Contacteer stad Antwerpen

Retributiereglement brandpreventie

Er geldt een retributie voor alle uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt.

Huidig retributiereglement

De zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen keurde volgend retributiereglement goed, van toepassing op brandpreventieopdrachten uitgevoerd door de brandweerzone waarvoor de wet of haar uitvoeringsbesluiten de kosteloosheid niet oplegt.

Retributiereglement brandpreventie 2021 - 2025  
Opgelet: in artikel 7 vind je een jaarlijkse indexering.

Tarieflijst preventieopdrachten 2024

De verrekening van de prestaties gebeurt op basis van de tijdsduur van de prestaties.

Prestaties < 30 minuten (inclusief administratieve behandeltijd van 10 minuten)

 • Het betreft prestaties waarbij de aanvrager een particulier zonder architect is.
 • Deze prestaties zijn gratis.

Basisadvies met een totale behandeltijd 0 < 120 minuten

 • De controle van stappenplannen en controleopdrachten van kinderdagverblijven met een opvangcapaciteit < 26 plaatsen worden beschouwd als basisadvies, ongeacht de duurtijd van de prestaties.
 • De retributie voor deze prestaties bedraagt een forfaitair bedrag van 240,26 euro.
 • De retributie is steeds verschuldigd vanaf het moment van de aanvraag.

Adviezen met een totale behandeltijd van > 120 minuten

 • Controleopdrachten van kinderdagverblijven met een opvangcapaciteit > 26 plaatsen vallen steeds onder deze categorie, ongeacht de duurtijd van de prestaties.
   
 • Voor de verplaatsingstijd bij elk plaatsbezoek wordt een forfaitair bedrag van 50 euro aangerekend.
   
 • De forfaitaire kostprijs van een basisadvies aangevuld met:
  • Voor de prestaties boven de 120 minuten: de kostprijs van het uurtarief per personeelslid ten bedrage van 120,13 euro. Voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend.
    
  • Een administratieve kost van 25 euro voor elk(e):
   • (nieuwe) voorbespreking met schriftelijk verslag
   • controle(bezoek) met schriftelijk verslag
   • omgevingsvergunning waarvoor een brandveiligheidsadvies vereist is of gevraagd wordt.

Deze administratieve kost is steeds verschuldigd vanaf het moment van de aanvraag.

Dit artikel is gedeeld door