Overlegstructuren Kunstenbeleid

Stad Antwerpen gaat structureel in dialoog met de Antwerpse kunstensector.

Netwerkmoment Kunstenbeleid
 • 2 keer per jaar ontmoeten alle kunstenaars en hun organisaties elkaar op een netwerkmoment. Daarbij wisselen ze van gedachten rond een actueel thema of beleidsplan.

 • Stad Antwerpen organiseert enkele keren per jaar een structureel overleg met enerzijds de professionele kunsten en anderzijds de amateurkunstensector. Ad hoc is er ook overleg rond bepaalde subdisciplines.

 

 

Aanspreekpunten voor de professionele kunstensector en voor de amateurkunsten

De professionele kunstensector en de amateurkunstenaars kunnen respectievelijk terecht bij het Antwerps Kunstenoverleg en Fameus.

 

 

Het Antwerps Kunstenoverleg

Professionele en gesubsidieerde Antwerpse kunstorganisaties verenigen zich in het Antwerps Kunstenoverleg. Ze denken samen na over evoluties, revoluties of onterechte stilstand binnen het kunstenlandschap. In functie van de afstemming van de lokale op de Vlaamse bevoegdheden binnen het kunstenbeleid, is een goed georganiseerd Antwerps Kunstenoverleg essentieel. 

Het Antwerps Kunstenoverleg:

 • organiseert de dialoog tussen Antwerpse kunstenaars en kunstorganisaties;
 • organiseert ook het overleg tussen de Antwerpse kunstensector en de stedelijke overheid;
 • vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van het professionele en gesubsidieerde Antwerpse kunstenveld met betrekking tot het kunstenbeleid;
 • treedt op als structurele gesprekspartner van stad Antwerpen.

 

 

Fameus

In opdracht van stad Antwerpen heeft Fameus een regierol voor de amateurkunsten in Antwerpen. Fameus ondersteunt kunst in de vrije tijd in Antwerpen en zorgt er mee voor dat elke kunstenaar en vereniging de nodige ruimte, ondersteuning en inspiratie krijgt.

 

Fameus mikt op 5 doelstellingen:

 1. creativiteit stimuleren en presentatiekansen scheppen;
 2. amateurkunstenaars en – verenigingen in Antwerpen ondersteunen;
 3. de diversiteit van de Antwerpse amateurkunsten weerspiegelen;
 4. zich als aanspreekpunt voor amateurkunsten in Antwerpen profileren;
 5. zich duurzaam inbedden in de grootstad Antwerpen.

 

Om dit alles te realiseren, voert Fameus een brede waaier acties uit:

 • de mogelijkheid scheppen om te presenteren, te ontmoeten en talent te ontwikkelen, steeds met vrijheid voor het artistieke proces;
 • culturele democratie voorstaan zodat elke amateurkunstenaar, vanuit diens discipline en referentiekader, actief kan participeren aan de amateurkunsten in Antwerpen;
 • drempeloverstijgend werken door samenwerking te stimuleren, projecten en werkingen te ondersteunen en te financieren, bruggen te bouwen tussen niet-professionele kunstenaars, professionelen en beleid;
 • amateurkunst inzetten om het sociale weefsel in Antwerpen te versterken;
 • optreden als promotor en belangenbehartiger voor de amateurkunsten in Antwerpen.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.