Kandidaat kinderdagverblijven gezocht voor 'Lokale Contactpunten Kinderopvang'

De stad Antwerpen zoekt 5 kinderopvanglocaties die de rol van 'Lokaal Contactpunt Kinderopvang' opnemen. De samenwerking met de huidige private partners loopt af eind dit jaar. Gezien de positieve evaluatie wil de stad het project verderzetten.

Een contactpunt is een laagdrempelig fysiek loket. (Kwetsbare) ouders kunnen er terecht voor hulp bij de zoektocht naar een geschikte opvangplek in de stad en de districten of voor hulp om zich via de kinderopvangzoeker in te schrijven.

Inhoud

Stad Antwerpen wil dat alle ouders die er nood aan hebben de weg vinden naar kinderopvang. Dit past binnen haar visie op volledig inclusieve kinderopvang die openstaat voor iedereen. Het is de beste manier opdat kinderopvang haar sociale, pedagogische en economische functie kan waarmaken.

Door op verschillende opvanglocaties contactpunten te installeren, wil de stad letterlijk dichter bij de ouders staan en een nauwe samenwerking aangaan met de kinderopvangsector. De contactpunten zijn ingebed in de kinderdagverblijven om zo ouders vertrouwd te maken met de werking van de kinderopvang.  Daarnaast willen de lokale contactpunten de digitale zelfredzaamheid van de ouder verhogen.

De stad doet een oproep naar een kandidaat kinderopvang die een lokaal contactpunt wil inrichten en organiseren in 1 of meerdere van de gedefinieerde wijken. Ze voorziet hiervoor jaarlijks een vergoeding van 33.000 euro voor de inzet van 1/2e VTE personeelslid. De werktijd (1/2e) van de medewerker kan je flexibel invullen. De lokale contactpunten moeten dagelijks geopend zijn, waarbij minstens 1 namiddag. Het project duurt ten minstens 2 jaar en kan 2 keer worden verlengd.

Voorwaarden 

Aan welke voorwaarden moet je als kinderopvanglocatie voldoen?

 1. Je bent een inkomensgerelateerde opvang
 2. Je kinderopvanglocatie heeft minstens 25 kindplaatsen
 3. Je kinderopvanglocatie is zichtbaar in het straatbeeld
 4. Je bent als organisator een rechtspersoon
 5. Je werkt als organisator met personeel in loondienst
 6. Je voorziet als organisator een back-up om de permanentie en continuïteit te garanderen
 7. Je voorziet als organisator minstens halftijds een aanwezige leidinggevende
 8. Je kinderopvanglocatie bevindt zich in één of meerdere van volgende regio’s:
  • de wijken Oud Merksem/Merksem Heide of Merksem Nieuwdreef;
  • de wijken Borgerhout Intra Muros Noord/Borgerhout Intra Muros Zuid/Antwerpen Stuivenberg/Antwerpen Amandus-Atheneum (voor twee contactpunten, waarbij minstens één contactpunt zich focust op dringende opvang gezien de nabijheid van Atlas);
  • de wijken Deurne-Zuidwest/Deurne-Oost/Deurne Dorp-Gallifort;
  • de wijken Valaar Wilrijk/Hoboken-Noord.
 9. Verstuur je kandidatuur ten laatste op 19 november 2023 naar regie.kinderopvang@antwerpen.be. 

Puntenverdeling

De puntenverdeling gebeurt op de volgende manier: 

 • Voorgestelde organisatie van lokaal contactpunt kinderopvang: 30 punten
 • Netwerk: aantoonbare samenwerkingen en behoren tot een koepel: 20 punten
 • Toegankelijkheid en zichtbaarheid van het gebouw en kwaliteit van de ontvangstruimte: 20 punten 
 • Motivatie: 10 punten
 • Ervaring met de toeleiding en opvang van kwetsbare gezinnen en/of anderstaligen: 10 punten

Heb je vragen? 

Je vindt veel antwoorden in onderstaande projectoproep. Met extra vragen kan terecht bij de regie kinderopvang op het nummer 03 338 65 87 of via regie.kinderopvang@antwerpen.be.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.