Aanpassing Antwerpse no regret-zone en no regret-maatregelen voor grondwater

Stad Antwerpen bracht alle bestaande data over PFAS in Antwerpen en Zwijndrecht samen, en vulde aan met eigen onderzoek. Op basis van de resultaten, wordt de no regret-zone hertekend en worden de no regret-maatregelen voor grondwater aangepast.

Scheldebocht in de stad Antwerpen

Onderzoek

Stad Antwerpen nam dit voorjaar het initiatief om alle bestaande data over PFAS in Antwerpen en Zwijndrecht samen te brengen en waar nodig aan te vullen met eigen onderzoek. Zo kreeg de stad meer inzicht in de verspreiding van PFAS in de bodem en in het grondwater.

Door dit onderzoek werden de gebieden met verhoogde PFOS- en PFOA-concentraties in de toplaag van de bodem zichtbaar. Ook werd de grondwaterkwaliteit geschetst en werden, naast PFAS, ook nog andere vervuilingsparameters onderzocht. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) ging ook aan de slag met de Antwerpse gegevens, en kwam in hun onderzoek tot hetzelfde resultaat.

Op basis van het onderzoek en na overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), keurde het college een hertekening van de no regret-zone en aanpassing van de no regret-maatregelen voor grondwater goed.

Hertekening no regret-zone

De gebieden met verhoogde PFOS-concentraties in de toplaag van de bodem situeren zich niet in een cirkel rond de 3M-site, maar eerder in een noordoost-zuidwest georiënteerde ovaal (met uitzondering van enkele lokale vervuilingskernen waar al specifieke no regret-maatregelen van toepassing zijn). Daarom worden de no regret-maatregelen die momenteel gelden in een straal van 10 kilometer rond 3M opgeheven in de districten Merksem, Deurne, Wilrijk en Hoboken, alsook in Borgerhout extra muros en Berchem extra muros. 

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo viel buiten de oorspronkelijke no regret-zone (straal van 10 kilometer rond 3M), maar vertoont PFAS-waarden vergelijkbaar met die in de huidige no regret-zone. Dit district heeft bovendien een landelijk karakter (moestuinen, kippen, ander kleinvee, …) waardoor het gebied kwetsbaarder is. Daarom worden vanaf nu de no regret-maatregelen ook van kracht in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

De huidige no regret-maatregelen uitgevaardigd door AZG rond vervuilde sites zoals bepaalde brandweerkazernes en industriële sites blijven geldig. Het blijft ook steeds mogelijk om strengere maatregelen uit te vaardigen op plaatsen waar dit noodzakelijk blijkt.

Aanpassing no regret-maatregelen voor grondwater

Grondwater moet beantwoorden aan de drinkwaterkwaliteit, als het wordt gebruikt voor directe of indirecte menselijke consumptie. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het grondwater in bijna heel de stad, inclusief het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, niet voldoet aan de vooropgestelde normen. Het is absoluut te vermijden dat schadelijke stoffen, die worden opgelijst in de Europese drinkwaterrichtlijn, terechtkomen in de voedselketen en zo worden opgenomen door het menselijk lichaam.

Daarom neemt de stad Antwerpen drie maatregelen betreffende het gebruik van grondwater:

  • Het oppompen en gebruiken van grondwater in de stad wordt principieel afgeraden. Deze maatregel heeft ook betrekking op de dalende trend in de grondwaterspiegel, en de daarbij horende problematiek van verzilting en corrosie van funderingen.
  • Beheerders van volkstuinen worden aangeraden om over te schakelen op de recuperatie van regenwater of desgevallend zich aan te sluiten op het drinkwaternet.
  • En tot slot wordt het gebruik van grondwater in speelzones voor kinderen niet meer toegelaten.

Meer info

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.