Contacteer stad Antwerpen

Pleintje Groenenborgerlaan

Het pleintje gelegen aan de Groenenborgerlaan gaat voor meer groen, minder verharding en betere opvang van regenwater. Op donderdag 7 september 2023 zijn de werken gestart. 

Heraanleg van het pleintje aan de Groenenborgerlaan - Cederlaan

Update werken 01/04/2024

De geplande werken aan het pleintje lopen momenteel enige vertraging op. De reden hiervoor is dat we wachten op de aanleg van het vlonderpad. De levering van de nodige materialen bij de aannemer heeft vertraging opgelopen. Van zodra alles geleverd is, zal dit meteen uitgevoerd worden. We verwachten dat dit in de loop van de maand juni zal uitgevoerd worden. Na deze aanleg kan onze groendienst de porfierpaden aanwerken en kan het pleintje opnieuw opengesteld worden.

 

Waarom vernieuwen?

Het pleintje gelegen aan de Groenenborgerlaan is sterk verhard. Hierdoor biedt het weinig verkoeling tijdens warme dagen. Regenwater wordt nauwelijks gerecupereerd en vertraag afgevoerd. Op vraag van de buurt zochten we daarom een nieuwe, aangenamere invulling voor het plein. In maart 2022 trok het team participatie van het district Wilrijk met de wijkmobiel naar de bewoners. Resultaat: tal van ideeën en tekeningen.

Steeds vaker krijgen we te kampen met hevigere regenbuien, aanhoudende droogteperiodes en meer hitte. Deze extreme weersomstandigheden gaan we in de toekomst vaker meemaken. Maar gelukkig kunnen we ons voorbereiden. Hoe? Heel simpel; door minder verharding, meer groen in je straat en betere opvang van hemelwater.

  • Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool. De riolen geraken steeds vaker belast bij hevige regenbuien waardoor het water op straat kan komen te staan.

  • Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor jezelf. Planten en bloemen houden je straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag. Al dat groen wordt ook gesmaakt door bijen, vlinders, vogels.
     

Bewoners gaan aan de slag

In totaal ontvingen we tientallen tekeningen en meer dan 30 ideeën.  Sommige tekeningen werden door een groep bewoners gemaakt, andere individueel. 

Op de woordwolk hieronder kan je lezen welke thema's en kernwoorden de buurt belangrijk vindt voor een vernieuwd plein. 

woordwolk


Ontwerp pleintje 

Met de ideeën en tekeningen van de bewoners ging een ontwerper aan de slag. Door aan de bestaande bomen nog bijkomende bomen toe te voegen, kan je in de toekomst rekenen op meer verkoeling. Twee wadi's zullen zorgen voor het vertraagd infiltreren van water in de bodem. Een wadi is een lager gelegen stukje, een soort kom. Om van dit pleintje een aangenaam ontmoetingsplek te maken, voorzien we voldoende zitgelegenheid. 

Ontwerp pleintje Groenenborgerlaan

Wat is extensief beheer van bloemrijk grasland ?

Ook gewild gras genoemd betekent dat het gras slechts 1 of 2 keer per jaar gemaaid wordt. Zo groeit een grasland of een grasperk uit tot een weelderige bloemen- en plantenweide. Dit verhoogt de biodiversiteit in de stad.

Door het gras extensief te maaien ontstaat gewild gras. Het zijn grasvelden, graslanden en bermen met een grote biodiversiteit. Gewild gras zorgt voor meer natuur en meer groen in de stad.

Op dit ogenblik wordt 50 % van het door de stad beheerde gras extensief gemaaid. Dat is goed voor zo’n 280 ha of 420 voetbalvelden gewild gras.

Gewild gras heeft heel wat voordelen:

  • Het verhoogt de biodiversiteit en het biedt voedsel en een schuilplaats voor bijen en allerlei insecten.
  • Meer insecten trekken op hun beurt meer vogels aan.
  • Het gras zorgt voor verkoeling en een vochtigere bodem doordat het water minder snel verdampt.
  • Gewild gras draagt bij aan een groenere en gezondere stad.       

Deze manier van grasbeheer pas ook binnen de actie Maai Mei Niet, waarbij zowel aan burgers als aan steden en gemeenten wordt gevraagd om in de maand mei het gras niet te maaien.

 

De werken zijn gestart op 7 september 2023.
De werken zijn gestart op 7 september 2023.
De werken zijn gestart op 7 september 2023.
De werken zijn gestart op 7 september 2023.

 

Word Groenbouwer

Het pleintje krijgt nu een groener uitzicht, maar daar houdt het niet op. Met deze acties van Groenbouwers kan je als buurtbewoner nog extra groen en kleur in je straat brengen. Dat maakt de straat niet alleen mooier, maar het is ook goed voor de biodiversiteit en de waterdoorsijpeling in de bodem. Check het aanbod

Lees meer