Contacteer stad Antwerpen

Project Park Brialmont

In Park Brialmont versmelten het De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschanspark tot één groots park. Een groen hart dat klopt voor Berchem.

Update openingsfeest

Er was eerst sprake van om het openingsfeest op 22 juni te organiseren. Door het aanhoudende slechte weer hebben we beslist om dit uit te stellen naar september. Zo krijgt het groen langer de kans om stevig te kunnen uitgroeien.

Project Park Brialmont

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. Het district Berchem en de stad Antwerpen willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel.

Uitgebreide info over dit project is terug te vinden via de website van AG Vespa.

Verloop werken Brilschanspark

De werken in het Brilschanspark verlopen in twee fases om de bereikbaarheid van de wijk te garanderen.

Van oktober 2023 tot december 2023:

  • Aanleg fietsverbinding in het Brilschanspark, tussen de Grotesteenweg en de Henri Prostlaan (achter de school Encora)
  • Inrichting van het centraal deel van het park (de schans) en de omgeving van de fiets- en voetgangersbrug (de Berchembrug): groenaanleg en bouw van de erfgoedbrug.
  • Deze werken zullen tijdelijk hinder geven voor fietsers en wandelaars, er wordt ter plaatse een omleiding voorzien.
     

Omleidingsinfo: de werken geven tijdelijk hinder voor fietsers en wandelaars.

  • De fietspaden in het park, het Ringfietspad en de Berchembrug blijven beschikbaar voor fietsers.
  • Voor voetgangers zal het centrale pad aan de noordkant van de vijver onderbroken zijn , er wordt een omleiding voorzien rond de vijver.

 

Van januari 2024 tot april 2024:

  • Inrichting van de buitenzijde van het park (het glacis): groenaanleg en aanleg speelzone.
  • Werken aan de fietsverbinding tussen het ringfietspad en de fiets- en voetgangersbrug (Berchembrug). Deze werken zullen tijdelijk hinder geven voor fietsers, er wordt ter plaatse een omleiding voorzien.

Verloop werken in natuurreservaat Wolvenberg

Deze werken lopen in samenwerking met Natuurpunt Antwerpen-Stad.

Van half oktober 2023 tot half november 2023: uitdiepen en aanleggen van amfibieënpoelen.
Van november 2023 tot februari 2024: herinrichting padennetwerk.

Tijdens deze werken is er geen impact voor doorgaand fietsverkeer op de Singel of buurtbewoners. De toegang tot het natuurreservaat is tijdens de werken beperkt (via borden aangegeven door aannemer).
Alle data zijn onder voorbehoud van goede weersomstandigheden en een vlot verloop van het project. Er kunnen dus mogelijk wijzigingen in de timing zijn.

Meer info

AG Vespa
tel. 03 259 28 10
agvespa@antwerpen.be