Belasting of retributie?

Het is niet altijd duidelijk wat het verschil is tussen een belasting en een retributie. Hieronder wordt het verschil tussen de twee kort uitgelegd.

Terugbetaling naar aanleiding van coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen krijgen we heel veel vragen tot terugbetaling. Door de grote hoeveelheid is de doorlooptijd langer dan normaal. We wensen ons hiervoor te verontschuldigen. Als je vragen hebt over jouw terugbetaling, kun je ons bereiken via FI_terugbetalingen@antwerpen.be.

Belasting

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid om financieel bij te dragen. Hier staat geen specifieke individuele dienstverlening van de overheid tegenover. Belastingen hebben tot doel de openbare dienstverlening te financieren.

Er zijn ook belastingen met een bijkomend doel, zoals het sturen/stimuleren van een bepaald gedrag bij burgers (bijvoorbeeld het terugdringen van verwaarloosde en/of leegstaande panden).

Als de belastingplichtige niet akkoord is met een aanslagbiljet is het erg belangrijk om binnen de voorziene termijn een bezwaar in te dienen.

Als je een bezwaarschrift indient, bezorg het dan:

 • per brief: college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen,
 • of per e-mail aan: bezwaren@antwerpen.be

Jouw bezwaar bevat:  

 • het artikelnummer,
 • de redenen van je bezwaar, eventueel met bewijsstukken
 • je naam en (eventueel nieuw) adres
 • de datum en je handtekening

Het gaat hier immers om een verplicht intern georganiseerd beroep. Dit wil zeggen dat, wanneer de belastingplichtige geen beroep instelt, hij de mogelijkheid verliest om het geschil door de rechtbank te laten beslechten.

Retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie (bijvoorbeeld een parkeerticket, de vergoeding voor het gebruik van een zaal van de stad Antwerpen).

Als je niet akkoord bent met een ontvangen retributie is het erg belangrijk om binnen de voorziene termijn een bezwaar in te dienen. Dien je bezwaar in vóór de vervaldatum van jouw retributie. Dit om verdere kosten te vermijden.

Zo kun je bezwaar indienen

Voor een parkeerretributie (uitgeschreven door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen)

 • Online via http://www.antwerpen.be/parkeerportaal. Om in te loggen heb je nodig: jouw referentienummer en nummerplaat (staat bovenaan op onze brief).
 • Of per post. Stuur dan je bezwaar naar Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Voeg indien toepasbaar een betalings- of parkeerbewijs toe, en je contactgegevens.
 • Bezwaren via e-mail: worden niét aanvaard.
   

Voor alle andere retributies

Het bezwaar bevat: 

 • de factuurnummer
 • de redenen van je bezwaar
 • je naam en (eventueel nieuw) adres
 • de datum en je handtekening

Dien je bezwaar in vóór de vervaldatum van jouw retributie. Dit om verdere kosten te vermijden. 

Uitvoerbare titel

De belastingen die stad Antwerpen heft, zijn rechtstreeks uitvoerbare titels. Dit wil zeggen dat de stad onmiddellijk tot uitvoerende maatregelen kan overgaan om het verschuldigde bedrag in te vorderen zonder eerst langs de rechtbank te passeren.

Omdat stad Antwerpen een overheidsadministratie is, wordt ervan uitgegaan dat het om een rechtsgeldig en correct aanslagbiljet gaat, dat een rechter niet meer vooraf moet controleren.

Ook voor retributies geldt - als deze vorderingen onbetwist en opeisbaar zijn - dat de stad evenmin via een rechtbank moet gaan om een veroordeling (uitvoerbare titel) te bekomen.

Wanneer een verschuldigde belasting of retributie niet wordt betaald binnen de opgelegde termijn, kan de stad een gerechtsdeurwaarder aanstellen om over te gaan tot beslaglegging (van roerende of onroerende goederen). Dit zorgt voor hoge bijkomende kosten ten laste van diegene die de belasting of retributie moet betalen.   

Je doet er dus goed aan steeds tijdig te reageren als je een vraag tot betaling krijgt van de stad – in welke vorm dan ook – en je bent het hier niet mee eens.

Bevoegdheid van de gemeenteraad

Het is de gemeenteraad van de stad Antwerpen die zowel de belasting- als de retributiereglementen van de stad vaststelt.

Info en contact

Vragen over de stedelijke belastingen: 

Vragen over de betaling: 


Als u een vraag heeft, bel of mail dan. De medewerkers kunnen uw vraag, probleem of onduidelijkheid meestal op die manier al oplossen. Wilt u toch langskomen, dan belt u om een afspraak te maken. Dit kan elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur. 

Opgelet!

U kan hier enkel terecht met vragen over stadsbelastingen.
Voor alle andere belastingen verwijzen wij u graag door: 

 

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.