Ontdek het burgerinitiatief ‘Supporters van onze stadskern’

‘Supporters van onze stadskern’ is een burgerinitiatief dat actief inzet op meer verbinding in de wijk. Bedenkers Georges Leonard en Rose-Marie Pype leggen uit.

Gebouwen van het historisch stadcentrum van Antwerpen

Vanwaar het idee ‘supporters van onze stadskern’? Wat was de reden dat je het idee hebt ingediend?

“De wijkkrant voor inwoners van het Historisch Centrum is vorig jaar opgericht met steun van district Antwerpen Er bleek een sterke vraag te zijn naar buurtwerking. Tijdens een ontmoetingsmoment voor buurtbewoners van de wijkkrant ‘Bij de Hand’ kwam die vraag duidelijk naar boven. Zo is er nood aan een buurtwerking die inzet op kleine ontmoetingen, een meldpunt en een infopunt voor en door de buurt.”

Mis je die verbinding momenteel in je wijk?

“De stadskern (Grote Markt, het Vleeshuis, de Beacon) heeft de voorbije eeuw een ruwe renovatie ondergaan. Stedelijke verkrotting werd verwijderd, nieuwe bouwprojecten aan de kaaien werden opgestart en er werd nieuwe sociale woningbouw in het historisch woongebied gecreëerd. Dat heeft als gevolg dat oorspronkelijke bewoners niet meer in de wijk wonen. Door die voorgeschiedenis in de wijk kan je geen verbinding tussen verschillende generaties in de wijk meer aantreffen. Zo zijn er geen families meer die gedurende generaties in de wijk wonen en voor verbinding zorgen.”

Hoe wil je je ideeën omzetten naar concrete resultaten?

“We willen concrete, positieve acties organiseren met duidelijk meetbare resultaten. We stoppen niet bij goede bedoelingen en vage beloftes. Als eerste stap zoeken we een ruimte voor een meld- en infopunt voor de buurt. Van hieruit geven we op korte termijn vorm aan eenvoudige initiatieven. Denk aan een hulp bij een correcte registratie van klachten uit de wijk, opleiding naar digitale zelfstandigheid,… Hiermee laten we weten dat er steun en samenhang beschikbaar wordt gesteld in de buurt.

Daarnaast brengen we alle buurtpartners in kaart waaronder lokale ankerfiguren, sociale en culturele verenigingen, bewonersgroepen, buurtwinkels (lokale handelaar), professionele organisaties, …. Samen met hen hopen we een plan van aanpak uit te werken.”

Wat is het plan op lange termijn?

“We willen werken met een stuurgroep waarbij we gemotiveerde vrijwilligers samenbrengen om een eerste plan van aanpak uit te werken voor een lange termijn visie op de stadskern. Als tweede stap willen we een duurzame toekomst voor de stadskern verder uitdiepen. Dat doen we door bewoners en handelaars te bevragen via digitale enquêtes, evenementen en infovergaderingen.

Volgende zaken kwamen al naar boven:

  • kleine behuizing met weinig privé buitenruimtes
  • hitte eiland met veel stenen en weinig groen dat voor verkoeling zorgt
  • heel wat sociale huisvesting met kwetsbare gezinnen

Er liggen dus veel kansen op vlak van vergroenen van het openbaar domein en ontmoeting creëren tussen bewoners. Zo gaan we voor een duurzame, warme buurt.”

Wat ga je als eerste uitvoeren? Verwacht je bepaalde moeilijkheden of kansen?

“Het is noodzakelijk om contact te leggen met ankerfiguren uit de wijk, lokale verenigingen en organisaties die zich reeds bekommeren om maatschappelijke thema’s. Hiervoor vinden we de nodige info via team commons, district Antwerpen en de lokale wijkkrant.

