Contacteer stad Antwerpen

Ga in gesprek met het Borgerhoutse bestuur op de districtsraad

De districtsraad van Borgerhout roept een vragenkwartier voor haar burgers in het leven. Ook kunnen inwoners een agendapunt voorstellen indien ze een gemotiveerde nota binnen brengen met voldoende steun van andere inwoners. Lees hieronder meer:

Foto van raadszaal waar districtsraad Borgerhout vergadert

Vragenkwartier voor de districtsraad 

Voorafgaand aan elke districtsraad gaat een vragenkwartier door. Elke inwoner van het district kan zijn vraag of voorstel mondeling aan het districtsbestuur voorleggen. Dit vragenkwartier maakt geen deel uit van de agenda van de districtsraad. De districtsraad vindt steeds plaats om 20 uur in het districtshuis, Moorkensplein 1. De data kan je op deze pagina vinden. 

Je mailt je vraag of voorstel vooraf naar: district.borgerhout@antwerpen.be.Of meld je tussen 19 uur en 19.30 uur aan op het secretariaat van het district. Daar vul je kort op papier in waar je vraag over gaat. De districtssecretaris beslist dan of het punt behandeld kan worden. Je krijgt daarna 5 minuten spreektijd.

Hieronder kan je het volledige reglement lezen en ook een sjabloon downloaden voor je vraag. 

Voorstel voor agendapunt

Wil je een voorstel of vraag op de agenda van de raad zetten? Dat kan met een gemotiveerde nota. Het voorstel moet gesteund worden door minstens 1% van de inwoners ouder dan 16 jaar. In Borgerhout zijn dat momenteel minstens 365 inwoners. Meer hierover lees je ook hieronder in het reglement. 

Meer info:

Districtswerking Borgerhout:

Mail: district.borgerhout@antwerpen.be
Bel: 03 338 17 77 (tijdens kantooruren)

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door