Contacteer stad Antwerpen

Autonoom Gemeentebedrijf Vespa

AG Vespa is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten van de stad Antwerpen. AG Vespa werkt als expert en ondernemer aan kwaliteitsvolle en duurzame vastgoed-, bouw-, onderhoud- en stadsprojecten.

AG Vespa bouwt als publiek bedrijf van de stad Antwerpen vanuit een bedrijfseconomische invalshoek mee aan een leefbare stad. Ze doet dit binnen de strategie die de stad uitbouwt in het kader van stadsontwikkeling. 

Opdracht

AG Vespa werd opgericht in 2002 als autonoom gemeentebedrijf (AG) van de stad Antwerpen. AG Vespa is een autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werkt AG Vespa aan een leefbare en aantrekkelijkere stad door vastgoed-, onderhoud-, bouw- en stadsprojecten te realiseren.

Beheersovereenkomst

Meerjarenplan 2020-2025

Beslissingen

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 3 februari 2023:

 

001     Notulen - Raad van bestuur 25 november 2022 - Goedkeuring

002     Notulen - Raad van bestuur 16 december 2022 - Goedkeuring

003     AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Oudemansstraat 22, 2000 Antwerpen - Ruil en vruchtgebruik - Goedkeuring

004     Verslag van het directiecomité - 21-28 november, 5-19 december 2022 en 16-23 januari 2023 - Kennisneming

005     Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring

 

Gepubliceerd op 27 februari 2023 om 12u30.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 17 maart 2023:

006     Notulen - Raad van bestuur 3 februari 2023 - Goedkeuring

007     ABR Abonnementspolis - Bestek - Goedkeuring

008     De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Park Brialmont Fase 2 - Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

009     Stad aan het Water. Scheldekaaien. Centraal deel. Verdiepte Kaaiweg - Toewijzing deelopdracht - Goedkeuring

010     Scheldekaaien Nieuw-Zuid - Heraanleg - Samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa, Water-link en De Vlaamse Waterweg - Goedkeuring

011     Scheldekaaien Nieuw-Zuid - Heraanleg - Plaatsingsprocedure aannemer wegenis - Goedkeuring

012     Blue Gate Antwerp - Rapportage projectvennootschappen - Kennisneming

013     Blue Gate Antwerp - Algemene vergadering BGAPH 2023 - Goedkeuring

014     BlueChem. Olieweg 95, 2020 Antwerpen - Algemene vergadering BlueChem Building nv 2023 - Goedkeuring

015     Gedempte Zuiderdokken. Fase Kooldok - Aanleg speelfontein. Stopzetting aanbestedingsprocedure en opstart vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring

016     Arenawijk Deurne - Addendum samenwerkingsovereenkomst Water-link - Goedkeuring

017     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Cultuur. Middelheimmuseum: collectiepaviljoen en orangerie. Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen - Herinrichting in functie van de werking vanaf 2024. P002539. Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

018     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding Sport. Sloop zwembad en kantoor Arenawijk, Gabriël Vervoortstraat 4 en 8, 2100 Deurne - P09896. - Procedure - Goedkeuring

019     OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Realisatie noodwoningen, Italiëlei 69, 2000 Antwerpen - Bestek - Goedkeuring

020     AG Vespa. Brandweerkazerne Post Zuid - Aanpassing scope - Goedkeuring

021     AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Oudemansstraat 10-20, 2000 Antwerpen - aanpassing scope, actualisatie projectbudget en uitbreiding architectuuropdracht - Goedkeuring

022     AG Vespa commercieel patrimonium. Kloosterstraat 37-49, 2000 Antwerpen - Rechtzetting materiële vergissing - Bekrachtiging

023     AG Vespa commercieel patrimonium. Hogeweg 20-22, kavels C8, D7, S32/S40, 2140 Borgerhout - Verkoop - Goedkeuring

024     Commercieel patrimonium. Boomsesteenweg zn, 2610 Wilrijk - verkoop - Goedkeuring

025     AG Vespa Politiepatrimonium. Statiestraat 44, 2600 Berchem - Verkoop - Goedkeuring

026     AG Vespa Politiepatrimonium. Junostraat 27-29, 2600 Berchem - Verkoop - Goedkeuring

027     AG Vespa Grond- en pandenpatrimonium. Koetshuis. Burgemeester Leon Cornettepad 6, 2170 Merksem - Erfpacht. Oproep en voorwaarden - Verlengingsmogelijkheid - Goedkeuring

028     Verslag van het directiecomité - 30 januari 2023, 6-13-27 februari, 1 en 6 maart 2023 - Kennisneming

029     Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring

 

Gepubliceerd op 5 april 2023 om 8 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 5 mei 2023:

