Contacteer stad Antwerpen

Project in district Antwerpen

Wil je meerdere activiteiten organiseren gelinkt aan een bepaald thema of heb je een idee voor een gemeenschapsvormend project in district Antwerpen? Vraag dan een ondersteuning aan.

Wanneer kom je in aanmerking?

De ondersteuning via het district kan door personen, verenigingen en organisaties aangevraagd worden. De ondersteuning kan gebruikt worden voor de kosten verbonden aan de organisatie van een project op grondgebied van district Antwerpen. Het project brengt mensen samen en heeft één of meer van de onderstaande thema's. 

 • gericht op kinderen en/of jongeren;
 • gericht op senioren;
 • zet aan tot sport en beweging;
 • bevordert cultuurbeleving;
 • stimuleert ontmoeting op buurt- en wijkniveau;
 • verbetert de leefomgeving;
 • gericht op innovatie en SmartCity;
 • stimuleert buurtgerichte acties vanuit een lokale handelaarsvereniging.

Bijkomende criteria en informatie kan je terugvinden in het reglement of in het aanvraagformulier in de verenigingendatabank.
 

Bedrag

Het bedrag van de ondersteuning wordt berekend aan de hand van een begroting die je bij de aanvraag moet toevoegen. De aangevraagde ondersteuning bedraagt minimaal 50 euro. Particulieren en feitelijke verenigingen kunnen maximaal 7.500 euro aanvragen. Voor vzw’s en andere rechtspersonen geldt deze uitzondering niet.

Per jaar kan je maximaal twee keer een ondersteuning voor een project aanvragen.

Aanvraag

Een ondersteuningsaanvraag voor je project dien je ten laatste 7 weken voor de start van het project in.

Zorg dat je aanvraag zeker de volgende gegevens bevat:

 • een uitgewerkt plan van aanpak met voldoende voorbereiding, concrete doelen en resultaten, een stappenplan met timing en een beschrijving over hoe het project in de toekomst voortgezet kan worden;
 • een begroting met:
  • details over de uitgaven;
  • een schatting van eventuele inkomsten;
  • een overzicht van andere aangevraagde en/of verkregen ondersteuning voor het project


Evenementenaanvraag

Voor activiteiten of evenementen kan je onder bepaalde voorwaarden materiaal aanvragen bij stad Antwerpen (zoals bijvoorbeeld stoelen, tafels, podium, verlichting, ...). Voor publiek toegankelijke activiteiten of evenementen die plaatsvinden in de openlucht of op de openbare weg heb je ook een toelating nodig van de burgemeester.

Voor materiaalaanvragen en toelatingen moet je zelf een evenementenaanvraag indienen. Je evenementenaanvraag wordt niet door district Antwerpen in orde gebracht als je een ondersteuning ontvangt via het Districtsfonds.

Lees hier alle informatie over een evenementenaanvraag en het organiseren van een activiteit of evenement in stad Antwerpen: www.antwerpen.be/evenement-organiseren

Voor een activiteit in een zaal (dus ook een publieke bijeenkomst op een privélocatie), heb je geen toelating nodig. Er is dan ook geen evenementenaanvraag nodig.

Meer info

 

Lees meer