Contacteer stad Antwerpen

Basisbankdienst voor ondernemingen en diplomatieke zendingen

Voor een onderneming is een bankrekening essentieel om betalingen te doen en deel te nemen aan het economische verkeer. Sommige ondernemingen ondervinden in de praktijk moeilijkheden om een bankrekening te verkrijgen.Om die uitsluiting van bankdiensten tegen te gaan, werd begin 2023 de basisbankdienst voor ondernemingen en diplomatieke zendingen ingevoerd. Die legt de banken op om bepaalde dienstverlening te garanderen ten aanzien van ondernemingen.

Wat kan je er mee doen? 

De onderneming kan met die basisbankdienst geld storten, geld afhalen, overschrijvingen doen, doorlopende betalingsopdrachten verrichten, domiciliëring uitvoeren, betalen met een betaalkaart of soortgelijk middel indien er voldoende geld op de rekening staat. 

Welke onderneming kan de dienst bekomen? 

Elke onderneming die in België gevestigd is en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen of een inschrijving aanvraagt, heeft recht op de basisbankdienst onder voorwaarde dat zij de Belgische wet niet overtreedt. 

Hoe kan je de dienst aanvragen? 

De basisbankdienst kan worden aangevraagd bij de basisbankdienstkamer van de FOD Economie, via een online aanvraagformulier. 

Financiën - Bedrijfsbelastingen

bedrijfsbelasting@antwerpen.be
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

+32 3 338 65 44