Contacteer stad Antwerpen

Wilrijk aan zet - Vorstenhuislaan

Het district Wilrijk hecht veel belang aan een veilige en aangename woonomgeving. En zal daarom investeren in de heraanleg van de Vorstenhuislaan met aandacht voor het verhogen van de verkeersveiligheid, extra groen, meer fietsparkeerplaatsen en een beter evenwicht tussen de thema’s sport, spel, ontmoeten, groen en water.

Heraanleg buurtpleintje Vorstenhuislaan

Jouw mening telt!

Inspraakronde: blanco blad (juni 2019)

Via een bevraging gaven bewoners en gebruikers van het plein aan wat ze goed en slecht vinden aan de huidige situatie. We peilden naar de noden en wensen van de wijk omtrent het plein en het buurthuis. Een ontwerper ging nadien met deze input aan de slag. 

Huidige situatie 't Doolhofke

 

Volgende stap

Tussen 20 december 2023 en 4 januari 2024 kan je ter plaatse infoborden met het vlekkenplan terugvinden. Dit plan toont de functies en invulling van het plein. Ook de rijweg aan de bovenzijde van het plein wijzigt en zal worden toegelicht.

Kom je in deze periode niet ter plaatse? Dan kan je hier alle informatie nalezen.

In de volgende stap vragen we aan geïnteresseerde aannemers om het concept en vlekkenplan om te zetten naar een plan van heraanleg dat we aan jullie voorstellen in het voorjaar van 2024. De werken zijn gepland voor 2024.

Tijdslijn heraanleg

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door