Contacteer stad Antwerpen

Zorg voor persoonlijke binding met je sponsors

Sponsors zoeken is geen gemakkelijke opdracht voor clubs. De éné club heeft veel sponsors, de anderen weinig, maar voor sommige clubs zijn ze wel van cruciaal belang omdat ze financiële stabiliteit bieden. Maar wat doe je nadat je sponsors hebt gevonden?  Korfbalclub Borgerhout/ Groen-Wit organiseerde hun eerste nieuwe sponsorevenement en voorzitster Evie Lauwers geeft extra uitleg.

 

Fotocollega van Korfbalclub Borgerhout/GW

Persoonlijke binding met de club

We proberen een zo persoonlijk mogelijk binding te creëren met onze sponsors. Vroeger hadden we een 4-tal sponsors die rechtstreeks aan de club verbonden zijn. Er waren altijd wel zelfstandigen of mensen die bereid waren de club te sponsoren. De tijden evolueren en we merken dat we nu steeds vaker ook sponsors ‘via via’ aantrekken waar we in eerste instantie niet direct een persoonlijke connectie mee hebben. Bij hen is het des te belangrijker om na te denken hoe we hen kunnen blijven betrekken bij de club.

Sponsorevenement

Vroeger nodigden we onze sponsors uit bij onze wedstrijden van de eerste ploeg. Maar je bent dan vaak zelf bezig, de spelers zijn op het veld en er is dan weinig ruimte voor binding. Dit moest dus anders vonden we en we zijn voor een sponsor evenement gegaan. We wouden meer focussen op het bedanken van onze sponsors en hen écht leren kennen. We zetten elke sponsor in de belangstelling op dit evenement en gaven hen een glazen award met een persoonlijke gravering met bv. hun naam of logo van de firma en de vermelding ‘trotse sponsor’.

Organisatie van het evenement

We wouden vooral dat het een gezellige namiddag werd met zijn allen. We nodigden eerst onze jeugd, kernspelers, bestuur en vrijwilligers uit zodat de sponsors toekwamen in een volle zaal. We koppelden er een kleine receptie met een gratis drankje en hapje aan. Nadien werden alle sponsors apart voorgesteld en gewaardeerd door de club zodat de rest van de club de sponsors ook beter leert kennen. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk volk kwam, spraken we ook veel mensen persoonlijk aan en stuurden we persoonlijke uitnodigingen waarin we hun werk voor de club waarderen en ze een hiervoor een gratis hapje en drankje kregen.

Investeren in relaties

Als club is het belangrijk om te investeren in je leden, vrijwilligers, trainers, coachen enz. Niet bij elk evenement is het noodzakelijk om veel winst te draaien. Dit zijn de korte termijn resultaten. Soms is een break-even al voldoende als er meer binding met de club ontstaat of meer sfeer dan zal dit op lange termijn ook resulteren in meer vrijwilligers, meer leden, langdurige sponsorcontracten, enz. Je moet een goede mix voorzien tussen evenementen die centen opbrengen en evenementen waarbij de focus op het sociale aspect ligt.

 

 

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door