Contacteer stad Antwerpen

Onderwijsprofessionals beleefden een verbindende ervaringsdag rond polarisatie

Ruim 100 onderwijsprofessionals namen op 25 april deel aan een ervaringsdag in De Studio, de eerste realisatie van het stedelijk actieplan rond polarisatie. Daar leerden ze omgaan met polarisatie in de klas via inspirerende tools.

Keynotespreker Chris Wyns staat voor een publiek

Chris Wyns is een topexpert op het vlak van polarisatie. Hij startte deze ervaringsdag met een boeiende presentatie. Daarin deelde hij een interessant concept: democratische polarisatie als middel om toxisch wij-zij-denken te vermijden. Wyns gaf verschillende praktijkgerichte tips om verbindend te reageren op polarisatie. Ontdek de 3 verbindende tips van keynotespreker Chris Wyns.

De onderwijsprofessionals deden veel inspiratie op tijdens de verschillende workshops. Enkele secundaire scholen deelden hun trajecten. Nieuwe methodes om conflicten met leerlingen te bestuderen, thema's als liefde, seksualiteit, gender en relatievorming, ... werden toegelicht. Daarnaast waren er ook workshops over het herkennen en aanpakken van schadelijke polarisatie in de diverse klasomgeving.

Op de infomarkt maakten de deelnemers kennis met een brede waaier aan ondersteuningsmogelijkheden, educatief materiaal en praktische tools van verschillende organisaties.

Het was fijn dat leerkrachten met hun vragen tot bij onze stand kwamen en reflecteerden over de workshops die ze volgden. Ik denk dat de ervaringsdag heel verrijkend was voor iedereen die deelnam.” – Sara Weemaes, procesbegeleider diversiteit & inclusie bij Atlas, integratie en inburgering

Tijdens de lunch en de afsluitende receptie konden onderwijsprofessionals hun ervaringen delen en nieuwe contacten leggen. Het dichtersduo Proza-k sloot de dag op artistieke wijze af, met een gedicht dat de essentie van de dag mooi weergaf.

Keynotespreker Chris Wyns staat voor een publiek
De lesgever staat vooraan in het lokaal
Een man en vrouw zitten naast elkaar en spreken over hun ervaring
Verschillende deelnemers aan de workshop zitten in zeteltjes naast elkaar
Verschillende deelnemers zitten naast elkaar in een kring
Karin Heremans praat door een microfoon
Sam Mampaey staat vooraan in een lokaal, achter hem wordt een presentatie geprojecteerd
Cherif El Farri praat door een microfoon
Een vrouw en man staan naast elkaar en lezen iets voor via een microfoon
Verschillende bezoekers en standhouders van de infomarkt

Over het actieplan polarisatie

Met 5 concrete acties wil de stad ervoor zorgen dat elke Antwerpenaar zichzelf kan zijn, en de schadelijke gevolgen van polarisatie beperken. Het actieplan kadert binnen het Vlaamse Plan Samenleven.

  1. Digitale omstaanderstraining: de online training waarin je als burger leert opkomen voor elkaar, krijgt een extra luik over hoe je polarisatie kan herkennen.
  2. Monitoring: blijvend inzetten op een optimalisatie van de monitoring en evaluatie van schadelijke polarisatie op de stedelijke kanalen en de ondersteuning van de stedelijke werking rond het thema polarisatie.
  3. Toegankelijk aanbod voor scholen: toegankelijk maken van het bestaande ondersteuningsaanbod rond polarisatie voor lesgevers en onderwijsprofessionals.
  4. Wij-Zij-netwerk: aansluiten bij een netwerk van heterogene partnerorganisaties uit verschillende sectoren, om mee te blijven met de meest recente inzichten, tendenzen en projecten rond polarisatie. 
  5. deDuider: nieuw detectiesysteem dat de stad helpt om schadelijke polarisatie te voorkomen en zorgwekkende online trends te signaleren, maar dat ook inspiratie biedt om hier beter mee om te gaan.

Ook interessant