RUP M HKA

De Vlaamse Gemeenschap, M HKA en stad Antwerpen willen een nieuw M HKA realiseren, zodat het een open, uitnodigend en toegankelijk gebouw wordt voor een breed publiek. De nieuwbouw zal zich in hoogte en vorm onderscheiden van zijn omgeving. Omdat het huidige RUP Binnenstad de ambities van een dergelijk nieuw museumgebouw niet toelaat, stelt de stad een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het museumproject.

Situering

Het plangebied van het ruimtelijk uitvoeringsplan Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (RUP M HKA) is ongeveer 5.900 m² groot en gelegen in de historische binnenstad van de stad Antwerpen, met name in de wijk Het Zuid (district Antwerpen). Deze residentiële wijk vormt een grote aantrekkingspool in Antwerpen met tal van cafés en restaurants, kunstgalerijen en historische architectuur.

Het plangebied situeert zich vlak aan de Schelde ter hoogte van de Zuidersluissite, de locatie van het huidige Hof van Beroep en het Arbeidshof, en beslaat het bouwblok gelegen tussen de Gerlachekaai, de Ijzerenpoortkaai, de Waalsekaai en de Visserskaai. Onder dit bouwblok is de historische Zuidersluis gelegen, welke destijds de toegang vormde tot de drie Zuiderdokken voor deze gedempt werden.

De site vormt een scharnier tussen twee belangrijke stedelijke ruimtes die beiden in ontwikkeling zijn, namelijk de Scheldekaaien, die ter hoogte van het plangebied al heraangelegd is, en de Gedempte Zuiderdokken, waar een nieuw stadspark wordt gepland.

In zijn ruimere omgeving bevindt het plangebied zich te midden van verscheidene culturele instellingen zoals het Fotomuseum (FoMu), de huidige locatie van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), het Zuiderpershuis, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) en het Modemuseum (MoMu).

 

Aanleiding en opzet RUP

In de beleidsnota cultuur 2019-2024 formuleert Vlaams minister-president en ministuur van cultuur Jan Jambon de ambitie om het traject met oog op de realisatie van een nieuw M HKA op de site Zuidersluis/Hof van Beroep in Antwerpen verder te zetten.

Het M HKA neemt naast haar werking als cultureel-erfgoedinstelling een dienstverlenende rol op als Centrum voor Beeldende Kunstarchieven. Parallel met het infrastructuurproject zal het M HKA een institutioneel traject lopen met het oog op een nieuwe werking voor het toekomstige museum.

In 2016 werd reeds gestart met het onderzoek inzake de locatie en het programma van eisen voor het M HKA. De doestelling van het nieuwe project was het streven naar een volwaardig museum met een uitgebouwde vaste collectie en een onderzoeks- en forumfunctie.

Het onderzoek ‘Infrastructurele noden van een Toekomstig Vlaams Hedendaags Kunstmuseum’ werd in 2018 afgerond. Dit rapport analyseerde – naast de programmatorische vereisten – diverse locatiemogelijkheden voor een nieuw museum voor hedendaagse kunst. De stad Antwerpen selecteerde vervolgens – in overleg met het M HKA – de site van het Hof van Beroep en het Arbeidshof als voorkeurslocatie. Het museum verhuist dus naar een locatie op een steenworp van de huidige ligging.

 

Stand van zaken

Het college keurde op 21 januari 2022 de proces- en startnota goed.

Een raadpleging over deze startnota werd georganiseerd.
U kon van7 februari 2022 tot en met 7 april 2022 de startnota inkijken en opmerkingen geven.

Op 14 februari 2022 werd het RUP tijdens een infosessie toegelicht.

Het verslag van die infosessie kan u onderaan deze infofiche downloaden en nalezen.

De opmerkingen en adviezen die tijdens de raadpleging en infosessie werden ontvangen worden verwerkt in de scopingnota.

 

Meer info

Meer info over RUP M HKA vindt u op

https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/mhka/over

Stadsontwikkeling – ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

 

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.