Contacteer stad Antwerpen

Ondersteuning voor specifieke doelgroepen

Stad Antwerpen wil een thuis zijn voor al haar inwoners. We zijn dan wel allemaal anders, we zijn ook allemaal Antwerpenaar. Daarom werkt de stad hard aan haar doel: iedereen zich 100% Antwerpenaar laten voelen. 

Ondersteuning voor kwetsbare Antwerpenaren

 • Stad Antwerpen biedt sociale en financiële hulp aan wie het moeilijk heeft. Het gaat over dienstverlening rond financiële hulp, wonen, voeding, gezondheid ...
   
 • De A-kaart met kansentarief maakt vrije tijd goedkoper en gemakkelijker. Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie zorgt ervoor dat elke Antwerpenaar kan deelnemen aan hobby’s, activiteiten, sporten ...
   
 • De Huizen van het Kind geven ouders advies over kinderen grootbrengen. Ouders nemen er deel aan spreekuren, workshops, infosessies, praatgroepen en ontmoetingsmomenten.

Ondersteuning voor anderstalige nieuwkomers

Atlas, integratie & inburgering helpt anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen:

 • informatie en advies
 • informatie over Nederlands leren
 • inburgeringstrajecten

Atlas ondersteunt ook organisaties in omgaan met etnisch-culturele diversiteit

Maak kennis met Atlas, integratie & inburgering

Ondersteuning voor vrouwen met een migratieachtergrond 

Stad Antwerpen wil vrouwen met een migratieachtergrond versterken en hun sociale en economische participatie stimuleren. De stad doet dit door verschillende organisaties te ondersteunen die een versterkend en activerend aanbod hebben voor deze doelgroep.

Daarnaast richtte stad Antwerpen een Sterke Vrouwennetwerk op om professionele en vrijwillige organisaties die werken met vrouwen met migratieachtergrond samen te brengen om elkaar beter te informeren, te inspireren en samen te werken.  

Daarnaast liet Stad Antwerpen in 2021 een onderzoek uitvoeren bij 135 vrouwen met migratieachtergrond over hun levensloopbaan, om zo nog beter te kunnen inspelen op hun noden.

GemmA: Steunpunt voor Gender en Migratie 

Op vrijdag 8 maart zal het Steunpunt voor Gender en Migratie openen. Iedereen die vragen heeft rond het thema ‘genderongelijkheid en migratie’ kan hier terecht. Burgers, hulpverleners en intermediairs kunnen er terecht voor info, advies, ondersteuning of doorverwijzing.

Ondersteuning voor LGBTQI+ personen

Stad Antwerpen ondersteunt acties zodat LGBTQI+ personen zich 100% thuis voelen in Antwerpen.

Antwerp Pride 

Elk jaar vindt in de tweede week van augustus de Antwerp Pride Parade plaats. Het is het hoogtepunt van een evenement dat 5 dagen duurt. Antwerp Pride is ook een beweging die het hele jaar door werkt rond aanvaarding, verbinding en gelijke kansen.

Stad Antwerpen ondersteunt Antwerp Pride met logistieke en communicatieve hulp. De organisatie werkt ook samen met de dienst Gelijke Kansen.

Lerend Netwerk LGBTQI+ personen en migratie

Het netwerk LGBTQI+ personen met migratieachtergrond is een lerend netwerk van professionals dat regelmatig samenkomt. Doel van dit netwerk is om ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken. Het legt linken tussen: 

 • organisaties die werken rond seksuele diversiteit en genderdiversiteit
 • organisaties die werken rond integratie en migratie
 • brede dienst- en hulpverlening

Het netwerk ontstond vanuit het project Vinden & (Ver)binden. Daarin werd ingezet op het welzijn van LGBTQI+ personen met migratieachtergrond bevorderen en op het inclusiever maken van dienst- en hulpverlening die voor hen relevant zijn.

LGBTQI+ personen thuis in de stad

Zoek je meer info over LGBTQI+ thema's? Wil je meer info of hulp?

Bekijk dit overzicht met info rond ondersteuning voor LGBTQI+ personen

Dit artikel is gedeeld door