030     Notulen - Raad van bestuur 17 maart 2023 - Goedkeuring

032     Omgeving Centraal station. Kievit II fase 2 - Dading aannemer - Goedkeuring

033     Stedelijk patrimonium. Droogdokkensite. Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen - Maritieme belevingssite. Herontwikkeling. Omgevingsaanleg. Stopzetting contract Atelier Kempe Thill. Aanstelling Sweco via raamcontract - Goedkeuring

034     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Cultuur. Middelheimmuseum: collectiepaviljoen en orangerie. Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen - Herinrichting in functie van de werking vanaf 2024. P002539. Bestek - Goedkeuring

035     OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kerkstraat 45, 2060 Antwerpen. 2060 Centraal, dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen Noord. P001451 - Stopzetting aanbestedingsprocedure en beëindiging architectenovereenkomst - Goedkeuring

036     AG SO Patrimonium. Kleuterschool De Bever en wijkafdeling Academie Deurne (DKO). Van Duyststraat 246 - 248, 2100 Antwerpen - Actualisatie bouwbudget i.f.v. prijsherzieningen - Goedkeuring

037     AG Vespa Grond- en Pandenbeleid. Fierensblokken. Nationalestraat, 2000 Antwerpen - Actualisatie projectbudget i.f.v. prijsherziening bouwkost - Goedkeuring

038     AG Vespa grond- en pandenpatrimonium - Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Mellaertsstraat 5-9, 2140 Borgerhout - Stopzetting opdracht aannemer - Goedkeuring

039     Mastergebouw PZA - Globaal akkoord beschikbaarheid Mastergebouw - Goedkeuring

040     Commercieel patrimonium. Site Slachthuis-Noordschippersdok-Lobroekdok - Overdracht stadsgrond - Goedkeuring

041     Handelsbeurs - Algemene vergadering Handelsbeurs Antwerpen nv - Kennisneming
AG Vespa commercieel patrimonium. Rijnkaai 100, 2000 Antwerpen, Hangar 26/27 - Concessie. Tweede addendum - Goedkeuring

042     Verslag van het directiecomité - 13, 20, 27 maart en 3, 17, 24 april 2023 - Kennisneming
Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring

Gepubliceerd op 16 mei 2023 om 10.35 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 2 juni 2023:

045     Notulen - Raad van bestuur 05 mei 2023 - Goedkeuring

046     Eilandje. Cadixwijk - Aanleg openbaar domein New Yorkkaai + Wijkplein fase 2 - Onvoorziene werken + herziening - Goedkeuring

047     Scheldekaaien. Centraal deel Noord. Vergroening wandelterras - Aanbestedingsprocedure en -dossier - Goedkeuring

048     Openbaar domein herontwikkeling Wilgenstraat, 2060 Antwerpen - Samenwerkingsovereenkomst Water-link - Goedkeuring

049     BlueChem. Olieweg 95, 2020 Antwerpen - Algemene vergadering BlueChem Building nv 2023 - Kennisneming

050     Blue Gate Antwerp - Rapportage projectvennootschappen - Kennisneming

051     Beleids en beheerscyclus - AG Vespa jaarrekeningen (NBB en BBC) en jaarverslag 2022 - Goedkeuring

052     Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan AG Vespa 2020-2025 - Aanpassing 6 - Goedkeuring

053     N.V. Stadsprojecten - Jaarvergadering. Aanstelling vertegenwoordiger - Goedkeuring

054     Slachthuissite. Heraanleg openbaar domein - Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

031     Slachthuissite. Heraanleg openbaar domein - Samenwerkingsovereenkomst Warmtenet - Goedkeuring

055     AG SO Verschansingstraat 43 BIS, 2000 Antwerpen (fase 2) - Bestek en plaatsingsprocedure - Goedkeuring

056     AG SO Patrimonium. Kasteelstraat 17, 2000 Antwerpen - Actualisatie projectbudget i.f.v. prijsherzieningen - Goedkeuring

057     AG SO Patrimonium. Dullingen Paviljoen. Dullingen 46, 2930 Brasschaat - Actualisatie bouwbudget i.f.v. prijsherzieningen - Goedkeuring

058     AG SO Patrimonium. Boomsesteenweg 270, 2020 Antwerpen. Stedelijk Lyceum Expo - Algemeen kader, projectbudget en selectie architecten - Goedkeuring

059     Politiezone Antwerpen. Vestingstraat - Inrichting casco gebouw voor nieuw regiokantoor centrum. Algemeen kader en aanstellingswijze architect - Goedkeuring

060     AG Vespa Patrimonium. Stedelijk Patrimonium en privé patrimonium Politiezone Antwerpen - Nieuwe raamovereenkomst Onderhoud & Nazorg voor Bouwkundig Onderhoud en Interventies. Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

061     AG Vespa Patrimonium. Stedelijk Patrimonium en privé patrimonium Politiezone Antwerpen - Nieuwe raamovereenkomst Onderhoud & Nazorg voor Technisch Onderhoud en Interventies. Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

