Contacteer stad Antwerpen

Inspraakprojecten

De Wilrijkenaar is fier op zijn district. Vele Wilrijkenaars willen dan ook actief meebouwen aan het Wilrijk van morgen. Daarnaast willen ze zich ook inzetten om hun straat, wijk of district nog aangenamer, veiliger en leefbaarder te maken.

Wilrijk aan Zet

Hoe ziet een inspraakprocedure er meestal uit?

inspraakmoment
Inspraakronde

Een inspraakprocedure is een traject waarin het bestuur, samen met de bewoners, op zoek gaat naar de meest wenselijke vorm en invulling voor een straat, plein, park, ... . Inspraak is echter niet beperkt tot enkel meepraten over straten en pleinen, maar kan even goed over een reglement, feestelijkheid of sociaal initiatief gaan.

Tijdens een inspraaktraject krijg je op verschillende momenten de kans om aan te geven wat je goed en slecht vindt.

Een inspraaktraject bestaat meestal uit drie inspraakrondes:

  • Inspraakronde 1: voorstellen van een concept, een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen.
  • Inspraakronde 2: voorstellen voorontwerp, een ontwerp waarin al enkele zaken vastliggen en waaraan nog enkele zaken kunnen veranderen.
  • Inspraakronde 3: definitief ontwerp, een ontwerp met alles erop en eraan. Er kan niets meer veranderd worden en dit ontwerp zal dienen als plan om een straat of plein opnieuw aan te leggen (het definitieve ontwerp kan uiteraard even goed een gefinaliseerd reglement, concept voor een buurtfeest, ... zijn).

Er zijn steeds uitzonderingen mogelijk op het bovenstaande waarbij er voor de eerste inspraakronde nog een 'blanco blad'-ronde plaatsvindt of waar er rondes worden geschrapt om ineens van een concept over te gaan tot een definitief ontwerp. De uiteindelijke procedure wordt telkens toegelicht op de desbetreffende projectfiche.

 

Bewonersmoment Sterrenlaan
Bewonersmoment Sterrenlaan

Afgelopen projecten

 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door