Contacteer stad Antwerpen

Adviesraad voor dierenwelzijn

De Adviesraad voor Dierenwelzijn in Antwerpen geeft advies en doet voorstellen rond dierenwelzijn.


Taken adviesraad

Advies geven

De Adviesraad voor Dierenwelzijn geeft advies over en formuleert voorstellen rond alles wat in Antwerpen met dierenwelzijn te maken heeft. De adviesraad doet dit op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad en stadsdiensten.​

Samenwerking bevorderen

De Adviesraad voor Dierenwelzijn is ook een denktank en overlegplatform. Partners die werken rond dierenwelzijn ontmoeten er elkaar. Zo kunnen zij op een vlotte en efficiënte manier samenwerken.

De dienst Dierenwelzijn zorgt voor logistieke en administratieve ondersteuning. De vertegenwoordiger van de dienst Dierenwelzijn is een niet-stemgerechtigd lid van de adviesraad.

Samenstelling adviesraad

  • Dierenrechten- en dierenbeschermingsorganisaties actief in Antwerpen.
  • Koepelorganisaties die relevant zijn voor de werking op het Antwerpse grondgebied.
  • Personen met een bijzondere expertise op het gebied van dierenwelzijn.

Leden

  • Voorzitter: Tony Van Herenthals
  • Ondervoorzitter: Lieven Demuys
  • Secretaris: Frank Van Damme

Werking

  • De adviesraad vergadert enkele keren per jaar.
  • Binnen de adviesraad kunnen werkgroepen worden opgericht. Deze werkgroepen formuleren adviezen rond een thema zoals duiven of moeilijk herplaatsbare honden.
  • Onderaan deze pagina vind je de statuten, het huishoudelijk reglement en de verslagen van de adviesraad.

Meer info

Adviesraad voor Dierenwelzijn

tony.ada@telenet.be

Dierenwelzijn

tel. 03 338 36 60

dierenwelzijn@antwerpen.be 

Statuten, huishoudelijk reglement en verslagen