062     AG Vespa Commercieel patrimonium. Paleisstraat 108-110, 2018 Antwerpen. Erfpachtovereenkomst vzw Koca - Dading - Goedkeuring

063     Verslag van het directiecomité - 2, 8, 15 en 22 mei 2023 - Kennisneming
Autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen

064      Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring


Gepubliceerd op 6 juni 2023 om 9.30 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 30 juni 2023:

065     Notulen - Raad van bestuur 02 juni 2023 - Goedkeuring

066     Financieringskostensurplus aanslagjaar 2023 - Overeenkomst - Goedkeuring

067     Blue Gate Antwerp - Addendum dienstenovereenkomst BGAPH - Goedkeuring

068     Blue Gate Antwerp - Rapportage projectvennootschappen - Kennisneming

069     Scheldekaaien Nieuw Zuid - Heraanleg openbaar domein. Gunning aannemer wegenis - Goedkeuring

070     Slachthuissite. Herlocatie basisschool Het Weilandje - Samenwerkingsovereenkomst GO! - Goedkeuring

071     AG Vespa grond-en panden patrimonium. Betaalbare Huur. Implementatie van 'Toewijzingsreglement betaalbare huurwoningen op het grondgebied van de stad Antwerpen' - Pilootproject Fierensblokken - Goedkeuring

072     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Cultuur. Bibliotheek Hoboken. Kapelstraat 64, 2660 Hoboken. Herinrichting en aanpassingswerken bibliotheek. 001659 - Bestek en procedure - Goedkeuring

073     Stedelijk patrimonium - Intentieovereenkomst tot aansluiting van het gebouwenpatrimonium op een warmtenet - Goedkeuring

074     Stedelijk patrimonium. Borgerhoutsestraat 63, 2140 Borgerhout. Renovatie noodwoningen - Aanbestedingsdossier en aanbestedingsprocedure - Goedkeuring

075     Stedelijk bedrijfspatrimonium. Collectie Centrum Antwerpen. Pomppark Zuid, Desguinlei, 2018 Antwerpen - Architectuuropdracht - Goedkeuring

076     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport. Berchemstadionstraat 73. Rooiplein 2, 2600 Berchem. Nieuwbouw kleedkamergebouwen Het Rooi. 0001884 - Procedure en selectieleidraad. Aanstellen ontwerper kleine pool. Overeenkomst. Goedkeuring - Bekrachtiging

0077     Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Masterplan Wilrijk. Bist 1, 2610 Wilrijk - Selectieleidraad, bestek en procedure - Goedkeuring

078     OCMW patrimonium. Vastgoed privaat patrimonium. Sint-Jorispoort 5, 2000 Antwerpen. Interieurrenovatie - Bestek en procedure - Goedkeuring

079     AG SO patrimonium. Gemeente Brecht. DBFM Scholencluster Antwerpen-Brecht - Verhoging projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

080     Kattendijkdok-Oostkaai 2-3. Noorderpershuis - Restauratie historische daken en buitenschrijnwerk. Algemeen kader en projectbudget - Goedkeuring

081     AG Vespa Commercieel patrimonium. Suzanne Spanhovenstraat 22, 2100 Deurne. Kasteel Bisschoppenhof - Erfpacht. Oproep en voorwaarden - Goedkeuring

082     AG Vespa Commercieel patrimonium. Site Slachthuis-Noordschippersdok-Lobroekdok - Opstalrecht kavel DA1 - Goedkeuring

083     AG Vespa Commercieel patrimonium. Sint-Bavostraat 20, 2610 Wilrijk - Einde concessieovereenkomst Alfafoods. Dading - Goedkeuring

084     AG Vespa patrimonium. Stedelijk patrimonium en privé patrimonium Politiezone Antwerpen - Nieuwe raamovereenkomst Onderhoud & Nazorg voor Bouwkundig Onderhoud en Interventies - Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

085     AG Vespa patrimonium. Stedelijk patrimonium en privé patrimonium Politiezone Antwerpen - Nieuwe raamovereenkomst Onderhoud & Nazorg voor Technisch Onderhoud en Interventies - Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

086     Verslag van het directiecomité - 30 mei en 5, 12, 19 juni 2023 - Kennisneming

087      Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring


Gepubliceerd op 30 juni 2023 om 14 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 15 september 2023:

088     Notulen - Raad van bestuur 30 juni 2023 - Goedkeuring

089     NV Stadsprojecten - Beslissing tot stopzetting van de activiteiten en opstart van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 WVV - Goedkeuring

090     Herontwikkeling Wilgenstraat, 2060 Antwerpen - Samenwerkingsovereenkomst met AG Vespa, cvba Woonhaven Antwerpen, AG SO, stad Antwerpen en OVAM. Ondertekening - Goedkeuring

