Contacteer stad Antwerpen

Ondersteuning voor jouw sociaal-sportief initiatief? Het kan nu dankzij dit projectenfonds!

Sporting A organiseert een vierde ronde van ‘Projectenfonds sociaal-sportieve praktijken’. Met dit projectenfonds kan jouw organisatie misschien wel een welgekomen financiële injectie krijgen voor innovatieve sociaal-sportieve projecten. Er zijn ook enkele nieuwigheden, dus neem het zeker eens door!

We moeten het je niet vertellen: sport heeft meer impact op de samenleving dan alleen op sportief vlak. Zo is er ook het gezondheidsaspect, het samenhorigheidsaspect en -niet te vergeten- de sociale dimensie. Want sport creëert ook heel wat sociale kansen. Meer nog, sport is een krachtig middel om mensen een plaats te geven in de samenleving en zo uitsluiting en discriminatie tegen te gaan. Het is dus niet toevallig dat er steeds meer sociaal-sportieve projecten ontstaan.

Wie komt in aanmerking?

Elke organisatie die: 

  • kenmerken heeft van een (sport)vereniging
  • een structureel sportaanbod heeft of wil opstarten - zonder commercieel doeleinde
  • systematisch werkt aan een sociaal-maatschappelijke meerwaarde 

Voor de gedetailleerde info over welke organisaties in aanmerking komen, klik hier.         

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten die inzetten op: 

  • het verminderen (of voorkomen) van overgewicht en/of motorische achterstand bij kinderen
  • het positief ondersteunen en versterken van competenties van jongeren met leerproblemen in hun schoolloopbaan
  • het versterken van de kansen op de arbeidsmarkt 
  • het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid door te werken aan een positieve identiteitsontwikkeling van jongeren uit minder kansrijke doelgroepen

Voor de gedetailleerde info over welke projecten in aanmerking komen, klik hier.

Welke financiële ondersteuning?

De minimale ondersteuning bedraagt €10.000 en de maximale ondersteuning bedraagt €25.000. Alle kosten met betrekking tot het project komen in aanmerking voor de ondersteuning.

Voor de gedetailleerde info over de financiële ondersteuning, klik hier

Hoe aanvragen?

NIEUW! Je kan via de verenigingendatabank een aanvraag indienen tot en met 30 april 2024.

Voor de gedetailleerde info over aanvragen, klik hier

Meer informatie

Het volledige reglement en het voorbereidingsdocument kan je raadplegen op deze webpagina. Heb je nog meer informatie nodig, contacteer ons via sportclubadvies@antwerpen.be.

Ook interessant

Dit artikel is gedeeld door