Contacteer stad Antwerpen

Het kruispunt Goudvinklaan/Flamingolaan krijgt een groen karakter

Op vraag van enkele buurtbewoners nam het district Wilrijk het kruispunt Goudvinklaan/Flamingolaan onder de loep. Momenteel is er veel verharding en weinig groen. Daarom leggen we het kruispunt opnieuw aan met aandacht voor een uitbreiding van de groenzone en minder verharding.

heraanleg kruispunt Goudvinklaan/Flamingolaan

Het klimaat daagt ons uit. Steeds vaker krijgen we te kampen met hevigere regenbuien, aanhoudende droogteperiodes en meer hitte. Deze extreme weersomstandigheden gaan we in de toekomst vaker meemaken. Maar gelukkig kunnen we ons voorbereiden. Hoe? Heel simpel; door minder verharding, meer groen in je straat en meer opvang van water.

Momenteel is het kruispunt Goudvinklaan/Flamingolaan grotendeels verhard, ondanks de aanwezige ruimte. Er is een middenberm met een boom en langs de woningen een plantsoen met een boom.

Bestaande toestand kruispunt Goudvinklaan/Flamingolaan

Meer plaats voor groen

In de nieuwe toestand wordt het plantsoen met boom uitgebreid tot aan de huidige middenberm. Zo verruimen we de groenstrook. De middenberm verdwijnt en de bestaande boom op de middenberm wordt gerooid omwille van zijn slechte staat. We planten in deze nieuwe, uitgebreide groenzone 4 nieuwe bomen waarvan één toekomstboom. In totaal worden er 6 bomen gerooid omwille van de slechte staat en komen er maar liefst 9 nieuwe bomen te staan rondom het kruispunt.


Toekomstbomen

Toekomstbomen zijn bomen die zowel boven als onder de grond veel ruimte krijgen om te groeien. Zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar oud. De bomen zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor schaduw, zuivere lucht en een grotere biodiversiteit.

Toekomstbomen hebben vele voordelen:

  • Je plant ze maar 1 keer aan voor de komende 100 jaar en in die tijd blijft het groenvolume toenemen. 
  • Hoe groter het groenvolume, hoe meer schaduw en verkoeling. Zo gaat elke boom de opwarming tegen. 
  • Toekomstbomen vangen meer fijn stof en slaan meer broeikasgassen op dan kleinere bomen. 
  • Ze produceren meer zuurstof.
  • Als natuurlijke geluiddemper temperen ze de omgevingsgeluiden.
  • Een grotere boom betekent meer leefruimte voor insecten en vogels. Zo geven toekomstbomen de biodiversiteit in de stad een boost.

Kortom, toekomstbomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en een betere leefomgeving. Op die manier leveren toekomstbomen ook een bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.


Ruime plantvakken

Aan de zijde van de woningen worden de kleine boomvakken vergroot tot kwalitatieve open plantvakken. Daarin komen nieuwe bomen te staan die alle ruimte krijgen om te groeien. Ter hoogte van het nieuwe, uitgebreide plantvak (voor huisnummer 4) wordt het voetpad eveneens heraangelegd.

Dankzij de heraanleg wordt de huidige groenzone uitgebreid met ongeveer 359 m2. 

Ruimere plantvakken waarin bomen ruimte krijgen om te groeien.
Ruimere plantvakken waarin bomen ruimte krijgen om te groeien.

Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verhogen worden er 4 nieuwe voetpaduitstulpingen voorzien. Hierdoor wordt het verkeer afgeremd bij het aanrijden op het kruispunt. Hier worden toegankelijke oversteekplaatsen aangelegd. Daarnaast worden bij de heraanleg 4 fietsenbeugels geplaatst.

De rijweg zelf wordt niet vernieuwd en er worden geen rioleringswerken uitgevoerd. Er wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid van de inritten.

Nieuwe toestand kruispunt Goudvinklaan/Flamingolaan

Timing werken

De uitvoering van de werken is voorzien vanaf 11/10/2023 tot en met 24/11/2023. Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden door onvoorziene of weersomstandigheden.

Tijdens de werken is het kruispunt niet toegankelijk voor verkeer. Garages en opritten binnen de werfzone zijn niet bereikbaar. 
 

Huisvuilophaling 

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats het huisvuil op een voor de vuilnisophaalwagen bereikbare hoek. Bekijk de ophaaldata op: www.antwerpen.be/ophaalkalender. 


Vragen

Voor praktische vragen of signalisatieproblemen kan je aannemer Verbruggen contacteren: 

  • Tel. 03 227 29 83


Heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met het team Communicatie en Participatie van het district Wilrijk:

 

Word Groenbouwer

Het kruispunt Goudvinklaan/Flamingolaan krijgt dankzij de heraanleg een groener uitzicht, maar daar houdt het niet op. Met deze acties van Groenbouwers kan je als buurtbewoner nog extra groen en kleur in je straat brengen. Dat maakt de straat niet alleen mooier, maar het is ook goed voor de biodiversiteit en de waterdoorsijpeling in de bodem. Check het aanbod

Lees meer

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door