Contacteer stad Antwerpen

Pieter van Passenstraat - Voorontwerp

Momenteel zijn in de Pieter van Passenstraat de rijweg en voetpaden in slechte staat en is de riolering aan vernieuwing toe. Daarnaast is er weinig groen en is de rijweg te smal om hulpdiensten veilig te laten passeren. Daarom investeert het district samen met water-link in de Pieter Van Passenstraat. Dit met aandacht voor verkeersveiligheid, straatgroen, ruimte voor parkeren en betere opvang en infiltratie van regenwater. 

 

Pieter van Passenstraat Wilrijk

Hoe betrekken we de bewoners?

Alvorens tot een definitief plan te komen, worden bewoners via een inspraaktraject betrokken bij de opmaak van een plan. Bewoners krijgen tijdens zo’n traject op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed vinden en wat beter kan. Op 7 oktober 2021 ontvingen we de buurtbewoners voor de voorstelling van het concept, het voorlopige ontwerp waar nog veel aan kon veranderen. De uitleg over het concept vind je hier. In navolging hiervan stellen we nu het voorontwerp voor.

 

Inspraakfase 2: Voorontwerp

In de tweede inspraakfase stellen wij het voorontwerp voor. In dit plan werden nog enkele aanpassingen gemaakt ten opzichte van het conceptplan, wat werd voorgesteld op 7 oktober 2021. In dit nieuwe ontwerp liggen al enkele zaken vast, maar kunnen ook nog enkele zaken veranderen. Samen met jou willen we opnieuw op zoek gaan naar de beste invulling en aanpassingen voor de straat. Daarom kwamen we terug op dinsdag 25 april 2023 naar het Kolonel Slaterplein voor de voorstelling van het voorontwerp en om te luisteren naar wat jullie van dit ontwerp vinden. 

 

Het ontwerp

Voorontwerp Pieter van Passenstraat
Voorontwerp Pieter van Passenstraat
Voorontwerp Pieter van Passenstraat
Voorontwerp Pieter van Passenstraat

 

Groen en Water

In het voorontwerp van de Pieter van Passenstraat wordt maar liefst 555 montharding voorzien! Ontharding betekent een onnodig verharde oppervlakte vervangen door een materiaal dat water doorlaat, zoals een plantvak voor een boom. Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. 

 • Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool. De riolen geraken steeds vaker belast bij hevige regenbuien waardoor het water op straat kan komen te staan.
 • Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor jezelf. Planten en bloemen houden je straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag.
 • Al dat groen wordt ook gesmaakt door anderen zoals bijen, vlinders, vogels.

 

Concrete onthardingsmaatregelen in het voorontwerp:

Nieuwe bomen met ruime plantenvakken.
Nieuwe bomen met ruime plantenvakken.
 • 10 nieuwe bomen met ruime plantvakken. Bomen helpen niet alleen de temperatuur te verlagen. Ze zorgen ook dat er minder stof en andere luchtverontreiniging is, houden regenwater vast en vergroten de leefkwaliteit in de straat. De ruime plantvakken zorgen ervoor dat de bomen zowel bovengronds als ondergronds voldoende plaats hebben. Zo kan het regenwater tot aan de wortels komen. De bomen blijven gezond en krijgen de kans om te groeien.
 • 4 groenstroken met infiltratieveld. De groenstroken worden met een lichte glooiing aangelegd. In deze wat dieper gelegen delen wordt het regenwater verzameld. Zo kan het regenwater volledig in de bodem infiltreren. Hierbij wordt een overstortkolk voorzien zodat een overschot aan water kan afgevoerd worden. Ter hoogte van huisnummer 41 wordt de groenstrook voorzien van enkele stapstenen die zorgen voor een leuk speelelement in de straat.

 

Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal.
Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal.
 • Infiltratiekolken bomen. Ter hoogte van de bomen worden ondergronds infiltratiekolken geplaatst. Deze infiltratiekolken hebben aan het oppervlak een gietijzeren rioolmond. Het water wordt bovengronds via de kantstroken afgeleid naar deze kolken. Ondergronds zit de onderbak. Deze onderbak heeft een zijwand in poreus beton waarlangs het water kan infiltreren naar het aangrenzende groenvak. De kolken worden voorzien van een noodoverlaat. Deze wordt aangesloten op de regenweerafvoerleiding in de straat.

 

 • Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal. Door het gebruik van kasseien met open voeg kan het regenwater infiltreren. Het beeld is vrijwel gelijk aan traditionele kasseien.
 • Gescheiden rioleringsstelsel. We voorzien een gescheiden riolering: één voor vuil water (DWA) en één voor regenwater (RWA). We gebruiken voor het regenwater poreuze betonbuizen. Hierdoor kan het regenwater maximaal infiltreren in de bodem voordat het afgevoerd wordt.

 

Stapstenen zorgen voor een leuk speelelement in de straat.
Stapstenen zorgen voor een leuk speelelement in de straat.

Parkeren en verkeersveiligheid

In het voorontwerp wordt voldoende ruimte voorzien om te parkeren en worden ook enkele verkeerstechnische aanpassingen opgenomen.

 • Nieuwe fietsbeugels. Aan beide zijden van de straat (ter hoogte van de Palmanshoevestraat) worden fietsbeugels voorzien om fietsen te stallen.
 • Aanpassing rijrichting. De straat wordt een enkelrichtingstraat. De rijrichting loopt vanaf de Palmanshoevestraat naar de Valaardreef. Ook de Albert Dickschenstraat wordt enkelrichting gemaakt (maar dan van de Valaardreef richting Palmanshoevestraat).
 • Optioneel rijbaankussen. We voorzien de ruimte om in de toekomst optioneel een rijbaankussen te plaatsen. Dit kan geplaatst worden als uit metingen blijkt dat er te snel gereden wordt in de straat.
 • Rolstoeltoegankelijke aansluiting Valaardreef. De aansluiting met de zijstraat (Valaardreef)
  wordt ter hoogte van het zebrapad rolstoeltoegankelijk gemaakt.

 

Jouw mening telt

We kwamen op dinsdag 25 april 2023 naar het Kolonel Slaterplein voor de voorstelling van het voorontwerp en om te luisteren naar wat jullie van dit ontwerp vinden. De bewoners die aanwezig waren, kregen de kans om ter plaatse feedback te bezorgen. Kon jij niet aanwezig zijn op dit infomoment? Dan kreeg je nog tot en met 2 mei de mogelijkheid om je mening te geven in de online bevraging. 

 

Ga zelf aan de slag met Groenbouwers en maak je straat klaar voor de toekomst!

Samen gaan we voor toekomstbestendige straten met meer groen en minder verharding. Groenbouwers, een nieuw initiatief van het district Wilrijk, ondersteunt je hierbij op verschillende manieren. Zet bijvoorbeeld de nieuwe bomen in de bloemetjes met een boomvak of haal meer uit je regenwater met een gevelton 

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ontdek het volledige aanbod hier.

 

Groenbouwers gevelton

Lees meer