatplan staat op antwerpenvoorklimaat.be.

 

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door