Contacteer stad Antwerpen

Wilrijk aan zet - Antwerpen Breekt Uit

Aangename straten en pleinen die zorgen voor verkoeling, meer groen en water. Dat is wat we met 'Antwerpen Breekt Uit' willen realiseren.

woon- en tuinstraten

Dankzij dit project worden stukken straat of verharde pleinen vervangen door groen of door waterdoorlatende materialen. Meer ruimte voor water en groen zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een veilige opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Op sommige plaatsen kan het opgevangen water tijdens extreme droogte worden hergebruikt


Samen de klimaatuitdaging aangaan en de leefbaarheid van de straat garanderen

Extreme weersomstandigheden, zoals droogtes en overstromingen, komen steeds vaker voor en hebben een directe invloed op ons leven. Om een kwaliteitsvolle leefomgeving te blijven garanderen, is het belangrijk dat we als stad deze grote klimaatuitdaging aangaan. 
 
De stad Antwerpen werkte al aan een Groenplan, Waterplan en Klimaatplan om de stad meer toekomstbestendig te maken. Met de projecten van Antwerpen Breekt Uit worden de visies van deze plannen gerealiseerd in elke Antwerpse straat en op elk Antwerps plein.

Elke straat wordt ingericht met deze principes in het achterhoofd:

principes

 

 • Hoe omgaan met hevige regenbuien en droogte?
  Regenwater niet naar de riool maar in de bodem laten trekken.
 • Hoe omgaan met warme zomers?
  Minder asfalt en stenen gebruiken, groen en water toevoegen.
 • Waarom vergroenen?
  Groen zorgt voor verkoeling, helpt water vasthouden en verhoogt de leefbaarheid.
 • Waarom verblauwen?
  Water moet de kans krijgen om in de bodem te trekken, anders ontstaat droogte of wateroverlast. Verblauwen verhoogt ook de leefbaarheid.
 • Hoe water hergebruiken, bufferen en infiltreren?
  • ​Verzonken plantvakken als waterbuffer;
  • wadi's;
  • riolering minder belasten door gescheiden rioleringsstelsel;
  • inzetten op bufferen en infiltreren;
  • waterhergebruik via handpomp;
  • meerdere functies voor water in de straat integrereren.


Tuinstraten, woonstraten en quickwin onthardingen

In een tuinstraat wordt bestaande verharding vervangen door groen. Dit groen wordt in nauwe samenwerking met de bewoners ingevuld en onderhouden. 

In woonstraten wordt onderzocht hoe bij een klassieke straatinrichting kan vergroend en verblauwd worden. 

Een laatste initiatief zijn de quickwin onthardingen, waar op korte termijn maximaal onthard wordt en vervangen wordt door groen (bv. het deels vergroenen van een stuk asfaltweg).


Antwerpen Breekt Uit in Wilrijk

Ook in Wilrijk werken we hier graag aan mee. In de volgende straten werden er projecten opgestart:

 

Lees meer