Contacteer stad Antwerpen

Registratie nummerplaat voor personen met een handicap

Ben je bewoner of bezoeker van Antwerpen en parkeer je met een parkeerkaart voor personen met een handicap? Registreer dan de nummerplaat van je auto om in heel Antwerpen gratis op straat te kunnen parkeren. 

Vrouw toont haar parkeerkaart voor personen met een handicap vanuit de auto.

Registreer je nummerplaat online

Voor de registratie heb je volgende documenten nodig: een foto of scan van je parkeerkaart voor personen met een handicap en de nummerplaten die je wil registreren.

Aanvragen

Registreer je nummerplaat via een sociaal centrum in je buurt

Vind een sociaal centrum in je buurt voor hulp bij de registratie van je nummerplaat. Neem zeker je kaart voor personen met een handicap mee en de nummers van de nummerplaten die je wil registreren.

Meer info

Waarom wel registreren?

In alle tariefzones op het grondgebied Antwerpen

 • Personen met een handicap kunnen zich vooraf registreren om in heel Antwerpen gratis te parkeren op ook niet-voorbehouden parkeerplaatsen op straat. 
 • Parkeren op de voorbehouden plaatsen op straat blijft gratis en registratie is niet nodig. Hou er wel rekening mee dat je geen garantie hebt op een voorbehouden parkeerplek. Je doet er dus goed aan om je nummerplaat te registreren, zo ben je altijd zeker van een gratis parkeerplaats.
 • Bewoners van Antwerpen die in het bezit zijn van een kaart voor personen met een handicap kunnen een parkeervergunning voor bewoners aanvragen. Van zodra je de parkeervergunning voor bewoners hebt ontvangen, is bijkomend registreren van de nummerplaat niet nodig om in je eigen bewonerszone te parkeren. Wil je buiten je bewonerszone parkeren op een niet-voorbehouden parkeerplaats? Dan is registratie wel nodig.

Binnen de parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders

 • Als je registreert mag je vrij en onbeperkt parkeren op niet-voorbehouden plaatsen op straat mits het leggen van je parkeerkaart voor personen met een handicap. Ben je niet geregistreerd en parkeer je op een niet-voorbehouden plaats op straat? Dan riskeer je een parkeerretributie van €44.
 • Je mag gratis op de voorbehouden plaatsen op straat parkeren. Mits het leggen van je parkeerkaart voor personen met een handicap.

Opgelet: ook na registratie moet je je parkeerkaart voor personen met een handicap altijd duidelijk leesbaar, in het zicht leggen. Parkeer je toch zonder? Dan riskeer je een retributie. 

Shop&Go-plaatsen

 • Tijdens de winkeluren kan je niet parkeren op Shop&Go-plaatsen met een kaart voor personen met een handicap. Buiten de Shop & Go-urenop zon-en feestdagen en op 11 julikan je wel parkeren op de Shop&Go-plaatsen. Vergeet niet om je parkeerkaart zichtbaar en duidelijk leesbaar op je dashboard te leggen.

Wat als je niet registreert?

In alle tariefzones op het grondgebied Antwerpen

 • Parkeer je op een niet-voorbehouden plaats voor personen met een handicap zonder geregistreerde nummerplaat? Dan moet je je vanaf 1 augustus 2023 houden aan de maximale parkeerduur en indien nodig parkeergeld betalen. Langparkeren kan dus nog op de voorbehouden plaatsen op straat of in betaalparkings.
 • Je kan met een parkeerkaart voor personen met een handicap nog steeds gratis parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen. Leg wel altijd je parkeerkaart in het zicht op het dashboard, met geldigheidsdatum naar boven gericht.

Binnen de parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders

 • Als je nummerplaat niet geregistreerd is, mag je niet parkeren in de parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders die geldt vanaf 1 augustus 2023.
 • Je kan met een parkeerkaart voor personen met een handicap nog steeds gratis parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen. Leg wel altijd je parkeerkaart in het zicht op het dashboard, met geldigheidsdatum naar boven gericht.
 • Als je bent aangemeld via de bezoekerspas van een bewoner in deze zone, moet je je nummerplaat niet registreren en kan je toch parkeren op een niet-voorbehouden parkeerplaats.

In de Nationalestraat

Hier geldt een Shop & Go-regeling waardoor personen met een handicap tijdens de winkeluren enkel op de voorbehouden plaatsen mogen parkeren.

 

  Wie kan een registratie van een nummerplaat voor personen met een handicap aanvragen?