091     De Grote Verbinding. Ontwerpen over de Ring (Bestek JD/A/015399). Ringpark Lobroekdok - Toewijzen uitbreidingen op de opdracht VO 2.0 Kap Dam en VO 2.0 Bijkomende kappen - Goedkeuring

092     Scheldekaaien Nieuw Zuid - Heraanleg openbaar domein. Samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa, De Vlaamse Waterweg, Water-link en Aquafin - Goedkeuring

093     Stedelijk patrimonium. Droogdokkensite. Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen - Maritieme belevingssite. Herontwikkeling. Relancedossier dokken. Selectieleidraad - Goedkeuring

094     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport. Berchemstadionstraat 73. Rooiplein 2, 2600 Berchem. Nieuwbouw kleedkamergebouwen Het Rooi. 0001884 - Bestek - Goedkeuring

095     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport. Sport en Jeugd. Bredabaan 557, 2170 Merksem. Nieuwbouwproject voor sport- en jeugdwerking in Bouckenborghpark. 001883 - Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

096     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Cultuur. Bibliotheek Hoboken. Kapelstraat 64, 2660 Hoboken. Herinrichting en aanpassingswerken bibliotheek. 001659 - Procedure en selectieleidraad. Intrekking - Goedkeuring

097     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Zwembad park van Merksem. Van Heybeeckstraat 9, 2170 Merksem. Renovatie zwembad park van Merksem. 001788. - Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

098     Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Shanghaistraat op Havanasite. Technische Cluster Noord - BAFO bestek - Goedkeuring

099     Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Renovatie Neerhoeve, Moerelei Schoonselhof, 2610 Wilrijk - Actualisatie en verhoging projectbudget - Goedkeuring

100     Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Stadsontwikkeling. Copernicus. Ploegstraat 25-27, 2018 Antwerpen. Ontwikkeling klooster, kapel en binnengebied. P002593 - Aanstelling architect restauratiepool. Projectdefinitie. Overeenkomst - Goedkeuring

101     Stedelijk patrimonium. BAI. Museumshop, paviljoen 4. Hanzestedenplaats 11, 2000 Antwerpen - Dading - Goedkeuring

102     OCMW patrimonium. Sociale Dienstverlening. Realisatie noodwoningen, Italiëlei 67, 2000 Antwerpen. P002232 - Bestek en procedure - Goedkeuring

010     AG Vespa patrimonium. Nieuw Zuid, Jos Smolderenstraat 45 - doorstart - Goedkeuring

104     Raamovereenkomst projectleiding en projectondersteuning - Bestek en procedure - Goedkeuring

105     AG Vespa Commercieel patrimonium. Slachthuislaan naast nummer 5, 2060 Antwerpen - Vestiging erfdienstbaarheid - Goedkeuring

106     AG Vespa Politiepatrimonium. Maréestraat 1, 2140 Borgerhout - Verkoop - Goedkeuring

107     AG Vespa politie patrimonium. Politiekantoor Halewijnlaan 84, 2050 Antwerpen - Actualisatie budget en eindafrekening - Bekrachtiging

108     Extern patrimonium. Berchem X, Borsbeeksebrug 36, 2600 Antwerpen - Inhuurneming fietsparkeerplaatsen. Afsluiten huurovereenkomst ten bate van Politiezone Antwerpen en afsluiten onderhuurovereenkomst - Goedkeuring

109     Pool vaste notarissen - Nieuwe oproep - Goedkeuring

110     Verslag van het directiecomité - 26 juni, 3 juli, 7, 21, 28 augustus en 4 september 2023 - Kennisneming

111     Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring


Gepubliceerd op 20 september 2023 om 8.15 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 27 oktober 2023:

112     Notulen - Raad van bestuur 15 september 2023 - Goedkeuring

113     Blue Gate Antwerp - Rapportage projectvennootschappen - Kennisneming

114     Beleids- en beheerscyclus. Meerjarenplan AG Vespa 2020-2025 - Aanpassing 7 - Goedkeuring

115     Stedelijk bedrijfspatrimonium. Collectie Centrum Antwerpen. Pomppark Zuid, Desguinlei, 2018 Antwerpen - Bestek architectuuropdracht - Goedkeuring

116     De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring. Ringpark Het Schijn Fase 1 - Selectieleidraad - Goedkeuring

117     De Grote Verbinding. Ringpark Groene Vesten. Pomppark Zuid - Selectieleidraad - Goedkeuring

118     Scheldekaaien. Centraal deel Noord. Vergroening wandelterras - Stopzetting aanbestedingsprocedure en opstart nieuwe vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring

119     OCMW patrimonium. Vastgoed privaat patrimonium. Mechelseplein 7 tot en met 19 en Sint-Jorispoort 1 tot en met 27, 2000 Antwerpen. Bepleisteren voorgevels - Bestek en procedure - Goedkeuring

