Contacteer stad Antwerpen

Een nieuwe Pieter van Passenstraat

Het districtsbestuur van Wilrijk hecht veel belang aan een veilige en aangename woonomgeving. Daarom zal het district Wilrijk samen met Water-Link de Pieter van Passenstraat vernieuwen.

Pieter van Passenstraat

Waarom dit project?

Momenteel zijn de rijweg en de voetpaden in de Pieter van Passenstraat in slechte staat. Ook de riolering is aan vervanging toe. Voorts is er zeer weinig groen en is de rijweg te smal om hulpdiensten veilig te laten passeren. 

rijweg

Kenmerken van de straat

 • Brede, verharde voetpaden;
 • een rijbaan in kasseien;
 • weinig groen in de straat waardoor ze makkelijk opwarmt tijdens warme dagen. 

 

groen

Wat willen we bereiken?

 • Een leefbare, groene straat met aandacht voor verkeersveiligheid, ruimte voor parkeren, meer groen en betere waterinfiltratie;
 • enkelrichtingsverkeer;
 • verkeersremmer op de kruispunten;
 • hemelwater beter lokaal opvangen in groenstroken zodat het vervolgens vertraagd kan wegvloeien richting Hollebeek.

 

Jouw mening telt

De bewoners worden betrokken via een inspraaktraject bij de opmaak van een definitief ontwerp. Daarom krijgen ze op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed en slecht vinden.

 • Inspraakronde 1: voorstellen van een concept, een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen. De uitleg over het concept vind je hier. (uitgevoerd op 7 oktober 2021)
 • Inspraakronde 2: voorstellen voorontwerp, een ontwerp waarin al enkele zaken vastliggen en waaraan nog enkele zaken kan veranderen (dinsdag 25 april 2023). Via feedbackkaarten en een online bevraging konden bewoners aangeven wat ze goed vonden van het voorontwerp en wat beter kon. De uitleg over het voorontwerp vind je hier.
 • Definitief ontwerp, een ontwerp met alles erop en eraan. Het ontwerp is af. Er kan niets meer veranderd worden (vrijdag 26 januari 2024). Het ontwerp en de uitleg erover vind je hier.
 • De werken zijn gepland voor tweede helft 2024.

 

Lees meer