  Inwoners van Antwerpen of bezoekers met een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen een nummerplaat registreren:

  • Per parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen maximum 2 nummerplaten geregistreerd worden. 
  • Reken minstens 5 werkdagen verwerkingstijd voor een volledige registratie van je nummerplaat. 
  • Pas wanneer je een bevestigingsbericht ontvangt van het team Parkeervergunningen en Retributies, is je registratie in orde en kan je zonder zorgen parkeren.

  Denk eraan om altijd je parkeerkaart voor personen met een handicap duidelijk leesbaar, in het zicht leggen. Zelfs al is je nummerplaat geregistreerd. 

   

  Registratie van een nummerplaat wijzigen of stopzetten

  Je kan de registratie van een nummerplaat volledig stopzetten of vervangen door een nieuwe registratie via het e-loket of via een sociaal centrum in je buurt.

  • Reken 5 werkdagen voor een volledige stopzetting en/of wijziging.
  • Pas wanneer je een bevestigingsbericht ontvangt van het team Parkeervergunningen en Retributies, is je stopzetting of wijziging in orde.

   

  Wat als je met een vervangwagen moet rijden?

  Let op, een aanloopwagen wordt niet beschouwd als vervangwagen. 

  Duurt de herstelling langer dan 2 weken? 

  Vraag dan een wijziging van nummerplaat aan via het e-loket of via een sociaal centrum in je buurt.

  Let op, vergeet niet om je nummerplaat terug te wijzigen wanneer je terug met je eigen auto rijdt. 

  Duurt de herstelling minder dan 2 weken? 

  Dan hoef je niets te doen. Krijg je alsnog een parkeerretributie in deze periode? Dien dan online een bezwaar in met deze bijgevoegde documenten:

  • kopie van de parkeerretributie
  • factuur van de garage waaruit blijkt dat je wagen op het moment van de parkeerretributie in herstelling was
  • huur- of gebruiksovereenkomst van de vervangwagen, met vermelding van de nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van het gebruik

  Let op, voor elke parkeerretributie moet je een apart bezwaar indienen.

  Je kan ook bezwaar indienen via post naar Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Voeg hierbij volgende documenten toe:

  • kopie van de parkeerretributie
  • factuur van de garage waaruit blijkt dat je wagen op het moment van de parkeerretributie in herstelling was
  • huur- of gebruiksovereenkomst van de vervangwagen, met vermelding van de nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van het gebruik
  • contactgegevens waarop we jou kunnen bereiken

   

  Wat als je parkeerkaart voor personen met een handicap verlopen is, maar je de nieuwe kaart nog niet hebt ontvangen?

  • Parkeer je op een voorbehouden plaats? Leg de brief die je hebt ontvangen van FOD sociale zekerheid duidelijk in het zicht op je dashboard, samen met je kaart voor personen met handicap.
  • Parkeer je op een niet-voorbehouden plaats met geregistreerde nummerplaat? Ook nu leg je de aanvraagbrief duidelijk leesbaar in het zicht op je dashboard, samen met je kaart voor personen met een handicap.

   

  Parkeren in een betaalparking

  Heb je een parkeerkaart voor personen met een handicap en parkeer je in een publieke betaalparking? Dan moet je nog steeds parkeergeld betalen, ook na registratie van je nummerplaat. Het gratis parkeren (na registratie) geldt enkel voor de parkeerplaatsen op straat. 

   

  Welke voertuigen kan je niet registeren?

  • Motorvoertuigen die worden ingezet voor vervoer als professionele activiteit (bv. taxivoertuigen) komen niet in aanmerking. Deze voertuigen kunnen voor het uitoefenen van hun beroepsactiviteit wel nog steeds laden en lossen (bv. passagiers laten in- en uitstappen bij taxivoertuigen), of gebruikmaken van de voor hen ingerichte voorbehouden plaatsen op het openbaar domein.

  • Ook motorvoertuigen met een commerciële nummerplaat (proefritten-, handelaars- of beroepsplaat) komen omwille van de aard en het gebruik van dergelijke nummerplaten niet in aanmerking voor registratie.

  Meer info

  Heb je een vraag of wens je meer info die je niet vond op de website? Dan kan je mailen naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be 

  Je kan het team Parkeervergunningen en Retributies telefonisch bereiken op 03 727 16 60

  • Maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur
  • Dinsdag en donderdag van 12.30 uur tot 16.30 uur

  Op feestdagen is de klantendienst gesloten.