Contacteer stad Antwerpen

Stad lanceert Fonds voor Nieuwe Makers

Stad Antwerpen profileert zich als een internationale kunst- en cultuurstad en wil met haar cultuurbeleid een sterk en dynamisch cultureel klimaat realiseren. In het kader van deze ambitie initieert de stad het Fonds voor Nieuwe Makers.

Drie bezoekers kijken naar een tijdelijke expo tijdens Museumnacht

Met het Fonds worden Antwerpse kunstenaars begeleid aan het begin van hun professionele carrière als maker door financiële ondersteuning en interactie met de in Antwerpen gevestigde cultuurhuizen. Het college legt de definitieve vaststelling van het Fonds ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad op 26 juni 2023. 

De huidige economische conjunctuur heeft impact gehad op het stedelijk kunstenlandschap. Enerzijds kwam het creëren van tijd en ruimte voor kunstenaars om zich te ontwikkelen onder druk te staan, en anderzijds het creëren van kansen voor nieuwe makers. Met het reglement Fonds voor Nieuwe Makers wil de stad Antwerpen tegemoetkomen aan de behoeften van nieuwe makers. 

Het Fonds voor Nieuwe Makers voorziet in financiële ondersteuning voor artistieke projecten, stimuleert het werken in een professioneel omkaderende context en de interactie tussen de nieuwe maker en de in Antwerpen gevestigde cultuurhuizen. Het reglement gaat in op 1 juli 2023 en loopt tot en met 31 december 2025. ​ 

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: "Het Fonds voor Nieuwe Makers is een laagdrempelig subsidiereglement dat kansen biedt om artistieke ontwikkelingen in een concreet project uit te werken. Het is een hefboom voor de verdere professionalisering van de kunstenaarspraktijk in Antwerpen en faciliteert kunstenorganisaties om nog meer met nieuw talent aan de slag te gaan."

Fonds voor nieuw artistiek werk

Nieuwe makers kunnen een aanvraag indienen voor een kunstwerk tot en met 31 oktober 2023 voor projecten die starten vanaf 1 februari 2024. Hiervoor gaan ze steeds een samenwerkingsverband aan met een in Antwerpen gevestigd cultuurhuis. Deelnemers presenteren daaropvolgend hun project aan vertegenwoordigers van de andere betrokken cultuurhuizen die gemeenschappelijk beslissen over de verdeling van de middelen. De stedelijke meerjarenplanning voorziet jaarlijks 200.000 euro voor het begrotingsjaar 2024 en 2025 voor projecten die worden gerealiseerd met steun van dit Fonds. 

Lees meer

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door