Contacteer stad Antwerpen

Pieter van Passenstraat - definitief ontwerp

Momenteel zijn in de Pieter van Passenstraat de rijweg en voetpaden in slechte staat en is de riolering aan vernieuwing toe. Daarnaast is er weinig groen en is de rijweg te smal om hulpdiensten veilig te laten passeren. Daarom investeert het district samen met water-link in de Pieter Van Passenstraat. Dit met aandacht voor verkeersveiligheid, straatgroen, ruimte voor parkeren en betere opvang en infiltratie van regenwater. 

 

Pieter van Passenstraat Wilrijk

Hoe betrekken we de bewoners?

Alvorens tot een definitief plan te komen, worden bewoners via een inspraaktraject betrokken bij de opmaak van een plan. Bewoners krijgen tijdens zo’n traject op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed vinden en wat beter kan. 

 • Op 7 oktober 2021 ontvingen we de buurtbewoners voor de voorstelling van het concept, het voorlopige ontwerp waar nog veel aan kon veranderen. De uitleg over het concept vind je hier.
   
 • In navolging daarvan stelden we op 25 april 2023 het voorontwerp voor. In dit plan werd zo goed mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen vanuit de buurt. Het voorontwerp en meer info hierover vind je hier. 
   
 • Met jullie opmerkingen over het voorontwerp gingen we opnieuw aan de slag om zo tot een definitief ontwerp te komen. Dit laatste ontwerp is een plan met alles erop en eraan. Hier kan niets meer aan veranderd worden. Dit ontwerp stellen we nu graag aan jullie voor.
   

Het definitieve ontwerp

het definitieve ontwerp van de nieuwe Pieter van Passenstraat
Definitief ontwerp Pieter van Passenstraat met uitleg

 

Groen en Water

In het definitieve ontwerp van de Pieter van Passenstraat wordt maar liefst 535 montharding voorzien! Ontharding betekent een onnodig verharde oppervlakte vervangen door een materiaal dat water doorlaat, zoals een plantvak voor een boom. Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. 

 • Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool. De riolen geraken steeds vaker belast bij hevige regenbuien waardoor het water op straat kan komen te staan.
 • Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor jezelf. Planten en bloemen houden je straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag.
 • Al dat groen wordt ook gesmaakt door anderen zoals bijen, vlinders, vogels.

 

Concrete onthardingsmaatregelen in het definitieve ontwerp:

Nieuwe bomen met ruime plantenvakken.
Nieuwe bomen met ruime plantenvakken.
 • 10 nieuwe bomen met ruime plantvakken. Na de heraanleg staan er in totaal 11 bomen, waarvan 10 nieuwe. Bomen helpen niet alleen de temperatuur te verlagen. Ze zorgen ook dat er minder stof en andere luchtverontreiniging is, houden regenwater vast en vergroten de leefkwaliteit in de straat. De ruime plantvakken zorgen ervoor dat de bomen zowel bovengronds als ondergronds voldoende plaats hebben. Zo kan het regenwater tot aan de wortels komen. De bomen blijven gezond en krijgen de kans om te groeien.
 • Meer groen. Het plan voorziet groenvakken aan beide kruispunten. Daarnaast komen er plantvakken verspreid doorheen de straat. De plantvakken worden met een lichte glooiing aangelegd. In deze wat lager gelegen delen wordt het regenwater verzameld. Zo kan het regenwater volledig in de bodem infiltreren. Hierbij wordt een overstortkolk voorzien zodat een overschot aan water kan afgevoerd worden. 
   

 

Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal.
Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal.
 • Infiltratiekolken bomen. Ter hoogte van de bomen worden ondergronds infiltratiekolken geplaatst. Deze infiltratiekolken hebben aan het oppervlak een gietijzeren rioolmond. Het water wordt bovengronds via de kantstroken afgeleid naar deze kolken. Ondergronds zit de onderbak. Deze onderbak heeft een zijwand in poreus beton waarlangs het water kan infiltreren naar het aangrenzende groenvak. De kolken worden voorzien van een noodoverlaat. Deze wordt aangesloten op de regenweerafvoerleiding in de straat.

 

 • Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal. Door het gebruik van kasseien met open voeg kan het regenwater infiltreren. Het beeld is vrijwel gelijk aan traditionele kasseien. De parkeerstroken lopen door langs beide zijden en voorzien in 21 officiële parkeerplaatsen.
 • Gescheiden rioleringsstelsel. We voorzien een gescheiden riolering: één voor vuil water (DWA) en één voor regenwater (RWA). We gebruiken voor het regenwater poreuze betonbuizen. Hierdoor kan het regenwater maximaal infiltreren in de bodem voordat het afgevoerd wordt.

 

Foto van een straat in Wilrijk met bomen en plantvakken.
Meer bomen en groen verhogen de leefkwaliteit in de straat.

Parkeren en verkeersveiligheid

In het definitieve ontwerp wordt voldoende ruimte voorzien om te parkeren en worden ook enkele verkeerstechnische aanpassingen opgenomen.

 • Nieuwe fietsbeugels. Aan beide zijden van de straat (ter hoogte van de Palmanshoevestraat) worden fietsbeugels voorzien om fietsen te stallen.
 • Aanpassing rijrichting. De straat wordt een enkelrichtingstraat. De rijrichting loopt vanaf de Valaardreef naar de Palmanshoevestraat. Ook de Albert Dickschenstraat wordt enkelrichting gemaakt (maar dan van de Palmanshoevestraat richting Valaardreef).
 • Rolstoeltoegankelijke aansluiting zijstraten. De aansluiting met de zijstraten wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt.
 • Parkeerstroken in waterdoorlatend materiaal. De parkeerstroken lopen door langs beide zijden en voorzien in 21 officiële parkeerplaatsen. De parkeerbalans is neutraal. Dit wil zeggen dat het aantal officiële parkeerplaatsen hetzelfde blijft als vóór de heraanleg. 

 

Hoe loopt het nu verder

In de volgende stap wordt het plan voorgelegd aan geïnteresseerde aannemers. De start van de werken is voorzien voor tweede helft 2024. Van zodra we hierover meer informatie hebben, zullen de bewoners een infobrief ontvangen.
 

tijdslijn inspraaktraject Pieter van Passenstraat


Ga ondertussen zelf aan de slag met Groenbouwers

Samen gaan we voor toekomstbestendige straten met meer groen en minder verharding. Groenbouwers, een nieuw initiatief van het district Wilrijk, ondersteunt je hierbij op verschillende manieren. Zet bijvoorbeeld de nieuwe bomen in de bloemetjes met een boomvak of haal meer uit je regenwater met een gevelton 

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ontdek het volledige aanbod hier.

 

Foto van een gevel met een geveltuin en regenton van Groenbouwers

Lees meer