Als uitdaging houden we rekening met de uiteenlopende belangen die in de stadskern spelen door de verschillende gebruikers (toeristen, feestvierders, handelaars, ondernemers, bewoners,…)  Momenteel zijn er nog weinig beschikbare mensen en middelen die inzetten op verbinding in de buurt. We zien daarom een nieuwe buurtwerking als pluspunt voor onze buurt en een echte stap vooruit. De inwoners van de wijk waarderen de steun en samenhang. De opbouw van een concreet aanbod kan als katalysator werken naar activering van de buurt en het ontstaan van een duurzame en reguliere buurtwerking.”

Wat vind je van het initiatief commons? Is het belangrijk om als stad te blijven inzetten op verbinding?

“Absoluut! Een stad is een levend netwerk van mensen. Dit commons-team spreekt rechtstreeks deze actieve bevolking aan en biedt hen informatie, contacten en hulp. Dit aanbod is heel nuttig want de inwoners zijn niet altijd voldoende op de hoogte hoe hun plannen efficiënt en realistisch kunnen aanpakken voor hun buurt. Het team commons kan voorbeelden aandragen, contacten leggen, mee denken vanuit hun ervaringen in buurtwerking en als een vliegwiel voor een ontwikkelende dynamiek in een buurt functioneren. Wij staan aan het begin van de begeleiding maar zijn begeesterd en blij met jullie deskundige steun.”

"Bewoners kennen de uitdagingen van hun buurt en stad het best. Ze hebben zelf vaak goede oplossingen klaar om problemen aan te pakken en hun omgeving duurzamer te maken. Die duurzame maatschappij kunnen we alleen maar vormgeven in dialoog, met solidariteit en van onderuit."

Tine Marguillier van Growfunding maakt deel uit van de adviescommissie. Zij legt uit hoe de selectie verloopt en hoe team commons voor ondersteuning kan zorgen.

Waarom heeft de adviescommissie het idee ‘Supporters van onze stadskern’ geselecteerd?

“Het project ‘Supporters van onze stadskern’ is ontstaan vanuit een burgerinitiatief dat voortvloeit uit het succes van de wijkkrant ‘Bij de hand’. Het is een initiatief dat vertrekt vanuit de noden van de buurt waarbij een groep buurtbewoners wil uitzoeken hoe ze een buurtwerking kunnen opstarten in het historisch stadscentrum van Antwerpen.

De indieners willen een aantal thematieken (mobiliteit, leegstand, hitte, vergroenen) onderzoeken. Deze grote vraagstukken zijn boeiend om ook lokaal te gaan ontleden en in dialoog te gaan met de verschillende betrokkenen in de wijk. Dat is meteen nog een reden om dit idee te selecteren. Er ligt een kans om een heel diverse groep spelers samen te brengen rond die thema’s, van de vele handelaars tot mensen die er al decennia wonen. Het historisch stadscentrum wordt nog te vaak afgedaan als een commerciële “tourist trap”. In realiteit is het een heel interessante plek die evenveel of zelfs meer nood heeft aan duurzame oplossingen voor samenlevingsproblemen dan andere buurten.”

Welke rol kan team commons opnemen om het idee te versterken?

“De stuurgroep heeft verschillende uitdagingen beschreven, zowel sociale als ecologische. Die allemaal tegelijk aanpakken lijkt ons erg ambitieus. Het eerste werkpunt van team commons bestaat uit een prioriteitenlijst opstellen. Dit valt samen met een langetermijnvisie uittekenen voor dit initiatief en de ideeën vertalen naar concrete acties.”

Waarom vinden wij het belangrijk om te blijven inzetten op verbinding en duurzame (burger/common) ideeën?

“Bewoners kennen de uitdagingen van hun buurt en stad het best. Ze hebben zelf vaak goede oplossingen klaar om samenlevingsproblemen aan te pakken en hun omgeving duurzamer te maken. Die duurzame maatschappij kunnen we alleen maar vormgeven in dialoog, met solidariteit en van onderuit. Samen dus, met de nodige zuurstof in de vorm van begeleiding en financiële hulp geven we de burgerinitiatieven graag een duwtje in de rug.”

Heb jij ook een duurzaam en verbindend idee?

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.