Contacteer stad Antwerpen

(Voor)bespreking

 

 

 

 

 

Advies via (voor)bespreking

Vooraleer je een omgevingsvergunningsaanvraag indient, kun je aan Brandweer Zone Antwerpen advies vragen via een voorbespreking. 

Tijdens een bespreking kan je specifieke vragen of problemen over de brandveiligheid van je gebouw voorleggen. Het is echter niet mogelijk om na te gaan of de plannen volledig aan de wetgeving voldoen.

Voor eenvoudige vragen of projecten kan de bespreking via een videogroepsgesprek doorgaan. 

Voor complexere projecten vragen we om het project in persoon te komen bespreken in de brandweerkazerne.

Opdat Brandweer Zone Antwerpen concreet advies zou kunnen geven, is het belangrijk volgende zaken te bezorgen (zowel van de bestaande als van de nieuwe toestand van het gebouw):

  • liggingsplan
  • inplantingsplan
  • volledig grondplan van elke verdieping, inclusief bestemming van de lokalen
  • snede over het volledige gebouw
  • gevelaanzichten​

Op de plannen (op leesbare schaal, minstens A3) moeten zeker volgende elementen aangeduid zijn:

  • toegangswegen voor de brandweer (afmetingen, draaistralen, maximale helling, hydranten, ...)
  • compartimentering (aanduiding brandcompartimenten, brandweerstand van de gebruikte bouwelementen, brandweerstand van de deuren, ...)
  • evacuatiemogelijkheden
  • brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers, muurhaspels, rookkoepels, automatische blusinstallatie, rook- en warmteafvoer, …)

Hoe vraag ik een bespreking aan?

Je vraagt een bespreking aan via het e-formulier aanvraag voorbespreking. Bekijk alvast dit filmpje ter voorbereiding van de (voor)bespreking.

Je zal per mail een bevestiging van je aanvraag ontvangen. Wij raden je aan om dit ontvangstbewijs goed te bewaren. 

Brandweer Zone Antwerpen zal je contacteren om een concrete datum af te spreken.

Kostprijs

Alle adviesverleningen inzake brandpreventie zijn betalend, met uitzondering van consultaties. Raadpleeg het retributiereglement voor meer info.

Dit artikel is gedeeld door