Contacteer stad Antwerpen

Pieter van Passenstraat - Projectdefinitie en Concept

 

Inspraakfase 1: Concept

In de eerste inspraakfase tonen we je het conceptplan voor een vernieuwde straat. Samen met jou willen we dan op zoek gaan naar de beste invulling en aanpassingen voor de straat.

Daarom kwamen we op 7 oktober 2021 alvast naar het Kolonel Slaterplein om je het concept voor te stellen en te luisteren naar wat je er van vindt. 

Je kon ook een digitale bevraging invullen over het concept. 

Het ontwerp

Schetsontwerp Pieter van Passenstraat
Schetsontwerp Pieter van Passenstraat

Randvoorwaarden en ambitie:

 • Een leefbare groene woonstraat met aandacht voor verkeersveiligheid, ruimte voor parkeren, straatgroen en waterinfiltratie.
 • Enkelrichtingsverkeer.
 • Verkeersremmer op kruispunten en ruimte voor verkeersremming centraal in de straat.
 • Hemelwater lokaal opvangen in groenstroken, vervolgens vertraagd afvoeren  richting Hollebeek.
 • Stimuleren om hemelwater op privaat domein op te vangen, te hergebruiken en vertraagd te infiltreren.

Groen en Water

grasbetontegel
Grasbetontegel

Het district wil straten zo aangenaam mogelijk maken en kiest ervoor om zoveel  mogelijk te ontharden.  

 • Ontharding betekent een onnodig verharde oppervlakte vervangen door een materiaal dat water doorlaat, zoals een plantvak voor een boom. Dit zorgt niet enkel voor meer woonkwaliteit maar biedt ook antwoorden op uitdagingen zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. 
 • Door meer ruimte te creëren voor groen en water op publiek domein zoeken de stad en het district manieren om overstromingen te  vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

We doen dit door:

 • De parkeerstrook aan te leggen in een waterdoorlatend materiaal.
 • Ruimte te maken voor vier groene waterinfiltratiekommen.
 • Voor opritten een verharde (overrijdbare) groenstrook te voorzien.
 • 13 bomen bij te planten. De huidige boom in de straat blijft behouden.
 • De riolering te scheiden in één voor vuil water (DWA) en één voor regenwater (RWA).

Parkeren

fietsnietje
Fietsnietje
 • Er wordt ruimte voorzien om 8 extra fietsen te stallen.
 • Het ontwerp voorziet 22 parkeerplaatsen voor wagens, waarvan één mindervalidenplaats. Er gaat geen enkele officiële parkeerplaats verloren.

Verkeersveiligheid

verkeersplateau
Verkeersplateau
 • Er wordt op beide kruispunten een verkeersplateau voorzien.
 • De straatverlichting wordt vernieuwd.
 • Rijwegbreedte van 4.20 meter, afgestemd op enkelrichtingsverkeer.
 • Rijrichting vanaf Palmanshoevestraat naar Egied Segerslaan.
 • Ook de Albert Dickschenstraat wordt enkelrichting gemaakt (maar dan van de  Valaardreef richting Palmanshoevesteraat).

Lees meer