Contacteer stad Antwerpen

Negen nieuwe woonerven in Universiteitswijk

Stad en district Antwerpen maken werk van een voetgangersvriendelijke binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart zetten. In het kader van dat bredere plan worden nog in 2022 negen straten in het centrum versneld uitgerold als woonerf.

Digitale tekening van een woonerf.

In een woonerf mogen voetgangers de volledige straat gebruiken, kinderen kunnen er spelen en auto’s zijn er te gast tegen maximum 20 kilometer per uur. Parkeren mag enkel in afgebakende vakken. De stad wil door het inzetten ervan automatisch een correcter snelheidsgedrag afdwingen bij automobilisten. Aan de hand van een aangepaste infrastructuur voelen ze intuïtiever aan waar zij vlot kunnen doorrijden of voorrang moeten verlenen. Daarnaast dragen de voetgangersvriendelijke gebieden bij aan een leefbare en open binnenstad met in de eerste plaats ruimte voor voetgangers, fietsers en bewoners.

Hinder tijdens werken

Van 16 tot en met 26 augustus 2022 worden aanpassingen aan de 9 straten uitgevoerd. Er geldt een parkeerverbod per fase van de werken. Elke straat neemt een volledige werkdag in beslag, van 7 tot 19 uur. Zodra de markeringen aangebracht zijn, verwijdert de werkploeg de parkeerverboden. De huisvuilophaling blijft tijdens de werken gewoon doorgaan, plaats het huisvuil op een voor de vuilniswagen bereikbare hoek.

Nieuwe, tijdelijke inrichtingen

Negen straten in de Universiteitswijk krijgen een nieuwe, tijdelijke inrichting met duidelijke markeringen op het wegdek, en in sommige straten ook asverschuivingen. Op die manier worden ze nu al een woonerf in afwachting van een definitieve heraanleg, en krijgen de voetgangers al extra ruimte. Zeker in de historische binnenstad, waar de meeste voetpaden vandaag te smal zijn voor twee voetgangers die elkaar willen passeren, biedt een woonerf een grote meerwaarde. Bij de tijdelijke inrichting blijft de toegankelijkheid voor verschillende diensten zoals nooddiensten, leveringen en afvalophaling steeds verzekerd.

 • Prinsesstraat (tussen Keizerstraat en Prinsstraat)
 • Prinsstraat
 • Jan van Lierstraat
 • Venusstraat
 • Pieter van Hobokenstraat
 • Rodestraat
 • Vekestraat
 • Lange Winkelstraat
 • Frans Halsplein
   
Grondplan met nieuwe woonerven.

Uniforme uitrol

Een pakket van uniforme maatregelen zorgt ervoor dat de tijdelijke inrichtingen voldoende herkenbaar, leesbaar en afdwingbaar zijn als woonerf:

 • Aan het begin en einde van elke straat komt het wettelijke verkeersbord ter aanduiding
 • Parkeervakken worden duidelijk afgebakend met witte lijnen en voorzien van de letter ’P’
 • Aan het begin van elke straat wordt aanvullend een opvallende en fleurige schildering aangebracht op het wegdek, waarin het woord 'woonerf' en de vermelding ‘20 km/u’ verwerkt is
 • Op regelmatige afstand worden gelijkaardige opvallende schilderingen aangebracht, om alle weggebruikers eraan te herinneren dat voetgangers de volledige breedte van de straat mogen gebruiken

Aanvullend worden in de Jan van Lierstraat, Venusstraat, Vekestraat en Lange Winkelstraat op regelmatige afstand één of meerdere asverschuivingen ingericht om zo de geldende snelheidslimiet van 20 km/uur af te dwingen. Die worden waar mogelijk ondersteund en begeleid door één of meerdere straatobjecten zoals plantbakken en/of fietsbeugels.
 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door