Contacteer stad Antwerpen

Stad Antwerpen zet zich in voor internationale solidariteit

Stad Antwerpen zet zich sinds 2010 in voor internationale solidariteit. Als superdiverse stad doet zij beroep op de gemeenschappen die ruim vertegenwoordigd zijn, zoals de Marokkaanse, Ghanese, Senegalese en Congolese gemeenschappen.

Meisjes van een middelbare school in Ghana staan voor een sanitaire blok

Deze gemeenschappen zetten zich in voor Antwerpenaren, en doen daarnaast ook iets voor de mensen uit hun herkomstland. Hieruit ontstaat een mooie langdurige samenwerking. Lees hier enkele voorbeelden.

DR Congo

In Kinshasa ondersteunt de stad sinds 2016 een verpleger van Congolese afkomst die een opleiding palliatieve zorg uitbouwt. Het project wordt afgerond in 2025. Dan kunnen de eerste studenten afstuderen met een diploma palliatieve zorg.

Eveneens in DR Congo krijgen duizenden vrouwen anticonceptie dankzij het programma familieplanning dat de stad Antwerpen in 2017 lanceerde. Het gaat vaak om jonge meisjes die zo hun studies kunnen afronden en meer kansen hebben op waardig werk.

Diabetes en borst- en baarmoederhalskanker voorkomen zijn belangrijke doelstellingen. Niet alleen in Afrika, maar ook voor Antwerpenaren van Afrikaanse afkomst. Deze welvaartsziekten komen steeds vaker voor in Afrika door veranderingen in levensstijl en eetgewoonten. Mensen die zich tussen twee werelden bevinden (de zogenaamde diaspora) kunnen een brug slaan om vooruitgang te maken, zowel in Antwerpen als in hun oorspronkelijke land.

Senegal

In Senegal wordt ook gewerkt aan het voorkomen van diabetes en borst- en baarmoederhalskanker. Antwerpse Senegalezen en Congolezen werken samen om ervaringen uit te delen en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Een ander project in Senegal was in een dorp met 2 ambulances maar geen mogelijkheden om mensen snel medisch te vervoeren. De Antwerps-Senegalese vereniging en andere partners, zoals het Rode Kruis, hebben samengewerkt om technieken voor eerste hulp aan te leren. Door de vele trainingen zijn de gezondheidsposten in de regio aanzienlijk verbeterd. Na 7 jaar samenwerking gingen ze van een negatieve beoordeling naar een positieve beoordeling.

Ghana

In Ghana wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van sanitaire voorzieningen op middelbare scholen en het installeren van waterinfrastructuur die op zonne-energie werkt.

Sinds 2019 is onderwijs gratis voor iedereen. Vooral meisjes profiteren hiervan, omdat ze nu ook tot 18 jaar naar school kunnen gaan. Er waren echter onvoldoende toiletten voor de grote aantallen studenten.

Sanitaire voorzieningen verbeteren is nodig voor hygiëne en het voorkomen van ziektes. In dorpen waar water gemakkelijker en gedurende de hele dag beschikbaar is, komt er tijd vrij voor andere activiteiten.

Marokko

In Marokko werken ze hard om vrouwen meer rechten te geven. Ze doen dit stap voor stap. Vrouwen krijgen lessen om te leren lezen en schrijven, ze leren ook naaien en sporten. Voor veel vrouwen is het al een grote stap om zich te verenigen.

De afgelopen jaren is er veel hulp geweest voor boerenorganisaties. Door de klimaatverandering wordt het steeds moeilijker om olijven en honing te produceren. Het wordt ook duurder om voedsel voor dieren te kopen, waardoor het houden van kippen en geiten niet meer winstgevend is. Marokko staat voor grote uitdagingen.

Er zijn ook verenigingen die zich inzetten voor kinderen met een handicap, zoals autisme. Ze geven ook extra lessen aan kwetsbare jongeren, zodat ze hun diploma kunnen halen.

Samenwerkingen in andere landen

Stad Antwerpen verbindt lokale verenigingen met organisaties wereldwijd om samen te werken en elkaar te versterken. Deze verenigingen zijn sterk verbonden met de activiteiten die ze hier in Antwerpen ondernemen en met wat ze in hun land van herkomst doen.

Sinds 2023 ondersteunt de stad twee verenigingen die zich inzetten voor kinderen met speciale behoeften: een opvangcentrum in Oeganda voor kinderen met hersenverlamming en een opvangcentrum in Kenia waar studenten ergotherapie van de AP Hogeschool stage lopen.

De stad werkt ook samen met de Universiteit Antwerpen en de hogescholen AP en KdG voor uitwisselingsprogramma’s in Ghana, Marokko en Senegal.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde werkt sinds 2010 samen met de stad om een aanpak te ontwikkelen voor de preventie van diabetes type 2 in DR Congo.

Oud-brandweermedewerkers krijgen sinds 2013 ondersteuning bij de uitbouw van een brandweeropleiding op in Bolivia. Interventiekledij en brandweermateriaal worden gedoneerd aan de plaatselijke vrijwillige brandweer.

11.11.11 zorgt voor bewustwording over wereldwijde problemen door bewustmakingsavonden. Dit is belangrijk is om steun te behouden voor al deze projecten. De stad ondersteunt deze bewustmakingsavonden.

Gratis kennismaking op 14 mei

Wil je graag kennismaken met de gezichten achter al deze mooie projecten? Kom dan op dinsdag 14 mei om 18 uur naar het Zuiderpershuis (Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen).

Schepen voor ontwikkelingssamenwerking Nabilla Ait Daoud zal de avond inleiden. Daarna zullen een aantal verenigingen hun project voorstellen. Er zal ook ruimte zijn voor netwerking bij een hapje en een drankje.

Deelname is gratis maar om de aantallen te kunnen inschatten, weten we graag of je komt. Je kan hier laten weten dat je erbij zal zijn.

Meer informatie

Dienst Ontwikkelingssamenwerking stad Antwerpen

Ook interessant