120     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Cultuur. Bibliotheek Hoboken. Kapelstraat 64, 2660 Hoboken. Herinrichting en aanpassingswerken bibliotheek. 001659 - Bestek - Goedkeuring

121     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Sport en Jeugd. Bredabaan 557, 2170 Merksem. Nieuwbouwproject voor sport- en jeugdwerking in Bouckenborghpark. 001883 - Bestek - Goedkeuring

122     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. Zwembad Park van Merksem. Van Heybeeckstraat 9, 2170 Merksem. Renovatie zwembad Park van Merksem. 001788 - Bestek - Goedkeuring

123     Stedelijk patrimonium. Droogdokkensite. Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Maritieme belevingssite. Herontwikkeling. Pomphuis - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

124     Stedelijk Patrimonium. Brandweerkazerne Post Zuid - Algemeen kader, projectbudget studiefase en aanstelling architect via wedstrijdpool - Goedkeuring

125     AG Vespa Grond - en pandenpatrimonium. Mellaertsstraat 5-7-9, 2140 Borgerhout - Aankoop grondaandelen van de stad en verkoop projectgrond - Goedkeuring

126     AG Vespa Grond- en pandenpatrimonium. Lange Van Bloerstraat 136-142, Kerkstraat 163 en 187, 2060 Antwerpen (project Nova) - Wijziging verkoopwijze autostaanplaatsen - Goedkeuring

127     Verslag van het directiecomité - 11, 18, 25 september, 2, 9, 16 oktober 2023 - Kennisneming

128     Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 10 november 2023:

129     Extern patrimonium. Districten Deurne en Berchem. Bisschoppenhoflaan zn en Diksmuidelaan zn - Aankoop - Goedkeuring


Gepubliceerd op 14 november 2023 om 10.45 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 1 december 2023:

130     Notulen - Raad van bestuur 27 oktober 2023 - Goedkeuring

131     Notulen - Raad van bestuur 10 november 2023 - Goedkeuring

132     N.V. Stadsprojecten - Bijzondere algemene vergadering. Aanstelling vertegenwoordiger - Goedkeuring

133     N.V. Stadsprojecten - Buitengewone algemene vergadering, beslissing tot ontbinding en vereffening. Aanstelling vertegenwoordiger - Goedkeuring

134     De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring. Pomppark Zuid - Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

135     Scheldekaaien Nieuw Zuid. Heraanleg Openbaar domein. Groenaanleg - Aanbestedingsprocedure en -dossier - Goedkeuring

136     Openbaar Domein. Arenawijk Deurne. Arenaplein - Aanbestedingsprocedure en aanbestedingsdossier - Goedkeuring

137     Stedelijk patrimonium. Droogdokkensite. Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen - Maritieme belevingssite. Herontwikkeling. Relancedossier dokken. Gunningsleidraad - Goedkeuring

138     Stedelijk patrimonium. Loodswezensite. Tavernierkaai 3 en 5, 2000 Antwerpen. Smaakhaven - Projectaanpak en plaatsingsprocedure ontwerpteam - Goedkeuring

139     Stedelijk patrimonium. Stadsbeheer. Shanghaistraat op Havanasite. Technische Cluster Noord - Gunning Design Build and Maintain project - Goedkeuring

140     Stedelijk patrimonium Modemuseum, Drukkerijstraat 9-17, 2000 Antwerpen - Projectbudget en samenwerkingsovereenkomst Luchtgordijn MoMu café - Goedkeuring

141     AG SO Patrimonium. Columbiastraat 4-6-8, 2030 Antwerpen - Algemeen kader project en selectieprocedure architect - Goedkeuring

142     AG SO patrimonium. Projecten - Actualisatie projectbudgetten i.f.v. prijsherzieningen - Goedkeuring

143     AG Vespa commercieel patrimonium - Nieuwe raamovereenkomst Onderhoud & Nazorg voor Bouwkundig Onderhoud en Interventies. Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

144     AG Vespa commercieel patrimonium - Nieuwe raamovereenkomst Onderhoud & Nazorg voor Technisch Onderhoud en Interventies. Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

145     AG Vespa commercieel patrimonium - Nieuwe raamovereenkomst Onderhoud & Nazorg voor Facilitair beheer. Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

146     AG Vespa commercieel patrimonium. Project Handelsbeurs - Verlenging achtergestelde lening - Goedkeuring

147     AG Vespa commercieel patrimonium. Sint-Bavostraat 20, 2610 Antwerpen. Kasteel Steytelinck - Erfpacht. Oproep en voorwaarden - Goedkeuring

148     AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Driekoningenstraat 41, 2600 Berchem. Handelsgelijkvloers - Verkoop - Goedkeuring

150     AG Vespa politie patrimonium. Mastergebouw PZA. Borsbeekbrug zn en 7, 2600 Berchem - Inbreng tréfonds op gronden - Goedkeuring

