Contacteer stad Antwerpen

Algemene sollicitatievoorwaarden

Om bij de stad Antwerpen te kunnen werken, moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden.

Leeftijd en nationaliteit

 • Je wordt minstens 18 jaar tijdens het jaar dat je meedoet aan een selectie.
 • Voor jobs met contracten van bepaalde of onbepaalde duur zijn er geen nationaliteitsvereisten, tenzij dat anders vermeld wordt in de vacature.

Burgerlijke status

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. Daar hoef je niks voor te doen, behalve als je rechten ontnomen zijn door een strafrechtelijke veroordeling.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Wat dat precies inhoudt kan je raadplegen in bijlage 1 van de rechtspositieregeling van stad Antwerpen (p75).
 • Een politiek mandaat uitoefenen voor stad Antwerpen kan je niet combineren met een werknemerscontract bij stad Antwerpen.

Medische geschiktheid

 • Je bent medisch en psychisch geschikt om de functie uit te oefenen. Als je geslaagd bent voor een selectie, dan kan de stad je uitnodigen voor een medisch onderzoek.
 • Voor sommige functies gelden verplichte vaccinaties, zoals een inenting tegen hepatitis bij uitvoerende functies (groen, stadsreiniging, ...).

Specifieke voorwaarden per vacature

 • Per selectie zijn er specifieke voorwaarden: een diploma, relevante beroepservaring of een rijbewijs. Die staan in de vacature vermeld.  ​Je moet die op vraag ook kunnen voorleggen.

Diversiteit

 • We verwelkomen diversiteit. We focussen op je kwaliteiten, niet op je afkomst, religie, leeftijd, geaardheid, genderidentiteit of beperkingen. In jobs waar je rechtstreeks contact hebt met klanten, ben je wel neutraal. Daarom dragen we in die functies geen uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen.

Taal

 • Als werknemer van de stad begrijp je minstens opdrachten in het Nederlands, kan je met collega's overleggen en vragen van burgers beleefd en vriendelijk beantwoorden. Het gevraagde taalniveau stijgt afhankelijk van je functie.
 • Je moet je taalniveau-attest voorleggen als je je studies niet in het Nederlands hebt gevolgd.
LezenLuisterenSprekenSchrijven
A-niveau
C1
C1
C1
C1
B-niveau
C1
C1
B2
B2
C-niveau
B2
B2
B2
B2
C-niveau (technische en de verzorgende functies)
B1
B1
B1
B1
D- en E-niveau (administratieve en verzorgende functies)
B1
B1
B1
B1
D- en E-niveau
A2
A2
A2
A2

Documenten

 • Kopie van je identiteitskaart: uit België of land van herkomst
 • Blanco strafregister: een uittreksel uit het strafregister mag maximaal 3 maanden oud zijn. Je vraagt het op in de gemeente of stad waar je officieel woont. Is dat de stad Antwerpen?  Dan kan je terecht in het e-loket.
 • Kopie van je diploma: heb je dat niet meer, dan kan je het terug opvragen bij de Vlaamse overheid.
 • Kopie van je buitenlands diploma: je kan je buitenlands diploma laten erkennen bij NARIC.
 • Bewijs van talenkennis: dit kan je opvragen bij verschillende instanties.
 • Attest (arbeids-)beperking: dit kan je opvragen via VDAB.
 • Attesten met betrekking tot Bijzondere TewerkstellingsBevorderende Maatregelen( BTOM): kan je opvragen via je eigen dossier bij VDAB in ‘Mijn loopbaan’ (inloggen> menu >jobs > tewerkstellingspremies), via je bemiddelaar of via een provinciaal expert.
 • Specifieke attesten, rijbewijzen, ...