Bedrijfseenheden


Bestuurszaken

Bestuurszaken streeft ernaar om de bestuurlijke processen van de stad, de districten, het OCMW en haar partners zo toegankelijk, efficiënt en rechtszeker mogelijk te laten verlopen.

Openbare besluiten kan je bekijken op eBesluit.

Financiën

Financiën volgt de financiën op van de stad, haar districten en het OCMW. We dragen zorg voor een correct budgettair en financieel beleid.

Maatschappelijke Veiligheid

Maatschappelijke Veiligheid zorgt dat de stad Antwerpen een omgeving is waar ieder veilig kan leven, bouwen, wonen en uitbaten. We staan in voor ondersteuning, toezicht en handhaving.

Ondernemen en Stadsmarketing

Ondernemen en Stadsmarketing organiseert de stadsloketten en informeert over dienstverlening. We promoten Antwerpen als een aantrekkelijke stad om te wonen, te studeren, te werken, te ondernemen en te bezoeken.

Personeel en organisatie

Personeel & Organisatie werkt rond alle thema's die met de medewerkers en de organisatie van de stad te maken hebben. 
 

Onze afdelingen:

 • Selectie en Loopbaan
 • Remuneratie en Tijd
 • Strategie en Fondsen
 • Data en Rapportering
 • Juridische Dienst
 • Gemeenschappelijke Preventiedienst

Sociale Dienstverlening

Sociale Dienstverlening zet in op belangrijke sociaal-maatschappelijke uitdagingen:

 • armoede voorkomen en bestrijden, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren
 • maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie
 • het welzijn en de gezondheid van Antwerpenaars bevorderen
 • het gemeenschapsgevoel stimuleren en activiteiten daarrond organiseren
 • wonen in de stad promoten en voor specifieke doelgroepen faciliteren
 • gelijke kansen, inclusie en de integrale toegankelijkheid van de stad
 • integratie en inburgering van (erkende) vluchtelingen
 • mensen toeleiden naar een zinvolle tijdsbesteding (vrijwilligerswerk)

Stadsbeheer

Stadsbeheer is één van de grootste bedrijven van de stad. We zorgen dagelijks voor een groen, proper en bruisend Antwerpen. De belangrijkste taken zijn stadsreiniging, openbaar groen, begraafplaatsen en evenementen.

Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling zorgt voor een duurzame stadsplanning waarin ontspannen, wonen en werken een geheel vormen. Het bedrijf helpt bewoners en bedrijven duurzaam omgaan met energie, water en groen. Veel aandacht gaat naar erfgoed, kwaliteitsvolle architectuur en een aangename, goed onderhouden publieke ruimte. Ambitieuze mobiliteits- en parkeerprojecten zorgen voor een sterke modal shift en een leefbare stad.  

Onze afdelingen:

 • Omgeving
 • Klimaat & Leefmilieu
 • Onroerend erfgoed
 • Mobiliteit
 • Publieke ruimte
 • Beheer en operaties

Daarnaast werken we samen met de Stadsbouwmeester.

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

TV biedt dienstverlening en aanbod rond Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving in de stad Antwerpen. We richten ons op zowel bewoners, bezoekers, studenten en verenigingen als bedrijven.

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving is actief op deze beleidsdomeinen:

 • cultuur 
 • sport 
 • jeugd 
 • onderwijs
 • STAN 
 • regie kinderopvang
 • Stedelijke Kinderopvang

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.