Woonstraat Sterrenlaan

Samen met de bewoners willen we meer ruimte maken voor groen en water in de Sterrenlaan. (straatdeel Prins Boudewijnlaan tot Fort V-straat).

 

Woonstraat Sterrenlaan

De stad Antwerpen, district Wilrijk, lokaal bestuur Edegem en water-link i.s.m. Aquafin willen meer ruimte maken voor groen en water in de Sterrenlaan. Dit zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een betere opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. Daarom vernieuwen we in samenwerking met water-link de Sterrenlaan (straatdeel Prins Boudewijnlaan tot Fort V-straat).

Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons aanpassen aan de wijzigingen van het klimaat zoals hete, droge zomers en wateroverlast. Door meer ruimte te creëren voor groen en water in een straat of op een plein, zoeken de stad en het district manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

 

Samen de klimaatuitdaging aangaan en de leefbaarheid van de straat garanderen

Extreme weersomstandigheden, zoals droogtes en overstromingen, komen steeds vaker voor en hebben een directe invloed op ons leven. Om een kwaliteitsvolle leefomgeving te blijven garanderen, is het belangrijk dat we als stad deze grote klimaatuitdaging aangaan. 
 
De stad Antwerpen werkte al aan een GroenplanWaterplan en Klimaatplan om de stad meer toekomstbestendig te maken. Met de projecten van Antwerpen Breekt Uit worden de visies van deze plannen gerealiseerd in elke Antwerpse straat en op elk Antwerps plein.

Elke straat wordt ingericht met deze principes in het achterhoofd:

 • Hoe omgaan met hevige regenbuien en droogte?
  Regenwater niet naar de riool maar in de bodem laten trekken.
   
 • Hoe omgaan met warme zomers?
  Minder asfalt en stenen gebruiken, groen en water toevoegen.
   
 • Waarom vergroenen?
  Groen zorgt voor verkoeling, helpt water vasthouden en verhoogt de leefbaarheid.
   
 • Waarom verblauwen?
  Water moet de kans krijgen om in de bodem te trekken, anders ontstaat droogte of wateroverlast. Verblauwen verhoogt ook de leefbaarheid.
   
 • Hoe water hergebruiken, bufferen en infiltreren?
  • ​Verzonken plantvakken als waterbuffer;
  • wadi's;
  • riolering minder belasten door gescheiden rioleringsstelsel;
  • inzetten op bufferen en infiltreren;
  • waterhergebruik via handpomp;
  • meerdere functies voor water in de straat integrereren.

 

Wat is een Woonstraat?

Met het ontwerp van een woonstraat willen we de kwaliteit van straten en buurten verhogen met een redelijk klassiek straatontwerp maar uiteraard ook met aandacht voor vergroening en verblauwing. Bewoners worden sterk betrokken en aangemoedigd om zelf stappen te ondernemen in en rond hun eigen woonst (bijvoorbeeld: ontharden van de eigen voortuin of afkoppelen van hun regenwater).

 

Meer ruimte voor groen in de straat zorgt voor:

 • Een mooier en rustig straatbeeld;
 • heilzame werking voor de gezondheid;
 • veiligere leefomgeving door oa. trager verkeer;
 • grotere biodiversiteit: verscheidenheid aan planten en dieren;
 • meer rustplekken in de schaduw door bomen.
   

Meer wateropvang in de straat zorgt voor:

 • Ontlasten en efficiënter maken van riolering;
 • geen overstromingsgevaar bij hevige regenbuien;
 • grotere biodiversiteit: waterplanten en -dieren;
 • koelere leefomgeving.

 

Een projectteam staat klaar voor de bewoners van de Sterrenlaan

De bewoners worden betrokken via een inspraaktraject bij de opmaak van een definitief ontwerp. Daarom krijgen ze op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed en slecht vinden.

 • Inspraakronde 1: voorstellen van een concept, een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen. De uitleg over het concept vind je hier. (expo donderdag 8 juni 2023)
 • Inspraakronde 2: voorstellen van het voorontwerp, een ontwerp waarin al enkele zaken vastliggen en waaraan nog enkele zaken kunnen veranderen. We nodigen de bewoners uit op donderdag 14 maart 2024 op het pleintje Struisbeeklaan/Sterrenlaan, doorlopend van 16u30 - 18u30. Je krijgt die dag meer info over het voorontwerp. Kan je er niet bij zijn? Dan vind je hier alle info vanaf vrijdag 15 maart. Via een online bevraging kan je jouw mening geven tot en met 22 maart.
 • Inspraakronde 3: voorstellen van het definitief ontwerp, een ontwerp met alles erop en eraan. Het ontwerp is af, er kan niets meer gewijzigd worden. (najaar 2024).

 

Bewoners van de Aziëlaan, eerste tuinstraat van Wilrijk, bouwen aan hun straat

Bewoners gaan aan de slag met Groenbouwers

Groenbouwers, een nieuw initiatief van het district Wilrijk, ondersteunt je op verschillende manieren om je straat toekomstbestendiger te maken met minder verharding en meer groen

Gevelton van Groenbouwers

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.