Contacteer stad Antwerpen

Nieuwe wetgeving over GFT-afval

De Vlaamse overheid heeft beslist dat GFT-afval vanaf 1 januari 2024 verplicht apart opgehaald moet worden.

Huisvuilophaler achter de huisvuilwagen

Door deze maatregel moet de hoeveelheid restafval dalen zodat meer afval gerecycleerd kan worden. Stad Antwerpen haalt al sinds 1997 apart groenafval op.   

Daarnaast werd ook beslist dat lokale overheden in de loop van 2027 moeten overschakelen naar een GFT-inzameling met containers (kleine en/of grote formaten) in plaats van zakken.Er kunnen inbepaaldegevallen, zoals drukke stadscentra,uitzonderingentoegestaan worden.

Inwoners

De nieuwe GFT-containers moeten voldoen aan specifieke vereisten. Zolang deze vereisten nog niet gekend zijn, wordt het afgeraden een nieuwe container aan te kopen. Je kan jouw GFT-afval zeker tot 1 januari 2027 blijven aanbieden volgens de huidige regeling.

Kleine bedrijven

Deze bedrijven kunnen voor GFT gebruik maken van dezelfde regeling als burgers (zie hierboven). 

Grote bedrijven

Deze bedrijven mogen voor GFT geen gebruik maken van de wekelijkse inzameling door stad Antwerpen en ook niet van de sorteerstraat. Grote bedrijven moeten voor de inzameling van GFT beroep doen op een privé-inzamelaar. Raadpleeg hier de lijst van geregistreerde inzamelaars 

* Om te bepalen of een bedrijf onder de regeling van kleine of grote bedrijven valt, word altijd gekeken naar de hoeveelheid van de specifieke afvalstroom. Specifiek voor GFT:

  • Kleine bedrijven zijn bedrijven die maximaal evenveel GFT per week aanbieden als een particulier huishouden.
  • Grotere bedrijven zijn bedrijven die meer GFT per week aanbieden dan een particulier huishouden.

Ook interessant