Contacteer stad Antwerpen

Oproep naar erkende Antwerpse sportaanbieders: deelname start to’s juli en augustus 2024

Ook deze zomer organiseren we samen met erkende Antwerpse sportaanbieders (type 1, 2 en 3) een sportaanbod via start to’s/kennismakingslessen.

Vooral om de burger aan het sporten te zetten, te laten proeven van sport, maar ook in de hoop extra mensen naar de reguliere werking van de clubs toe te leiden.

afbeelding van verschillende sporttakken, klimmen, baseball, boksen, badminton

We zoeken sportaanbieders die een start to/kennismakingslessenreeks willen organiseren:

 • 3-4 lessen van telkens 1 uur (dagen en uren zelf te kiezen, hoe minder verspreid van elkaar hoe beter)
 • In juli of augustus
 • In je eigen locatie of je organisatie boekt zelf een locatie van stad Antwerpen (gratis) met de opmerking 'Start to 2023 ism Sportservice.'
 • Met je eigen materiaal of je organisatie boekt zelf materiaal in de uitleendienst (gratis) met de opmerking'Start to 2023 ism Sportservice.'
 • Voor 18+ deelnemers of 12-18j


Sporting A

 • Voorziet 50 euro vergoeding per les voor de club (max 200 euro) voor +16j, +18j en 60 euro per les (max 240 euro) voor 12-18j *
 • Voert een communicatiecampagne
 • Regelt de inschrijvingen (starten in mei) en volgt de betalingen op  
 • Verzekert de deelnemers

*Er is geen vergoeding bij afzegging door de organisatie, overmacht of in onderling overleg. Bij minder dan vijf inschrijvingen bepaalt de club of de cursus doorgaat, maar is er geen vergoeding. Als Sporting A annuleert bij meer dan 5 deelnemers dan vergoeden we 50%. Als de lessenreeks niet doorgaat, bezorgen we indien gewenst de ingeschreven personen de contactgegevens van de club.

Opgelet: vroeger was dit een gratis aanbod voor de burger. Nu betalen ze minstens 5 euro per les. Deelnemers met een verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 1 euro per les. De deelnemers betalen aan de stad Antwerpen.

Verschillende sporttakken

We zoeken erkende organisaties die start to’s organiseren voor volgende sporttakken:

 • +18j: thaiboks, Boksen, denksporten (schaken, bridge, …), dans (jazz, street, hiphop, salsa, koppel, ...), oriëntatielopen, baseball, roller derby, badminton, muurklimmen, skaten, tafeltennis, calisthenics, capoeira, reddend zwemmen, …
 • 12-18j: urban sports, freerunning, skaten, breakdance, freerunning, dans, bmx, (thai)boksen, (3x3) basket, voetbal, baseball, tafeltennis, oriëntatielopen, muurklimmen, taekwondo, cheerleaden, gymnastiek, ...

Als er te veel clubs zich aanbieden, maken wij een selectie op basis van bijkomende criteria (die we bv. opvragen of uit beschikbare gegevens halen) zoals:

 • diploma’s, ervaring trainers
 • sporttak
 • ervaring met soortgelijke acties
 • halen van de vooropgestelde deadlines
 • ligging, spreiding van de verschillende start to’s
 • plan van aanpak rond doorstroom van de deelnemers naar de clubwerking
 • populariteit start to's/sporten (bv. vorige jaren)

Kandidaat stellen

Je kandidaat stellen kan via dit formulier tot en met 18 februari 2024.

Met extra vragen kan je terecht bij sportclubadvies@antwerpen.be 

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door