151     AG Vespa politie patrimonium. Mastergebouw PZA - Wijziging splitsingsakte Post X site - Goedkeuring

152     AG Vespa politie patrimonium. Mastergebouw PZA. Borsbeekbrug zn en 7, 2600 Berchem - Aangepaste huurovereenkomst - Goedkeuring

153     Verslag van het directiecomité - 23 en 27 oktober , 06, 13 en 20 november 2023 - Kennisneming

154     Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring


Gepubliceerd op 11 december 2023 om 15.45 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 15 december 2023:

155     Financiën - Groep Antwerpen - Btw-regeling prestaties Digipolis - Betaling aan Digipolis van btw-bedrag ter stuiting van de verjaring - Goedkeuring


Gepubliceerd op 21 december 2023 om 7.45 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de raad van bestuur van AG Vespa op 2 februari 2024:

001     Notulen - Raad van bestuur 01 december 2023 - Goedkeuring

002     Notulen - Raad van bestuur 15 december 2023 - Goedkeuring

003     Bestuursorganen. Directiecomité - Samenstelling - Goedkeuring

004     Blue Gate Antwerp - Addendum dienstenovereenkomst BGAD - Goedkeuring

005     De Grote Verbinding. Ontwerpen over de Ring (Bestek JD/A/015399). Ringpark Het Schijn - Toewijzen uitbreidingen op de opdracht CO en VO Bijkomende kappen - Goedkeuring

006     Slachthuissite. Heraanleg openbaar domein. Groenaanleg - Aanbestedingsprocedure en selectieleidraad - Goedkeuring

007     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Cultuur. Bibliotheek Park Merksem. Van Heybeeckstraat 28a, 2170 Merksem. Herinrichten en vernieuwen technische installaties - Selectieleidraad, bestek en procedure - Goedkeuring

008     Stedelijk patrimonium. Droogdokkensite. Droogdokkenweg 4, 2030 Antwerpen. Maritieme belevingssite. Herontwikkeling. Pomphuis - Stopzetting selectieprocedure - Goedkeuring

009     AG SO patrimonium. 1505 Lakborslei 339. Verbouwing en nieuwbouw van het Stedelijk Lyceum Deurne en aanleg van een buurtparking - Verhoging projectbudget & mandaat dadingsovereenkomst - Goedkeuring

010     OCMW patrimonium. De Perel. Onderwijsstraat 10, Spaarstraat 17-37, Matigheidstraat 18-38, 2060 Antwerpen - Algemeen kader en aanstelling architect - Goedkeuring

011     AG Vespa commercieel patrimonium. Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem - Beëindiging erfpacht - Goedkeuring

012     AG Vespa commercieel patrimonium. Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - Kasteel Den Brandt - Goedkeuring

013     AG Vespa commercieel patrimonium. Jules Draeyersstraat z/n, 2610 Wilrijk. Perceel A 112/02 - Onderhandse verkoop - Goedkeuring

014     AG Vespa commercieel patrimonium. Kattendijkdok-Oostkaai 22, 2000 Antwerpen (Cadix A4) - Afspraken uitwerking dossier - Goedkeuring

015     Verslag van het directiecomité - 27 november, 4, 11, 18 december 2023, 15, 22 en 25 januari 2024 - Kennisneming
016     Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring


Gepubliceerd op 7 februari 2024 om 10 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de extra raad van bestuur van AG Vespa op 23 februari 2024:

017     Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding. Cultuur. Bourlaschouwburg en Schermenhuis. Komedieplaats 18, 2000 Antwerpen - Restauratie en renovatie. 002825. Kaderovereenkomst, addendum bij kaderovereenkomst, opdrachtbrief fase 4 opmaak uitvoeringdossier - Goedkeuring


Gepubliceerd op 27 februari 2024 om 13.40 uur.

0018      Notulen - Raad van bestuur 02 februari 2024 – Goedkeuring

0019      Notulen - Raad van bestuur 23 februari 2024 - Goedkeuring 

0020      De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring. Ringpark Het Schijn - Voorbereidende werken. Bestek en procedure - Goedkeuring 

0021     Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Park Sorghvliedt. Marneflaan 3 Blok B, 2660 Hoboken - Herbestemming koetshuis tot loketzaal. Bestek en procedure - Goedkeuring 

0022     Brandverzekering - Deelname aan plaatsingsprocedure stad Antwerpen. 

Occasionele gezamenlijke opdracht. Mandaat - Goedkeuring 

0023     Blue Gate Antwerp - Algemene vergadering BGAPH 2024_aanstelling 

bijzonder gevolmachtigde - Goedkeuring 

00024   Pool vaste notarissen - Nieuwe samenstelling - Goedkeuring 

00025   AG Vespa commercieel patrimonium - Actualisering - Goedkeuring 

00026   AG Vespa commercieel patrimonium. District Wilrijk Projectgrond 'Hof van Mols' - Samenwerkingsovereenkomst Zorgbedrijf Antwerpen. Addendum - Bekrachtiging

