Contacteer stad Antwerpen

Stad Antwerpen geeft kleurpotloden met diverse huidskleuren aan het lager onderwijs

Stad Antwerpen deelt 20.000 kleurpotlodensets met 6 verschillende huidskleuren uit aan Antwerpse leerlingen van het 1ste en 2e leerjaar. Hiermee wil de stad leerkrachten stimuleren om diversiteit te tonen en bespreekbaar te maken.

Kinderen kleuren met huidskleurpotloden

Diversiteit tonen en bespreekbaar maken

De meeste klassen in onze stad zijn heel divers. Maar hoe maak je onderwerpen als huidskleur, beperking, etnische afkomst, gezinssamenstelling, gender en cultuur bespreekbaar in je klas? Om leerkrachten hierin te ondersteunen deelt stad Antwerpen in de aanloop naar de Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart kleurpotloden uit met 6 verschillende huidskleuren aan alle leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar. In het pakket zit ook educatief materiaal. Met deze actie wil de stad leerkrachten verder stimuleren om diversiteit op een speelse en laagdrempelige manier te tonen en bespreekbaar te maken in de klas. Want iedereen telt mee.

Leerlingen kunnen een zelfportret of klasportret maken op een tekenkader. Dit kan voor leerkrachten een aanleiding zijn om een gesprek te starten over diversiteit. Om hen hierin te ondersteunen, delen we tips en tricks over hoe je hierover kan praten en in dialoog gaan. Ook delen we voorbeelden en inspiratie over hoe elke leerlingen zich thuis kan voelen in de klas en hoe je het lesmateriaal in je klas (meer) divers kan maken.

Geïnteresseerd? Je vindt alle info op www.antwerpen.be/diversiteit-eerste-tweede-leerjaar.

💡 Laat je inspireren! De leerlingen uit klas 1A van basisschool Plantijntje tekenden deze mooie zelfportretten met de huidskleurpotloden.

Zelfportret van een meisje
Zelfportret van een meisje
Zelfportret van een jongen
Zelfportret van een meisje
Zelfportret van een meisje
Zelfportret van een jongen
Zelfportret van een jongen
Zelfportret van een meisje
Zelfportret van een meisje

Diversiteit in de klas: iedereen is uniek

De stad wil leerkrachten stimuleren om diversiteit op een speelse en laagdrempelige manier te tonen en bespreekbaar te maken in de klas. En wil ondersteunen bij de inspanningen die leerkrachten al dagelijks leveren om rond dit onderwerp aan de slag te gaan. Want het is belangrijk dat leerlingen van jongs af aandacht krijgen voor die thema’s.

Deze actie kadert in de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’, die de stad jaarlijks lanceert naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. Lees meer op www.allemaalantwerpenaar.be.

Meer info

Dit initiatief is een samenwerking tussen stad Antwerpen en Atlas, integratie & inburgering Antwerpen en expertisecentrum LEERT! van de AP Hogeschool.

Illustratie van 4 kindjes die elkaar inkleuren met kleurpotloden

Ook interessant