Contacteer stad Antwerpen

Antwerpse monitor of A-monitor

De Antwerpse monitor of A-monitor is een enquête die het team marktonderzoek van de stad sinds 2010 gebruikt om informatie over uiteenlopende onderwerpen te verzamelen. Bijvoorbeeld, om te weten hoe tevreden de Antwerpenaar is over het leven in de stad. De resultaten worden jaarlijks gebundeld in een rapport.


Via de A-monitor weet de stad hoe tevreden de Antwerpenaar is over het leven in de stad en in zijn buurt, hoe proper en veilig hij het vindt, hoe vaak mensen sporten, musea bezoeken, naar de bibliotheek gaan en nog veel meer. Veel Antwerpenaars gaven zo al hun mening over hoe ze de stad, hun buurt, een evenement, een museum, de dienstverlening aan de loketten… ervaren.

Werkwijze

De Antwerpse monitor is een schriftelijke vragenlijst die elke week naar 500 inwoners wordt verstuurd. De mensen die deze enquête krijgen, worden willekeurig getrokken uit het bevolkingsregister. Ze kunnen de vragenlijst ook digitaal invullen. Stad Antwerpen werkt hiervoor samen met onderzoeksbureaus die mee de anonimiteit van de bevraagden garanderen.

Goed doel

Aan het deelnemen aan de bevraging is geen persoonlijk geschenk verbonden. Wel schenkt de stad Antwerpen één euro per digitaal ingevulde enquête aan een goed doel, gekozen door het college van burgemeester en schepenen.

Jaarrapport

De resultaten van de Antwerpse monitor worden jaarlijks gebundeld in een rapport. 

Vanaf dit jaar is het rapport dynamisch, wat wil zeggen dat het kan opgevraagd worden per gebied van interesse. U kan bijvoorbeeld de cijfers raadplegen voor de hele stad of voor een bepaalde wijk. Voor kleinere gebieden is het aantal antwoorden echter soms te klein om betrouwbare resultaten op te leveren. Hiervoor is het beter om het rapport per drie jaar te raadplegen. Hierin worden de resultaten per drie jaar gebundeld. In het rapport wordt ook de evolutie over de jaren heen getoond.

Jaarrapport Antwerpse Monitor

Rapport Antwerpse Monitor per drie jaar

Resultaten

Wat doet de stad met de resultaten van de Antwerpse monitor?

  • Onderzoeken wat het effect is van acties en nieuwe maatregelen die worden ingevoerd.
  • Nagaan of de beleidsdoelstellingen bereikt worden.
  • Dienstverlening aanpassen.
  • Onderzoeken of de mening over bepaalde onderwerpen of de deelname aan het stadsleven in de loop der jaren verandert.
  • Nieuwe acties of maatregelen ontwikkelen.

Doe mee

Wil jij ook graag meewerken aan onderzoeken van de stad Antwerpen? Word lid van het online-onderzoekpanel. Dan krijg je via e-mail geregeld de vraag om deel te nemen aan een bevraging.