Contacteer stad Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen neemt sportlabel in ontvangst

Dinsdag 26 februari 2024 ontving Brandweer Zone Antwerpen (verder BZA) als eerste brandweerzone het sportlabel van de Vlaamse overheid. Dat label is twee jaar geldig en toont aan dat  de organisatie fit en goed bezig is. Dit label is een mooie kers op de taart van een sterk onderbouwd gezondheidsbeleid.

En dat zagen de medewerkers van Sport Vlaanderen ook. Zij delen sportlabels uit aan bedrijven in Vlaanderen als ze investeren in gezonde medewerkers. Een bedrijf dat inzet op de gezondheid van haar werknemers verdient die investering ruimschoots terug: medewerkers zijn fitter, gezonder, voelen zich beter, hebben minder last van stress, zijn minder vaak ziek en dus ook productiever. Ook bij BZA wordt er sterk ingezet op verschillende gezondheidspijlers waardoor zo’n label zeker op z’n plaats is. 

Eerste brandweerzone

BZA is de eerste brandweerzone in Vlaanderen die het sportlabel behaalt. De collega’s van Politie Antwerpen namen eind 2023 hun label al in ontvangst. Daar haalde Tom Haerbos, consulent sport bij BZA, inspiratie om er ook voor BZA voor te gaan. Met een dossier via de site van Sport Vlaanderen kan je verantwoorden waarom je organisatie het label verdient. Tom is dan ook erg tevreden met het resultaat: 

“Ik ben heel fier dat we de laatste jaren zulke grote stappen hebben gezet op vlak van gezondheid. We hebben het luikje fysieke paraatheid echt verruimd met bv. ook mentaal welzijn. Daarom is het zo fijn dat we nu van de Vlaamse overheid erkenning krijgen. Het label is voor 2024 - 2025 maar daar stopt het zeker niet. Mijn doel is dat de continuïteit van ons gezondheidsbeleid wordt behouden en dat elke collega gezond is en blijft naarmate de jaren vorderen.”

Dossier

In het dossier wordt een organisatie beoordeeld op zeven criteria over gezondheid en sport: beleid, communicatie naar medewerkers, organisatie van initiatieven, infrastructuur en stimulatie woon-werkverkeer. In die laatste categorie doet BZA het ontzettend goed. In 2023 waren er 455 van de 782 actieve collega’s die geregeld met de fiets komen werken. Dat is meer dan helft van de medewerkers

Ook zonecommandant kol. Bert Brugghemans is trots dat de brandweerzone het label ontvangt. Samen met vakofficier kapt. Hans Somers en Tom Haerbos nam hij dinsdag het label in ontvangst. 

“De laatste jaren werd er bij Brandweer Zone Antwerpen sterk ingezet op gezondheid. Er werd geïnvesteerd in infrastructuur maar er waren ook inspanningen op vlak van gezonde nachtrust, voeding en mentale gezondheid. Hierbij is er oog voor elke collega. Als het met iemand wat minder gaat, dan wordt er een plan op maat opgesteld en komt er opvolging om die collega opnieuw mee te krijgen. Zowel het operationele kader als de administratieve krachten in onze organisatie zijn goed bezig! We zetten in op onze mensen en dit sportlabel voelt dan ook als een fijne appreciatie.”

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door