Contacteer stad Antwerpen

Schoolstraten rond basisschool de Ark

Wat is een schoolstraat en wat gebeurt er dan?

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje wordt afgesloten. Met uitzondering van hulp- en nutsdiensten is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden. 

De Ark gaat voor een verkeersveilige school

De Ark zet zich in voor een verkeersveilige school met aandacht voor praktische verkeerslessen, organiseren van fluovest en fietshelmacties, een werkgroep "verkeer" op school, fietscontroles en begeleiding van de kinderen bij de oversteek van de A12. De Ark heeft zelfs een eigen verkeerslied geschreven. 

Met deze ingrepen gaan de stad Antwerpen, het district Wilrijk en de school de verkeersveiligheid aan en in de buurt van de school verbeteren :

Schoolstraat Boekstraat

In het voorjaar van 2019 werd de Boekstraat als tijdelijke schoolstraat ingericht.  In december 2019 organiseerde het districtsbestuur een bevraging bij buurtbewoners, (groot)ouders van schoolgaande kinderen en medewerkers van basisschool De Ark over de tijdelijke invoering van de schoolstraat in de Boekstraat. Dit leverde een positieve evaluatie op voor de schoolstraat in de Boekstraat en werd daarom dan ook als definitieve schoolstraat ingevoerd.

Schoolstraat Pastoor Pauwelsplein

Naast het definitief invoeren van de schoolstraat in de Boekstraat, willen de stad Antwerpen en het district Wilrijk de parkeerchaos en het foutparkeren aanpakken aan het Pastoor Pauwelsplein. Daarom werd vanaf maandag 16 november 2020 het Pastoor Pauwelsplein als tijdelijke schoolstraat ingericht. Dit heeft als gevolg dat de Sint Jan Vianneystraat een enkelrichtingsstraat wordt richting Oudestraat. De tijdelijke schoolstraat Pastoor Pauwelsplein werd positief geëvalueerd, daarom werd deze schoolstraat vanaf januari 2022 permanent ingevoerd.

Voetpaduitstulpingen kruispunt Boekstraat en Vuurmolenstraat

Het district Wilrijk zal voetpaduitstulpingen voorzien op de hoeken van het kruispunt Boekstraat en Vuurmolenstraat. Een voetpaduitstulping is een infrastructurele maatregel waar de kijkhoeken mee verhogen. Voetpaduitstulpingen zorgen er namelijk voor dat bestuurders en voetgangers elkaar tijdig en beter opmerken. Deze werken zijn gepland voor 2024.

Een nieuw Valkenveld

Het district Wilrijk zal investeren in een groener en veiliger Valkenveld. De werken zijn gepland voor 2024. Alle info vind je hier.

Lees meer