Contacteer stad Antwerpen

Valaarpark tijdelijk afgesloten

Het Valaarpark is tijdelijk afgesloten voor bezoekers. Een schimmel bij verschillende bomen zorgt voor een verhoogd risico op vallende takken. De stad Antwerpen werkt aan een oplossing. Het fiets- en wandelpad tussen de Valaarstraat en de Berkenrijslaan blijft open. 

Hekwerken in het Valaarpark

In het Valaarpark werd bij meerdere bomen roetschorsschimmel vastgesteld. Roetschorsschimmel veroorzaakt (bijna uitsluitend bij esdoorns) een verhoogd risico op vallende takken en afbreken van stammen. Bij aanraking van de aangetaste takken en stammen komen fijne sporen vrij die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.Deze zijn van voorbijgaande aard, maar voorkomen is beter dan genezen.

De stad Antwerpen treft de nodige voorbereidingen om de bomen op een veilige manier te vellen en te verwijderen.

Ondertussen is het park tijdelijk afgesloten. Fietsers en wandelaars kunnen wel nog het pad blijven gebruiken dat de Valaarstraat verbindt met de Berkenrijslaan.

Hoelang blijft het park afgesloten? Om de bomen op een veilige manier te vellen is een grondige voorbereiding nodig. Vooral transport en verwerking van het aangetast hout is complex. Daarom kan de voorbereiding enkele weken in beslag nemen. De stad doet het nodige om de afgesloten periode tot een minimum te beperken.

Kan je veilig door het park? De doorsteek door het park blijft toegankelijk. Er staan geen aangetaste bomen vlakbij de doorsteek. Er is bijgevolg geen gevaar op vallende takken of bomen op de doorsteek en er is geen risico op inademen van sporen als je op het pad blijft.

Kan je het calisthenicsparcours in het Valaarpark nog gebruiken? Voorlopig niet. Het parcours staat te dicht bij sommige bomen die mogelijk besmet kunnen zijn. De stad doet er alles aan om het calisthenicsparcours - net zoals de rest van het park - zo snel mogelijk opnieuw vrij te stellen.

Wat zijn de symptomen als iemand sporen heeft ingeademd? Je moet al heel veel sporen inademen om symptomen te krijgen. Door gewoon in het park te passeren is er geen gevaar. Enkel als je de takken of stammen hebt aangeraakt en rechtstreeks een ‘wolk’ sporen hebt ingeademd kan je last krijgen.De symptomen zijn benauwdheid, hoesten, eventueel koorts en een algemeen onaangenaam gevoel. Bij eenmalige inademing verdwijnen deze symptomen na enige tijd en is er geen blijvende hinder.

 

 

 

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door