Een nieuwe Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat

Het districtsbestuur wil meer ruimte maken voor parkeren, groen en water in de Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat. Dit zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een betere opvang van overvloedige regen en verkoeling tijdens warme dagen. Daarom vernieuwen we de Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat. In aanloop van deze heraanleg wordt alvast een proefopstelling bermparkeren en tijdelijk straatgroen opgestart.

 

heraanleg Cliviastraat Lotusstraat Chrysantenstraat

Kenmerken van de straten nu

Veel verharding in de Lotusstraat
 • Vandaag zijn de Lotusstraat, Chrysantenstraat en Cliviastraat sterk verharde straten.
 • Het straatprofiel is vooral ingericht op de wagen en het parkeren.
 • Er is weinig tot geen straatgroen in de Cliviastraat en Lotusstraat waardoor ze makkelijk opwarmen tijdens warme dagen.
 • Brede voetpaden.
 • Momenteel geldt in de drie straten tweerichtingsverkeer en zone 30.

 

Waarom een heraanleg?

Steeds vaker krijgen we te kampen met hevigere regenbuien, aanhoudende droogteperiodes en meer hitte. We kunnen ons gelukkig voorbereiden op deze extreme weersomstandigheden. Heel simpel; door minder verharding, meer groen en betere opvang van regenwater.

De Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat zijn momenteel sterk verhard en bieden weinig meerwaarde als het gaat over verkoeling of waterinfiltratie. Bij de heraanleg houden we dan ook rekening met het ontharden, het vergroenen en verblauwen.

Daarnaast zijn de rijweg en voetpaden van deze drie straten in een slechte staat. De riolering en openbare verlichting zijn aan vernieuwing toe. 

 

Testopstelling bermparkeren en tijdelijk straatgroen

Zowel in de Cliviastraat als de Lotusstraat ervaren bewoners een hoge parkeerdruk. In de plannen van de heraanleg houden we hiermee rekening. Beide straten worden enkelrichting en voetpaden worden versmald waardoor wagens langs beide zijden kunnen parkeren. In combinatie met de aanleg van groen doorheen de straat en ingrepen voor de verkeersveiligheid kunnen we zo bij de heraanleg een aangename én veilige straat bekomen.


Tweezijdig parkeren

Het tweezijdig parkeren willen we nu alvast invoeren zodat we dit grondig kunnen evalueren voor de heraanleg. Omdat er momenteel nog niet voldoende ruimte is op de rijweg, zullen we dit uitvoeren in een testopstelling bermparkeren. Bermparkeren houdt in dat het voertuig deels op de rijbaan en deels op de berm (in dit geval het voetpad) geparkeerd staat. Door de brede voetpaden in beide straten houden we zo voldoende vrije ruimte op de rijweg.

Door het tweezijdig parkeren tijdelijk in te voeren als test, maken we meer ruimte voor het parkeren in beide straten. We voorzien daarnaast 22 tijdelijke plantenbakken om de straat op te fleuren.

 • Cliviastraat:
  • huidige situatie: 34 parkeerplaatsen
  • testopstelling: 40 parkeerplaatsen
 • Lotusstraat:
  • huidige situatie: 22 parkeerplaatsen
  • testopstelling: 34 parkeerplaatsen

 

Evaluatie

Tijdens het bewonersmoment op 22 februari 2024 hebben we enige bezorgdheid over deze testopstelling gehoord onder de aanwezige bewoners. We benadrukken hier ook nogmaals graag dat dit gaat over een test die uiteraard uitvoerig zal geëvalueerd worden, zowel op vlak van het bermparkeren als op vlak van de rijrichting. De feedback van bewoners wordt in deze evaluatie ook meegenomen.

 

Timing testopstelling bermparkeren

Concreet houdt deze testopstelling in dat in de loop van de laatste week van februari de Cliviastraat en de Lotusstraat enkelrichting worden en dat bermparkeren toegestaan is. De bevoegde diensten zullen uiteraard de nodige markeringen en verkeersborden hiervoor plaatsen. Vanaf deze geplaatst zijn, gaat het bermparkeren van start. Parkeer uw wagen dus nog niet aan beide zijden alvorens de markeringen en verkeersborden geplaatst zijn.

Samen met het bermparkeren gaat de nieuwe rijrichting in. De pijlen op onderstaand beeld geven aan in welke richting het verkeer vanaf dan dient te rijden.

Nieuwe circulatie op wijkniveau tijdens de proefperiode.
Nieuwe circulatie op wijkniveau tijdens de proefperiode.

Jouw mening telt

De bewoners worden betrokken via een inspraaktraject bij de opmaak van een definitief ontwerp voor de heraanleg. Daarom krijgen ze op verschillende momenten de kans om aan te geven wat ze goed en slecht vinden.

 • Inspraakronde 1: voorstellen van een concept, een voorlopig ontwerp waaraan nog veel kan veranderen. We stelden dit conceptplan voor aan de bewoners op donderdag 22 februari, doorlopend van 16.30 - 18.30 uur, zaal Berkenrijs, Lodewijk Mortelmansstraat 13. Kon je er niet bij zijn? Vanaf 23 februari 2024 vind je alle info hier online terug. Jouw mening geven online kan vanaf dan tot en met 1 maart 2024. 
   
 • Inspraakronde 2: voorstellen voorontwerp, een ontwerp waarin al enkele zaken vastliggen en waaraan nog enkele zaken kunnen veranderen (voorlopige timing: najaar 2024).
   
 • Definitief ontwerp: er is nu een ontwerp met alles erop en eraan. Het ontwerp is af. Er kan niets meer veranderd worden (voorlopige timing: voorjaar 2025).
   
 • De werken zijn gepland voor 2025.

 

Kom jouw mening delen op één van de bewonersmomenten.
Kom jouw mening delen op één van de bewonersmomenten.

Ga ondertussen zelf aan de slag met Groenbouwers

Samen gaan we voor toekomstbestendige straten met meer groen en minder verharding. Groenbouwers, een initiatief van het district Wilrijk, ondersteunt je hierbij op verschillende manieren. Zet bijvoorbeeld de nieuwe bomen in de bloemetjes met een boomvak of haal meer uit je regenwater met een gevelton 

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ontdek het volledige aanbod hier.

Foto van een geveltuin en regenton via Groenbouwers.

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.