0027     AG Vespa commercieel patrimonium. Diverse districten - Overdracht gronden 

naar stad Antwerpen met doelstelling onderwijs  - Goedkeuring 

0028     AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Lange Beeldekensstraat 245 en 

247, 2060 Antwerpen - Verkoop - Goedkeuring 

0029     AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Kerkstraat 163A, 2060 Antwerpen 

(NOVA) - Verkoop aan verlaagde prijs - Goedkeuring 

0030     Verslag van het directiecomité - 29 januari, 5, 12, 19, 26 februari, 4 en 11 

maart 2024 - Kennisneming 

00031   Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring7

 

Gepubliceerd op 15 april 2024 om 16.15 uur.

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de extra raad van bestuur van AG Vespa op 3 mei 2024:
 

1 2024_RVBVESPA_0003
2 Notulen - Raad van bestuur 22 maart 2024 - Goedkeuring

2 2024_RVBVESPA_0003
3 Handelsbeurs - Algemene vergadering Handelsbeurs Antwerpen nv - 
Kennisneming

3 2024_RVBVESPA_0003
4 BlueChem. Olieweg 95, 2020 Antwerpen - Algemene vergadering BlueChem 
Building nv 2024 - Goedkeuring

4 2024_RVBVESPA_0003
5 Brandverzekering - Deelname aan plaatsingsprocedure stad Antwerpen. 
Occasionele gezamenlijke opdracht. Mandaat - Goedkeuring

5 2024_RVBVESPA_0003
6 Slachthuissite. Heraanleg openbaar domein. Groenaanleg - Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

6 2024_RVBVESPA_0003
7 De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring.  Ringpark Het Schijn Fase 1 - 
Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

7 2024_RVBVESPA_0003
8 Arenawijk Deurne. Openbaar Domein. Traject A - Overeenkomst tot vestiging van een erfdienstbaarheid met accessoir opstalrecht - Goedkeuring

8 2024_RVBVESPA_0003
9 Stedelijk Patrimonium. Sociale Dienstverlening, Emiel Vloorsstraat 1, 2020 
Antwerpen. Daklozenwerking. Digipolis II. P002572 - Projectbudget .  Studiefase (deel Sociale Dienstverlening) - Goedkeuring

9 2024_RVBVESPA_0004
0 Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sport. 
Zwembad De Molen. Wandeldijk 40, 2050 Antwerpen. Linkeroever - Bestek 
en procedure - Goedkeuring

10 2024_RVBVESPA_0004
1 Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en vrijetijdsbeleving. Kempeneiland. Productiecentrum Opera Ballet Vlaanderen  -  Samenwerkingsovereenkomst projectvoorbereidingsfase  - Goedkeuring

11 2024_RVBVESPA_0004
2 Verslag van het directiecomité - 18, 25 maart, 15 en 22 april 2024 - Kennisneming

12 2024_RVBVESPA_0004
3  Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring

 

Overzicht van de geagendeerde punten die behandeld werden op de extra raad van bestuur van AG Vespa op 31 mei 2024:

1 2024_RVBVESPA_0004
4 Notulen - Raad van bestuur 3 mei 2024 - Goedkeuring

2 2024_RVBVESPA_0004
5 Beleids en beheerscyclus - AG Vespa jaarrekeningen (NBB en BBC) en 
jaarverslag 2023 en benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

3 2024_RVBVESPA_0004
6 Juridische dienstverlening - Raamovereenkomst - Goedkeuring

4 2024_RVBVESPA_0004
7 AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Gravinstraat 35, Gijselsstraat 162-
168, 2140 Borgerhout (project Tirantas) - Verkoop autostaanplaats 14 -  Goedkeuring

5 2024_RVBVESPA_0004
8 AG Vespa commercieel patrimonium. Schijnpoortweg 18-20, 2060 
Antwerpen - Verlenging opstalrecht Ten Notelaere NV - Goedkeuring

6 2024_RVBVESPA_0004
9 AG SO patrimonium. AG SO Boomsesteenweg 270, 2020 Antwerpen. Stedelijk Lyceum Expo - Samenwerkingsovereenkomst AG MPA - Goedkeuring

7 2024_RVBVESPA_0005
0 AG SO patrimonium. Academie van Hoboken. Oudestraat 41 en Notelaarstraat 6-12, 2660 Hoboken. 001890 - Bestek nieuwbouwwerken - Goedkeuring

8 2024_RVBVESPA_0005
1 AG SO patrimonium. AGSO en TV Sport. Bosuil 138, 2100 Deurne  - MP08 
bestek en aanbestedingsprocedure  - Goedkeuring

9 2024_RVBVESPA_0005
2 Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding / Cultuur.  Emiel Lemineurstraat 72-74, 2170 Merksem - Gedeeltelijke renovatie- en 
inrichtingswerken (fase2). 001636 - Bestek en procedure - Goedkeuring

10 2024_RVBVESPA_0005
3 Verslag van het directiecomité - 29 april , 6, 13, en 17 mei 2024 - Kennisneming

11 2024_RVBVESPA_0005
4 Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring

Raad van bestuur AG Vespa - dagorde - zitting van 28 juni 2024

1 2024_RVBVESPA_00055 Notulen - Raad van bestuur 31 mei 2024 - Goedkeuring

2 2024_RVBVESPA_00056 AG Vespa  commercieel patrimonium. Perceel landbouwgrond aan 
Tilburgbaan z/n in 2960 Brecht - Verkoop - Goedkeuring

3 2024_RVBVESPA_00057 AG Vespa grond- en panden patrimonium. Lange Beeldekensstraat 76, 
Greinstraat 30, 2060 Antwerpen - Verkoop - Goedkeuring

4 2024_RVBVESPA_00058 AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Bredabaan 407-409, 
Winkelhaakstraat 25-27 te 2170 Merksem - Verkoop - Goedkeuring

5 2024_RVBVESPA_00059 AG Vespa commercieel patrimonium. Bouwgrond Antwerpsesteenweg 381, 
2660 Hoboken - Verkoop - Goedkeuring

6 2024_RVBVESPA_00060 Kloostervleugel Runcvoorthof. Terlindenhofstraat, 2170 Merksem - Dading - 
Goedkeuring

7 2024_RVBVESPA_00061

Stad aan het Water. Scheldekaaien. Sint-Andries en Zuid fase 3 - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa, De Vlaamse Waterweg, 
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, Water-link en Aquafin - Goedkeuring

8 2024_RVBVESPA_00062

Stad aan het Water. Scheldekaaien. Gebiedsontwikkeling Loodswezen fase 1 - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa, De Vlaamse Waterweg,  
Aquafin en Water-link - Goedkeuring

9 2024_RVBVESPA_00063

Stad aan het Water. Scheldekaaien. Gebiedsontwikkeling Loodswezen fase 1 - 
Aanbestedingsprocedure en selectieleidraad   - Goedkeuring

10 2024_RVBVESPA_00064

De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring. Ringpark Het Schijn - 
Ontwerp en levering speelinfrastructuur. Bestek en procedure - Goedkeuring

11 2024_RVBVESPA_00065

Stedelijk patrimonium. Stadsontwikkeling. Park Brialmont. Binnensingel z.n. 
2600 Berchem. Natuurhuis Brialmont. 001374 - Nieuwbouw. Bestek en 
procedure - Goedkeuring

12 2024_RVBVESPA_00066

Stedelijk patrimonium. Loodswezensite. Tavernierkaai 3 en 5, 2000 
Antwerpen. Smaakhaven - Bestek aanstelling ontwerpteam - Goedkeuring

13 2024_RVBVESPA_00067

Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/ Cultuur. 
Rubenssite. Wapper 9-13 en Kolveniersstraat 20,  2000 Antwerpen - 003035. 
Architectuuropdracht. Procedure en selectieleidraad - Goedkeuring

14 2024_RVBVESPA_00068

AG Vespa grond- en pandenpatrimonium. Oudemansstraat 10-20, 2000 
Antwerpen - Actualisatie projectbudget - Goedkeuring

15 2024_RVBVESPA_00069

Extern patrimonium. Hogere Zeevaartschool.  Noordkasteel 6, 2030 
Antwerpen. 003021 - Voorbereiding- en studietraject opdracht aan AG Vespa 
- Goedkeuring

16 2024_RVBVESPA_00070

AG Vespa commercieel patrimonium. Nieuwe raamovereenkomst 
Patrimoniumbeheer voor Technisch Onderhoud en Interventies - 
Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

17 2024_RVBVESPA_00071

AG Vespa commercieel patrimonium. Nieuwe raamovereenkomst 
Patrimoniumbeheer voor Bouwkundig Onderhoud en Interventies - 
Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

18 2024_RVBVESPA_00072

AG Vespa commercieel patrimonium. Nieuwe raamovereenkomst 
Patrimoniumbeheer voor Facilitair Onderhoud en Interventies - 
Aanbestedingsdossier - Goedkeuring

19 2024_RVBVESPA_00073

Verslag van het directiecomité - 27 mei, 03, 10 en 17 juni 2024 - 
Kennisneming 

20 2024_RVBVESPA_00074

Varia - Te bespreken variapunten - Goedkeuring

Specifieke beslissingen

Wil je inzage in een beslissing van het AG? Richt dan je vraag aan de algemeen directeur via agvespa@antwerpen.be .

Klachten

Wil je een klacht indienen tegen een beslissing van AG Vespa? Je vindt meer informatie op klacht bij de toezichthoudende overheid indienen.